Jakie ubezpieczenie dla samochodu wybrać?

01-04-2019, 13:34

Ubezpieczenia komunikacyjne mają największe powodzenie wśród Polaków. Dlaczego? Bo jedno z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC) jest obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (quady, motory, samochody osobowe, busy, traktory, ciągniki, ciężarówki itp.). Nie masz ubezpieczenia komunikacyjnego? Płacisz kary za brak OC. Jakie ubezpieczenie trzeba mieć, a jakie tylko można? Czy warto zapłacić więcej i rozszerzyć ubezpieczenie dla siebie i swojego pojazdu? O tym więcej poniżej.

reflektor

Ubezpieczenia komunikacyjne mają największe powodzenie wśród Polaków. Dlaczego? Bo jedno z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC) jest obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (quady, motory, samochody osobowe, busy, traktory, ciągniki, ciężarówki itp.). Nie masz ubezpieczenia komunikacyjnego? Płacisz kary za brak OC. Jakie ubezpieczenie trzeba mieć, a jakie tylko można? Czy warto zapłacić więcej i rozszerzyć ubezpieczenie dla siebie i swojego pojazdu? O tym więcej poniżej.

Najpierw to, co trzeba

Koniecznym ubezpieczeniem każdego posiadacza pojazdów mechanicznych jest OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nie należy go mylić z AC (Autocasco). To zupełnie co innego. Podstawą prawną OC jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (zmiany w ustawie wprowadzone zostały dnia 19 sierpnia 2011, a weszły w życie 11 lutego 2012 r.). Polisa OC chroni portfel ubezpieczonego przed ponoszeniem kosztów likwidacji szkód, które wyrządził on osobom trzecim w wyniku kierowania w/w pojazdem. OC więc nie chroni sprawcy szkody, tylko osoby trzecie poszkodowane w zdarzeniu drogowym. Ubezpieczenie OC pokrywa szkody na mieniu i osobie. W każdej sytuacji. To też oznacza, że pomimo różnych cen za OC u różnych ubezpieczycieli zakres ubezpieczenia ZAWSZE jest taki sam. Tak więc OC warto wybrać jak najtańsze OC za pośrednictwem kalkulatora OC lub porównywarki OC. Kary za brak OC są uzależnione od płacy minimalnej, której wysokość co roku ustala rząd. Obecnie taka kara wynosi od 670 do 6 000 zł.

Czy NNW też jest obowiązkowe?

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które chroni zdrowie i życie kierowcy i pasażerów, które mogą być nadszarpnięte w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne i zazwyczaj kupuje się je wraz z OC na okres 12 miesięcy. Ubezpieczeniem objęci są kierowca pojazdu oraz pasażerowie i gwarantuje on wypłatę świadczeń w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pamiętać należy, że jest to ubezpieczenie osobowe, nie obejmuje więc zniszczonego w wypadku mienia (szkody na mieniu likwidowane są z AC). Jest szczególnie przydatne jeśli posiadamy jedynie ubezpieczenie obowiązkowe, ponieważ w sytuacji, gdy to my jesteśmy sprawcą kolizji, w wyniku której zostaniemy poszkodowani, sięgnąć możemy po odszkodowanie z tytułu NNW. Odszkodowanie z NNW powinno pokryć koszty związane rehabilitacją, operacjami, leczeniem, nabyciem sprzętu rehabilitacyjnego lub innych przedmiotów niezbędnych poszkodowanemu, lub ewentualnymi kosztami związanymi z transportem zwłok. W wyniku śmierci ubezpieczonego odszkodowanie z tytułu NNW trafia do rodziny lub osób upoważnionych. Warto pomyśleć nad tym ubezpieczeniem zwłaszcza, że jego koszta roczne są bardzo niskie - około 100 złotych za składkę roczną.

To, co można i warto - AC

Jednym z najbardziej pożytecznych ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie AC, czyli Autocasco. Jego zakres i ceny są bardzo różne. Mamy więc ogromne pole do manewru. Możemy zdecydować się na kupno niedrogiej wersji AC, która uchroni nas przed ewentualną kradzieżą lub zniszczeniem mienia (samochodu) lub postawić na, tak zwany, full wypas i zapewnić sobie pomoc ubezpieczyciela w razie przeróżnych sytuacji drogowych (przebita opona, zarysowany zderzak, pusty bak, rozbita szyba czy awaria silnika). Tutaj warto się zastanowić, co jest nam potrzebne, ile funduszy chcemy na to przeznaczyć, a dopiero potem szukać odpowiedniego ubezpieczyciela. Najczęściej ochronie podlegają szkody z AC, które powstały wskutek:

  • kolizji z innym pojazdem lub pojazdami, przedmiotem, osobami czy zwierzętami,
  • zniszczeń i kradzieży dokonanych przez osoby trzecie,
  • ochrony przed kradzieżą,
  • działań sił natury lub zdarzeń losowych,
  • działań czynnika termicznego lub chemicznego.

Ponieważ polisa polisie AC nierówna, należy bezwzględnie przeczytać OWU przed podpisaniem, w szeroko pojętym interesie własnym. Najczęściej wraz z AC otrzymujemy w pakiecie za darmo Assistance, które przydaje się w wielu niespodziewanych sytuacjach. Warto wspomnieć, że pomimo szczerych chęci kierowcy najczęściej rezygnują z tego ubezpieczenia i wybierają jego okrojoną wersję mini AC lub samo Assistance ze względu na ogromną cenę ubezpieczenia Autocasco - od 1000 do nawet parunastu tysięcy złotych rocznie. Warto wspomnieć, że polisa ta dedykowana jest dla samochodów poniżej 15 lub 10 lat (w zależności od ubezpieczyciela).

Pułapki AC

Istotnym elementem każdego AC jest udział własny w szkodzie. Jest on potrącany przy kolejnych szkodach lub przy kradzieży pojazdu (czasem dotyczy to jedynie Białousi, Rosji) lub gdy kierowca jest młody. Przy zawieraniu ubezpieczenia należy się dowiedzieć, czy udział własny jest potrącany z odszkodowania czy z sumy ubezpieczenia. Kolejnym ważnym elementem, o którym warto wiedzieć, ponieważ ma znaczenie przy wypłacie odszkodowania jest franczyza integralna. Jest to wartość, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, ale w momencie, gdy rozmiar szkody przekroczy tę wartość - wypłata odszkodowania następuje w całości, bez potrącania jakiejkolwiek kwoty.

Tak więc, jeśli franczyza wynosi 700 zł, a koszt naprawy jest mniejszy, ubezpieczony pokrywa go z własnej kieszeni. Istotne znaczenie ma też amortyzacja części, gdy skradziono nam część samochód, która ma trzy lata, ubezpieczyciel od wartości nowej części odejmie jej trzyletni stopień zużycia. Generalnie najważniejszy w umowie AC jest punkt Zakres ubezpieczenia. Jeśli czegoś tam nie ma, to ubezpieczyciel z czystym sumieniem, uśmiechem na ustach i zgodnie z prawem nie wypłaci nam odszkodowania.

Jak AC to tylko All risk?

Można wykupić AC w formule all risk, czyli od każdego ryzyka. Tak naprawdę ubezpieczenie to chroni przed wszystkimi zdarzeniami, które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeśli więc coś nie zostało sprecyzowane w umowie ubezpieczyciela, że wyklucza się w razie danej sytuacji wypłatę odszkodowania, to znaczy, że odszkodowanie się nam należy. Klient zawsze ma domniemanie ochrony ubezpieczeniowej i to ubezpieczyciel musi wykazać, że jakieś zdarzenie było wyłączone z ochrony. To kosztuje, ale też coś za coś. Zanim wykupi się AC warto poznać wartość swojego samochodu. Niektórzy ubezpieczyciele ubezpieczają pojazdy na podstawie wartości podanej przez klienta, inne posługują się średnimi wartościami wygenerowanymi przez systemy Audatex i Eurotax.

Zanim się cokolwiek wydarzy warto też dowiedzieć się czy wycena odbędzie się w sposób bezgotówkowy czy w gotówce. Opcja bezgotówkowa (warsztat) polega na tym, że zostawia się samochód w warsztacie i odbiera naprawiony. I tyle. Warsztat sam rozlicza się z ubezpieczycielem. W wariancie gotówkowym (kosztorys) odszkodowanie przychodzi na nasze konto bankowe, a naprawę samochodu finansuje się samodzielnie. Nie ulega wątpliwości, że wariant bezgotówkowy jest bezpieczniejszy.

Mini AC dla mega oszczędnych, ale przezornych

Autocasco w wersji mini różni się od siebie zarówno zakresem ochrony ubezpieczeniowej i jego wyłączeniami, jak i warunkami przystąpienia do ubezpieczenia. Nosi też rozmaite nazwy (smart casco, mini casco, start casco...). Ponieważ koszta solidnej polisy AC są dosyć wysokie, warto zastanowić się właśnie nad jego okrojoną wersją w postaci mini casco. Polisa ta dotyczy zazwyczaj odszkodowania w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu na terenie naszego kraju. Niektórzy ubezpieczyciele oferują odszkodowanie z tytułu mini casco w przypadku wystąpienia tzw. szkody całkowitej. Ponieważ nie jest to ubezpieczenie dobrowolne, koniecznie przed jego kupnem zapoznaj się z zakresem ubezpieczenia, a szczególnie z wyłączeniami od odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Assistance - bezcenna asysta w podróży

Kolejnym ciekawy produktem jest ubezpieczenie Assistance. Jest to niedrogie, ale istotne zabezpieczenie dla osób podróżujących po terytorium RP lub Europy. Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego (spowodowanego z naszej winy lub z winy osób trzecich) nie będziemy mogli kontynuować naszej podróży ubezpieczyciel zapewnić może (w zależności od wybranego przez nas wariantu Assistance) holowanie uszkodzonego pojazdu, wymianę zepsutej opony, podwiezienie nas do pobliskiego hotelu, a nawet zapewnienie opieki medycznej naszym pociechom i pupilom. Niektóre warianty Assistance zapewniają samochód zastępczy, dzięki któremu możemy bezpiecznie kontynuować naszą podróż. Ponieważ ubezpieczenie Assistance nie jest obowiązkowe i praktycznie każdy ubezpieczyciel posiada jego różne warianty koniecznie dokładnie zapoznaj się z ogólnymi warunkami umowy tego ubezpieczenia. Zwłaszcza, jeśli nie chcesz rozczarować się w sytuacji podbramkowej.

Kierując się zawartością portfela, można do obowiązkowego ubezpieczenia OC dobrać niedrogie dodatki, takie jak ubezpieczenie szyb lub opon. Składka roczna ubezpieczenia opon lub szyb to około 50 złotych za rok.

Asekuracja ubezpieczyciela

W każdej umowie ubezpieczenia komunikacyjnego (AC, NNW, OC, Assistance) powinno być wyszczególnione, czego ona nie dotyczy. Są to tzw. ogólne warunki ubezpieczenia. Jeśli na przykład kierowca spowoduje kolizję, ale nie ma przy sobie odpowiednich dokumentów – ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Albo jeśli w skradzionym samochodzie był pozostawiony dowód rejestracyjny lub kluczyki (!), wówczas również można zapomnieć o otrzymaniu odszkodowania z tytułu AC lub mini AC. Podobnie sytuacja będzie się przedstawiała, gdy uciekniemy z miejsca wypadku lub spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Zakres ubezpieczeń, jak i ceny zawsze warto sprawdzać przy pomocy specjalnych narzędzi takich jak porównywarki, czy kalkulatory. Jeśli ktoś szuka tylko taniego ubezpieczenia OC, również może sprawdzić oferty na rynku przy pomocy wspomnianych narzędzi. Wyposażony w taką wiedzę, możesz decydować, jakie ubezpieczenie komunikacyjne najlepiej sprosta Twoim potrzebom.


Następny artykuł » zamknij

1% podatku - jak to działa?Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytaćRSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: