Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Ile frankowicz straci przegrywając w sądzie z bankiem?

14-04-2021, 21:56

Patrząc na rok 2020 możemy zauważyć, że sądy zaczęły orzekać na korzyść frankowiczów częściej niż w latach ubiegłych.  Z pewnością przyczyniło się do tego orzeczenie TSUE z października 2019 roku. Porównując cały rok 2020, według statystyk Stop Bankowemu Bezprawiu, widać że 92,4% wyroków wydanych było na korzyść frankowiczów. W 2020 wydano 955 wyroków (I i II instancja), z czego 883 było korzystnych dla kredytobiorców. Wśród korzystnych dla konsumentów rozstrzygnięć w 639 sprawach (72,3 proc.) orzeczono nieważność umowy, w 154 sporach (17,4 proc.) sądy zdecydowały się na opcję pozostawienia umowy jako wiążącej po usunięciu klauzul niedozwolonych (tzw. odfrankowienie).

Mimo tego, że coraz trudniej przegrać z bankiem, należy zastanowić się - ile będzie mnie kosztowała przegrana z bankiem? Bo patrząc na pozytywny wyrok zakończonej sprawy, zawsze należy mieć świadomość o możliwych stratach jakie możesz ponieść, jeśli jednak z jakiś powodów się nie uda. Jest to mało prawdopodobne ale jednak możliwe.

spłaciłeś kredyt we frankach odzyskaj stracone pieniądze

To ile zapłacisz za przegrany proces składa się z kilku składowych:

1. Koszt obsługi kancelarii – opłaty wstępne + koszty za wstawiennictwo + koszty za apelacje itd.

2. Koszt wniesienia pozwu to będzie 1000 zł, a w przypadku przegranej w dwóch instancjach to będzie w sumie 2000 zł - Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2018 poz. 300) ww. opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (tj. wartości dochodzonego roszczenia) jednak nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 1.000,00 złotych.

3. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł,

4. Koszty Zastępstwa Procesowego zasądzone na korzyść banku

5. Koszty biegłego – przeważnie 1500-3000 zł

Koszty zastępstwa procesowego określone zostały w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. tj. w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz radców prawnych. W zależności od wartości przedmiotu sporu stawki te będą różnić się zgodnie z zestawieniem wskazanym poniżej:

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych – w zależności od wartości przedmiotu sporu wynoszą (§2 rozporządzenia) – przy wartości przedmiotu sprawy:

1. do 500,00 zł – 90,00 zł;

2. powyżej 500,00 zł do 1.500,00 zł – 270,00 zł;

3. powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł – 900,00 zł;

4. powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł – 1.800,00 zł;

5. powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 3.600,00 zł;

6. powyżej 50.000,00 zł do 200.000,00 zł – 5.400,00 zł;

7. powyżej 200.000,00 zł do 2.000.000,00 zł – 10.800,00 zł;

8. powyżej 2.000.000,00 zł do 5.000.000,00zł – 15.000,00 zł;

9. powyżej 5.000.000,00 zł – 25.000,00 zł.

Za drugą instancję doliczane jest dodatkowo 50% powyższej stawki – a każdy proces praktycznie odbywa się w dwóch instancjach.

Przykład - kwota sporu 300 000 zł.

Kancelaria pobrała od frankowicza 6000 zł za pierwszą instancję, plus 4000 zł za drugą instancję. Mecenas pojawił się na rozprawie 5 razy, za co policzył po 500 zł od jednego wstawiennictwa. Do tego biegły pobrał opłatę 2000 zł. Koszt pozwu - 17 zł za pełnomocnictwo i dodatkowo koszty zastępstwa procesowego zasadzone na rzecz banku w wysokości 16.200 zł.

W sumie daje to w opisywanym przykładzie 30 717 zł.

Najwyższymi kosztami są obsługa prawna oraz koszty zastępstwa procesowego.

Nie wiesz o jaką kwotę walczyć? Jest ona podstawą do wyliczenia wartości przedmiotu sporu. Skorzystaj z darmowego kalkulatora https://lextio.pl/kalkulator-chf/

Aby zrozumieć korzyści, warto się zapoznać z grafikami, które obrazują na przykładzie o jaką kwotę się sądzimy. Kwota w przypadku unieważnienia jest wyższa od kwoty przy odfrankowieniu.

Pamiętaj - decydując się na spór z bankiem! Z jednej strony porównaj kwotę o którą walczysz przy niewielkim ryzyku oraz kwotę jaką może kosztować cię przegrana. Odpowiedź jest jednoznaczna. Warto walczyć o swoje.

Jednak jak widzisz proces frankowy przegrać jest coraz trudniej.

Jak uniknąć przegranej:

- wybierz doświadczonego pełnomocnika procesowego, który ma doświadczenie w sporach z bankami

- wyklucz czynniki ryzyka: działalność gospodarcza w zakupywanej nieruchomości, zakup z zamiarem wynajmu

Eliminując czynniki ryzyka, jeśli popatrzymy na aktualne orzecznictwo – szansa na wygraną jest możliwa w ponad 95%.

Musimy pamiętać o tym, ze najważniejsze jest to, aby dobrze opisać stan faktyczny a zadaniem sądu jest przyporządkowanie paragrafów.

Dobrze skorzystać z narzędzia, które wyliczy nam na jakie kwoty świadczeń możemy liczyć w zależności od sytuacji. Dobrze jest porównać korzyści jakie osiągniesz dzięki odfrankowieniu, unieważnieniu umowy bądź podpisaniu ugody z bankiem, jeśli takowe twój bank będzie proponował.

Porównanie takie możesz dokonać na stronie https://lextio.pl/kalkulator-chf/

Ostatnie artykuły:
fot. WWF