Jak wygląda odprawa przy zwolnieniach grupowych?

21-09-2021, 10:37

Przestoje w gospodarce, konkurencja, zmiana profilu firmy, zdarzenia losowe – powodów zwolnień grupowych jest sporo. Przedsiębiorca, który chce ratować firmę, może zastosować jedną z metod redukcji kosztów i zdecydować się na zwolnienia grupowe. Procedura ta wiąże się z wieloma formalnościami. Jak wygląda odprawa przy zwolnieniach grupowych? Co mówi ustawa? Sprawdźmy!

Czym są zwolnienia grupowe?

Ustawa o zwolnieniach grupowych ściśle reguluje ten temat. Otóż, o zwolnieniach grupowych możemy mówić jedynie wtedy, kiedy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób oraz gdy do rozwiązania stosunku pracy dochodzi z przyczyn niedotyczących pracowników. Kryteria zawarte w ustawie prezentują się następująco:

  • pracodawca w ciągu 30 dni zwalnia 10 pracowników, jeśli zatrudnia od 20 do 100 osób;
  • pracodawca w ciągu 30 dni zwalnia 10% pracowników, jeśli zatrudnia od 100 do 300 osób;
  • pracodawca zwalnia co najmniej 30 pracowników, jeśli zatrudnia powyżej 300 osób.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca planujący zwolnienia grupowe zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi oraz powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o przebiegu negocjacji. Co istotne, rozwiązanie umów w pracownikami w przypadku zwolnień grupowych, może nastąpić po upływie minimum 30 dni od dnia zawiadomienia PUP o porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi. Ponadto dodatkową kwestią są odprawy przy zwolnieniach grupowych, do których zobowiązani są zatrudniający.

Odprawa przy zwolnieniach grupowych

Pracodawca, zwalniający pracowników w ramach zwolnień grupowych, zobowiązany jest wypłacić im świadczenia w wysokości uzależnionej od okresu zatrudnienia w firmie.

Odprawa wynosi:

  • ekwiwalent 1-miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych krócej niż 2 lata;
  • ekwiwalent 2-miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych przez okres od 2-8 lat;
  • ekwiwalent 3-miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych przez ponad 8 lat. Co jednak istotne, odprawa nie może być wyższa niż wartość 15-krotnego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Zatem, jeśli jesteś zmuszony do zwolnień grupowych w swojej firmie, pamiętaj o wyżej wymienionych punktach. Ważne, aby cała procedura odbyła się zgodnie z przepisami prawa i w porozumieniu z pracownikami oraz Powiatowym Urzędem Pracy.


Następny artykuł » zamknij

Rodzaje faktoringuPrzepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag zwolnienia grupowetag nowptag nols
To warto przeczytać
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: