Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Grupa Text: 166,6 mln zysku netto i rekordowa dywidenda za 2023-2024 rok finansowy

28-06-2024, 18:20

Grupa Text zanotowała w 2023/24 roku finansowym 335,3 mln zł skonsolidowanych przychodów i 166,6 mln zł zysku netto. Zarząd poinformował, że planuje zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 154 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 5,98 zł na akcję - najwyższą w historii Spółki.

logo Grupy text

Skonsolidowane przychody Text wzrosły w trakcie roku o 13,4%, a zysk netto o 7,3% w stosunku do skorygowanych danych za poprzedni rok. Zysk operacyjny wzrósł o 7,1% do 179,0 mln zł, a EBITDA o 9,2% do 198,4 mln zł. W trakcie roku Spółka zmieniła politykę rozpoznania przychodów i wyniki porównuje do przekształconych danych finansowych za zeszły rok (przeliczonych według tych samych zasad).

Obecnie płatności za okresy dłuższe niż miesięczne są rozbijane na kolejne kwartały (poprzednio księgowane były w całości w kwartale uzyskania). W związku z tym Spółka rozpoznaje na bilansie pozycję „zobowiązania z tytułu umów z klientami” prezentującą przychody odroczone w czasie. Na koniec roku jej wartość wynosi 71,0 mln zł.

Ta pozycja jest przeszacowywana na dzień bilansowy z dolarów amerykańskich na polskie złote w jednostkowym sprawozdaniu i ma wpływ na wysokość zaraportowanych przychodów. W całym roku finansowym w efekcie tej zmiany zaraportowane przychody zostały obniżone o 3,8 mln zł. Jednak w poszczególnych kwartałach może ona znacząco fluktuować i w rezultacie tego zabiegu w samym IV kwartale zaraportowane przychody zostały obniżone o ok. 3 mln zł, co miało negatywny wpływ na wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

To był rok w którym dużo się nauczyliśmy. Mamy silny zespół, który jest skoncentrowany na ulepszaniu naszych produktów i nowych projektach. Więcej wiemy o naszych klientach i ich potrzebach. Będziemy walczyć, żeby szybko wrócić do wyższych dynamik wzrostów i jesteśmy przekonani, że możemy to osiągnąć koncentrując się na tym czego potrzebują nasi klienci i zapewnieniu im coraz wyższej jakości - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Wartościowym wskaźnikiem, który umożliwia śledzenie rozwoju Grupy jest tzw. MRR (Monthly Recurring Revenue - Miesięczne Powtarzalne Przychody). Text publikuje tą wartość w dolarze amerykańskim, czyli walucie w którym generuje zdecydowaną większość przychodów. Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów Grupy ze wszystkich produktów, na koniec marca 2024 r. wyniosła 6,66 mln USD oznacza to wzrost o 4,1% w stosunku do stanu sprzed roku i o 2,6% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2023 r.

Na koniec IV kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.848, ChatBot 2.954, a HelpDesk 1.163.

ARPL (średni miesięczny przychód na licencję, wcześniej ARPU) produktu LiveChat wyniósł na koniec kwartału wyniósł 160,1 USD (wobec 159,7 USD przed rokiem), produktu ChatBot 134,5 USD (wzrost o 11,2%), a produktu HelpDesk - 153,4 USD (wzrost o 26,6%).

Spółka nadal bardzo efektywnie generuje gotówkę i potwierdza swoją politykę zakładającą wypłacanie najwyższej możliwej z punktu widzenia prawa, dywidendy. W styczniu 2024 roku Spółka wypłaciła pierwszą zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy za bieżący rok finansowy. Wartość zaliczki w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 1,63 zł wobec 1,46 zł dla analogicznej płatności przed rokiem.

Po publikacji wyników rocznych Zarząd poinformował, że zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaaprobowanie drugiej zaliczki w wysokości 1,59 zł na jedną akcję. Proponowany Dzień Dywidendy to 23 lipca a Dzień Wypłaty - 30 lipca.

Jednocześnie Zarząd poinformował, że zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę łącznie 153,99 mln zł z jednostkowego zysku za miniony rok finansowy. Oznacza to, że dywidenda może wynieść (łącznie razem z dwoma zaliczkami) - 5,98 zł na jedną akcję wobec 5,95 zł na akcję przed rokiem. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie Walne Zgromadzenie.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik