Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Faktoring a ryzyko nadszarpnięcia dobrych relacji z kontrahentem

25-05-2022, 07:49

Działalność gospodarczą finansować można na wiele różnych sposobów. Produktami finansowymi pierwszego wyboru są od lat kredyty i pożyczki bankowe, których pozycja wydaje się niezagrożona. Co ciekawe, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po faktoring, który odpowiada aktualnym potrzebom biznesu, sprawdza się w trudnych sytuacjach i pomaga skutecznie zarządzać płynnością finansową. Czy faktoring może nadszarpnąć dobre relacje z kontrahentami? Jak uniknąć takiego ryzyka?

Faktoring a ryzyko nadszarpnięcia dobrych relacji z kontrahentem

Jak działa faktoring?

Choć faktoring jest znany wielu przedsiębiorcom, dla licznego ich grona wciąż pozostaje nieco tajemniczym produktem finansowym. Zasada jego działania jest tymczasem niezwykle prosta. To skuteczny sposób na odzyskanie środków zamrożonych na fakturach wystawionych kontrahentom z odroczonym terminem przydatności. 

Jak faktoring działa w praktyce? Przedsiębiorca wystawia fakturę swojemu kontrahentowi za wykonane usługi, ale uzgadnia z nim termin płatności odroczony o kilka tygodni i w efekcie musi finansować swoją bieżącą działalność przy pomocy innych środków. Jeśli nie dysponuje środkami na wypłatę wynagrodzeń i pokrycie innych kosztów stałych, musi skorzystać z zewnętrznego finansowania (np. kredytu) lub sprzedać faktury firmie faktoringowej i pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na uregulowanie swoich zobowiązań.

Czy wszystkie faktury można zamienić na gotówkę? Firmy faktoringowe finansują jedynie faktury nieprzeterminowane, z terminem płatności odroczonym o przynajmniej 7 dni i wartości nie niższej niż 200 zł. Akceptowane są również faktury wystawione w walutach obcych.

Faktoring jawny i cichy

Istnieje wiele klasyfikacji usług faktoringowych, jednak najbardziej podstawowa dzieli faktoring na cichy i jawny. Faktoring w klasycznej postaci to faktoring jawny, co oznacza, że kontrahent jest informowany o fakcie sprzedaży faktury – finalnie rozlicza się nie z przedsiębiorcą, ale z firmą faktoringową. W momencie sprzedaży wystawionej faktury faktor kontaktuje się z kontrahentem i przekazuje mu numer rachunku, na jaki zobowiązany jest przekazać środki w terminie wynikającym z faktury. Przedsiębiorca otrzymuje zaś pieniądze z faktury chwilę po jej sprzedaży i pozyskane w ten sposób środki może przeznaczyć na dowolny cel.

Wielu przedsiębiorców obawia się, że działanie takie może nadszarpnąć dobre relacje z kontrahentem. Wzbudzić jego nieufność lub zasugerować problemy finansowe i tym samym skłonić do zakończenia współpracy. Obawy te są zupełnie niepotrzebne, jednak mimo to z myślą o przedsiębiorcach mających pewne wątpliwości stworzono faktoring cichy dla spółek i firm, który działa analogicznie, ale pozwala ukryć przed kontrahentem fakt sprzedaży wystawionych mu faktur. Z firmą faktoringową rozlicza się nie kontrahent, ale przedsiębiorca.

Kto powinien się zainteresować usługami faktoringowymi?

Faktoring jest adresowany do przedsiębiorców, którzy poszukują elastycznej i szybkiej formy finansowania i jednocześnie funkcjonują w środowisku, w którym kredytowanie sprzedaży jest wręcz standardem lub warunkiem rozpoczęcia współpracy. To również doskonałe narzędzie w walce o utrzymanie płynności finansowej, które sprawdza się w najbardziej wymagających sytuacjach.

Ostatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima

Tematy pokrewne:  

tag faktoring jawnytag faktoring cichytag faktoring