Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Jak napisać biznesplan dla firmy transportowej?

20-05-2019, 17:15

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności gospodarczej, powinieneś przygotować biznesplan. Dzięki temu ustalisz swoje priorytety, zrobisz listę zadań do wykonania i zobaczysz, czy założenie takiej firmy Ci się opłaci. Przedstawiamy podstawy opracowywania biznesplanu na podstawie firmy transportowej.

ciężarówka

Podstawy tworzenia biznesplanu

Biznesplan jest dokumentem, w którym powinien się znaleźć opis charakterystyki przedsiębiorstwa, strategia działania, plan finansowania oraz plan marketingowy. Jest niezbędny jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na działalność swojej firmy. Powinien być zwięzły, a jednocześnie zawierać wszystkie niezbędne informacje.

Firma transportowa – co zawrzeć w biznesplanie?

Na początku powinna znaleźć się charakterystyka ogólna zakładanego przedsiębiorstwa: jego nazwa, przedmiot działalności, adres siedziby, status prawny, struktura organizacyjna. Ważna jest także wizja firmy. W przypadku firmy transportowej może to być dążenie ku ciągłej optymalizacji usług transportowych dla klientów z Polski i całej Europy, oferowanie kompleksowej usługi przewozu towarów, dbanie o środowisko i work-life balance albo zyskanie reputacji godnej zaufania marki na określonym rynku. Określenie wizji pomoże Ci ustalić cele swojego przedsiębiorstwa. Pozostała część biznesplanu sprawdzi, jak bardzo są to cele wykonalne oraz jak je osiągnąć.

Analiza SWOT – czy biznes mi się opłaci?

Za każdym razem gdy chcemy rozpocząć jakieś przedsięwzięcie, powinniśmy wykonać analizę SWOT. Jest to metoda na analizę wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji, czyli czynników, które mogą decydować o powodzeniu lub niepowodzeniu danych inicjatyw. Pomaga także określić źródła szans i zagrożeń dla przyszłej firmy.

Analiza składa się z określenia słabych i mocnych stron, czyli przewag oraz barier w prowadzeniu działalności. Mocną stroną naszego przedsiębiorstwa mogą być wykwalifikowani pracownicy, nowoczesna flota, dobra znajomość prawa polskiego i europejskiego. Barierą mogą być kredyty zaciągnięte na założenie firmy, ceny wyższe niż u konkurencji, przestarzałe technologie czy brak komplementarnych usług (np. pomocy w odprawach celnych).

Drugą kategorią są szanse i zagrożenia, czyli określenie czynników, które mogą negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na firmę. Naszej firmie transportowej pomogą rosnące zapotrzebowania społeczeństwa, rozwój gospodarczy i poprawa infrastruktury drogowej. Zagrożeniem mogą być niekorzystne zmiany w prawie, coraz większa konkurencja oraz pojawianie się bardziej rygorystycznych wymagań.

 

cieżarówka góry

 

Pracownicy – kwalifikacje i obowiązki

Pracownicy są źródłem Twoich dochodów – samodzielnie nie dasz rady poprowadzić prężnie działającej firmy transportowej. Powinieneś określić ile osób na jakie stanowiska potrzebujesz na początku i ile planujesz zatrudnić wraz z rozwojem firmy. Określ sposób organizacji i hierarchii w firmie. Bardzo ważnym zagadnieniem jest dokładne rozpisanie wszystkich wymaganych czynności na obowiązki dla poszczególnych pracowników. Dzięki temu będziesz wiedział jakie kwalifikacje powinny posiadać osoby, których będziesz poszukiwał. Zobacz jakie certyfikaty powinni posiadać zatrudniani kierowcy.

Analiza finansowa – określenie inwestycji i wydatków

Określ majątek z jakim zaczynasz. Założenie firmy transportowej wymaga dość dużego budżetu. Jeśli nie masz wystarczających oszczędności, przejrzyj wszelkie możliwe źródła dofinansowania – np. kredyty i fundusze unijne. Dokładnie rozpisz wszystkie wydatki – zakup lub wynajem nieruchomości, zakup pojazdów, miesięczne wynagrodzenia, wydatki na urządzenie i utrzymanie biura, przeglądy techniczne i naprawy, koszty eksploatacji, ubezpieczenia, certyfikaty czy szkolenia.

Pozyskiwanie klientów i działania promocyjne

Każda firma transportowa potrzebuje klientów wymagających przewozu towarów. Przy zakładaniu przedsiębiorstwa należy pomyśleć, jak tych klientów uzyskać. Zakres działań zależy od naszego budżetu i musimy pogodzić się z tym, że na początku trzeba będzie zainwestować, aby firma zaczęła przynosić zyski. Należy dokładnie przemyśleć strategię cen za wszystkie poszczególne świadczone usługi oraz za kompleksową obsługę. Zastanów się nad cenami zarówno dla transakcji jednorazowych jak i w przypadku podpisywania umów na wiele kursów. Czy będziesz dawać rabaty dla stałych klientów? Albo atrakcyjne oferty na pierwsze transporty, aby zachęcić do skorzystania z Twoich usług? Ustal prognozę sprzedaży w oparciu o cennik, możliwości Twojej floty oraz działania promocyjne.

Określ w jaki sposób będziesz pozyskiwać klientów. Najpierw rozejrzyj się po swojej sieci kontaktów. W dzisiejszych czasach największy ruch generuje internet. Wszelkie fora, stowarzyszenia, dobrze wykonana i wypozycjonowana strona internetowa oraz kampanie reklamowe, takie jak Google Ads, mogą znacznie zwiększyć ilość zapytań w firmie. Dobrym pomysłem jest korzystanie z giełd transportowych. Pamiętaj by dowiedzieć się, ile takie działania kosztują oraz uwzględnić na to budżet.

Teraz masz wszystko poukładane

Nawet jeśli nie ubiegasz się o dofinansowanie, przygotowanie szczegółowego biznesplanu jest bardzo pomocne. Dzięki temu będziesz wiedział co powinieneś przygotować oraz jakie części budżetu przeznaczyć na określone zadania. Im bardziej szczegółowy biznesplan przygotujesz, tym większe szanse powodzenia Twojej inwestycji!

 Fot. Pixabay

Ostatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima