Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Intercyza a testament. Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku?

25-05-2021, 20:44

Współczesny model życia różni się od tego, który był popularny jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Obecnie młodzi ludzie, którzy wchodzą w związek małżeński, coraz częściej decydują się na podpisanie intercyzy, prawnie regulującej kwestie własności w małżeństwie. Powstaje jednak pytanie, czy ma ona wpływ na kwestię dziedziczenia w razie śmierci jednego z małżonków?

  1. Czym jest intercyza?
  2. Testament - dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci
  3. Intercyza a testament
Intercyza a testament. Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku?

Intercyza i testament to nie tylko dwa odrębne dokumenty - to umowy, które regulują różne kwestie majątkowe. Pierwszy dotyczy tego, co dzieje się za życia obojga małżonków, natomiast drugi ma charakter indywidualny i jako oświadczenie wolni dotyczy rozporządzania majątkiem po śmierci testatora.

Czym jest intercyza?

Chociaż intercyza kojarzy się głównie z dokumentem, który reguluje prawnie rozdzielność majątkową między małżonkami, to jednak nie jedyne znaczenie tego aktu. Mówiąc ogólnie, intercyza reguluje stosunki majątkowe między partnerami. Można ją zawrzeć zarówno przed ślubem, jak i już po zawarciu związku małżeńskiego. Według przyjętego w Polsce prawa, zawarcie małżeństwa powoduje połączenie majątków żony i męża, a więc dobra zdobyte po ślubie, stanowią własność obojga małżonków. Taka sytuacja nie zawsze jest korzystna dla partnerów, dlatego mogą oni zdecydować się na podpisanie intercyzy, w której:

  • zdecydują się na rozdzielność majątkową,
  • rozszerzą wspólność majątkową na majątek nabyty jeszcze przed ślubem,
  • ograniczą wspólność majątkową, a więc w umowie wskażą, których elementów majątku dotyczy rozdzielność, a które pozostają majątkiem wspólnym.

Raz podpisana intercyza może zostać zastąpiona kolejną. W takim wypadku małżonkowie mogą podpisać nową intercyzę, której zadaniem jest przywrócenie wspólności ustawowej lub dokonanie dowolnej, innej zmiany. Każdy dokument tego typu musi zostać sporządzony przez notariusza i podpisany w jego obecności.

Testament - dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci

Innym rodzajem dokumentu, który dotyczy dysponowania majątkiem, jest testament. Na jego podstawie właściciel majątku może rozdysponować go na wypadek swojej śmierci. Polskie prawo zakłada kilka możliwości stworzenia testamentu, a tylko jedna z nich wymaga skorzystania z usług notariusza. Jest to jednak opcja najbezpieczniejsza, która daje niewiele możliwości do podważenia zapisów testamentu. Sporządzeniem testamentu zgodnie z przepisami prawa zajmuje się kancelaria notarialna w Katowicach.

Intercyza a testament

W sytuacji, w której małżonkowie podpisali intercyzę stanowiącą o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, powstaje pytanie, czy dokument ten wpływa na możliwość dziedziczenia majątku po zmarłym małżonku. Polskie prawo mówi jednoznacznie, że nie. Ze względu na to, że intercyza reguluje zależności majątkowe za życia, a testament po śmierci, małżonek może być zarówno beneficjentem testamentu, jak i osobą uprawnioną do ustawowego dziedziczenia. Co więcej, wykluczenie z testamentu małżonka, z którym zmarły miał ustaloną rozdzielność majątkową, nie pozbawia go prawa do zachowku. Może on o niego wystąpić zgodnie z przepisami prawa, a podpisana wcześniej intercyza nie ma na to żadnego wpływu.

Zatem intercyza nie pozbawia małżonków prawa do dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i na podstawie testamentu. Mogą oni jednak zawrzeć umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, na podstawie której małżonkowie nie będą dziedziczyć po sobie majątku. Skutki tej umowy rozciągają się jednak również na zstępnych wykluczonego z dziedziczenia małżonka.

Ostatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima