Jakie istnieją metody wyceny przedsiębiorstw?

29-03-2021, 14:36

Proces wyceny przedsiębiorstw daje możliwość ustalenia jego wartości, na postawie określonych danych finansowych oraz innych informacji. Prawidłowość jego przeprowadzenia w dużym stopniu zależy od doboru właściwej metody wyceny, którą należy dopasować do wielkości firmy, zakresu jej działalności czy obowiązującej formy prawnej. Poszczególne sposoby bazują na odmiennych zasadach, dlatego każdy z nich wymaga pozyskania nieco innych informacji umożliwiających przeprowadzenie rzetelnej i profesjonalnej analizy. Podstawowe metody to majątkowe, dochodowe i mieszane. Wycenę majątku można też przeprowadzić metodą porównawczą.

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

metody wyceny przedsiębiorstw

Podstawowym sposobem wyceny wartości spółki jest skorzystanie z metod majątkowych, w przypadku których przedsiębiorstwo funkcjonuje jako jeden ze składników majątku. Ich zastosowanie ma swoje uzasadnienie głównie przy wycenach mniejszych spółek. Wycena majątkowa obejmuje określenie wartości poszczególnych pasywów obcych, a także składników aktywów. Jedną z najpopularniejszych metod tego typu jest metoda księgowa, która bazuje na sprawozdaniach finansowych umożliwiających oszacowanie wartości spółki na podstawie księgowej wartości majątku bez zobowiązań. Metoda skorygowanych aktywów netto przypomina nieco księgową, jednak uwzględnia jedynie skorygowane aktywa. Korekty najczęściej przeprowadzane są w przypadku udziałów niematerialnych i prawnych w obcych jednostkach, a także nieruchomości. Na wycenę wartości firmy według wartości likwidacyjnej pozwala natomiast metoda wartości likwidacyjnej, której wynik jest zwykle niższy od księgowej. Ostatnia z metod majątkowych nazywana jest metodą wartości odtworzeniowej i bazuje na zsumowaniu wartości składników majątku, w zestawieniu z sumą środków niezbędnych do jego zastąpienia podobnym - czyli pieniędzy wystarczających do tego, aby odtworzyć spółkę.

Dochodowe i mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

Druga grupa metod wyceny firm to metody dochodowe, które najbardziej precyzyjnie określają faktyczną wartość przedsiębiorstwa. W tym przypadku do jej oszacowania wykorzystywana jest zdolność danej spółki do generowania zysków, które mogą wystąpić w przyszłości. Za dochód stanowiący podstawę do oceny wartości może posłużyć zarobek netto, dywidenda lub wolny przepływ pieniężny. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku bezbłędne określenie szacowanych dochodów - przyjęcie zbyt wysokiego zysku może zawyżyć wartość spółki, natomiast zbyt niskiego nieprawidłowo ją zaniżyć. Wycena przedsiębiorstw metodą dochodową wymaga również właściwego wyliczenia stopy zwrotu kapitału. Wycena firmy może być przeprowadzona także z wykorzystaniem metody mieszanych, które łączą w sobie metody majątkowe z metodami dochodowymi. Na wartość przedsiębiorstwa w jednakowym stopniu wpływa bowiem zarówno jego majątek, jak i zdolność generowania zysków. W oparciu o ogólną klasyfikację, mieszane metody wyceny mogą bazować na stopie pomnażania wartości oraz aktywach lub wartości netto oraz dodatniej wartości firmy - tzw. goodwill.

Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw

Porównawcza wycena wartości spółek obejmuje metody, które opierają się na zestawianiu wartości przedsiębiorstwa z podmiotami konkurencyjnymi. W tym przypadku analiza dotyczyć może wyłącznie firm należących do takiej samej branży, o podobnej wielkości, posiadających zbliżony profil działalności i rentowność oraz znajdujących się w identycznej fazie rozwoju. Kiedy taka spółka zostanie znaleziona, należy wybrać grupę oraz określić wzorcowy składnik wartości, a następnie przemnożyć ustalone wartości wycenianej firmy. Metodę porównawczą stosuje się głównie w dużych przedsiębiorstwach, ze względu na większe szanse znalezienia porównywalnego podmiotu. W mniejszych firmach jest to trudniejsze, ze względu na niedostateczną ilość pozyskiwanych informacji. Wycena porównawcza może być jednak wykonana w oparciu o inne metody, co ułatwia wyszczególnienie konkretnych danych oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji korzystniejszych dla wycenianej firmy.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


fot. Kaspersky
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.