Fiskus będzie skuteczniejszy dzięki narzędziom informatycznym. Dostanie je dzięki nowej spółce

12-02-2016, 09:13

Ściganie nieuczciwych podatników wymaga dziś narzędzi informatycznych. Dlatego Ministerstwo Finansów chce utworzenia spółki celowej, która zapewni skarbówce odpowiednie narzędzia.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


  • Resort finansów przedstawił projekt ustawy określającej zasady informatyzacji fiskusa.
  • Ustawa zakłada utworzenie spółki celowej do realizowania projektów. 
  • Ministerstwo liczy na zwiększenie wykrywalności wykroczeń i przestępstw skarbowych. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt Ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Jego celem zapewnienie fiskusowi narzędzi do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszeń prawa podatkowego. Te analizy mają być wykonywane w oparciu o dane znajdujące się w systemach informatycznych ministerstwa finansów, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. 

Informatyka vs luka vatowska

Ministerstwo liczy na to, że narzędzia informatyczne ułatwią zbieranie podatków, także od osób unikających ich płacenia.Chodzi zwłaszcza o podatek VAT. Niedobór tego podatku (tzw. luka vatowska) jest szacowana przez różne źródła na 25 do 40 mld zł. Przykładowo raport pt. Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU 27 Member States sporządzony na zlecenie Komisji Europejskiej przez CASE, szacował tą kwotę na 5 mld Euro w 2011 r.

Zdaniem ministerstwa straty w VAT wynikają głównie z działalności podmiotów, które nie prowadzą rzeczywistej działalności, ale wykorzystują transakcje gospodarcze do wyłudzeń. Straty w VAT powoduje również szara strefa. Dlatego środkiem do zwalczania działalności tych podmiotów nie mogą być więc jedynie przepisy ustawy o VAT. Trzeba wzmocnić kontrolę.

Spółka celowa zakupi narzędzia

Projekt ustawy nie jest długi. Znajdziecie go w RCL pod tym tekstem. Mówi on, że w celu wyposażenia skarbówki w odpowiednie narzędzia Skarb Państwa może utworzyć specjalną spółkę celową. Organy tej spółki będzie powoływał minister finansów. Spółka będzie mogła otrzymywać dotację z budżetu państwa, którą dysponował będzie minister finansów. Powierzanie spółce zadań będzie następować na podstawie umowy z ministerstwem finansów.

Działalność spółki będzie poddana pewnym ograniczeniom np. nie będzie ona mogła prowadzić działalności niezwiązanej z realizację swojego celu. Nie będzie mogła tworzyć innych podmiotów ani nabywać akcji. Nie będzie można ogłosić jej upadłości, natomiast będzie można ją rozwiązać po zrealizowaniu celu, do którego została utworzona. 

Przychodami spółki będą głównie dotacje celowe i podmiotowe. Spółka będzie nabywać urządzenia informatyczne i oprogramowanie na własny rachunek. Umowa określi tryb przekazywania urządzeń na rzecz skarbu państwa. Spółka będzie mogła uzyskiwać dane z systemu teleinformatycznego ministra finansów, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej. Będzie mogła je przetwarzać i nie będzie to wymagało zawiadomienia osób, których te dane dotyczą. 

Ustawa ma wejść w życie 7 dni po ogłoszeniu. Ministerstwo uzasadniło to potrzebą szybkiego wdrożenia projektowanych rozwiązań. 

Poniżej projekt ustawy. 

Do Ku Ment 207889Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.