Do czego wykorzystywany jest spektrometr?

26-11-2021, 13:41

Spektrometr to przyrząd służący do badania widma mas atomów i cząsteczek – składowych badanej substancji, w różnym stanie skupienia. Znajduje zastosowanie w naukach medycznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Mechanizm działania spektrometru opiera się na analizie widma powstającego wskutek działania promieniowania na badany materiał poddawany analizie. Spektrometr zbudowany jest z komory próżniowej, silnego elektromagnesu, detektora oraz układów regulacji i rejestracji widma jakiemu podawana jest badana substancja.

Do czego wykorzystywany jest spektrometr?

Główne zastosowania spektrometria znajduje w przemyśle chemicznym jako metoda umożliwiająca:

  • ustalenie składu pierwiastkowego związków chemicznych lub ich mieszanin;
  • ustalenie struktury związku chemicznego;
  • ustalenie składu izotopowego analizowanej substancji;
  • identyfikację związków chemicznych i ich mieszanin;

Zastosowanie spektrometru pozwala na określenie źródła pochodzenia danego związku chemicznego, a także na precyzyjne ustalenie składu nawet bardzo złożonych mieszanin związków o dużych masach molowych. Oczywiście, aby spektrometr sprawnie działał musi być odpowiednio skalibrowany co gwarantuje jego wysoką jakość, precyzyjne i wiarygodne wyniki badań, oraz długą żywotność urządzeń poddawanych regularnemu serwisowaniu.

Spektrometry znajdują również zastosowanie w przemyśle rolniczym, w zakładach produkcji artykułów rolno-spożywczych do badania składu podstawowego pasz, półproduktów i produktów branży rolniczej w celu prognozowania parametrów technologicznych takich jak barwa, kruchość, pH czy też zdolność utrzymania wody żywności.

Badania spektrometryczne umożliwiają przeprowadzenie badań wielu substancji, dlatego znajduje się często na wyposażeniu różnych laboratoriów naukowych – z urządzenia korzysta się np. podczas identyfikacji dioksyn, analizie metali, badań farmaceutycznych czy diagnostyce chorób.

Wyróżnia się kilka rodzajów spektrometrów:

  • spektrometry bliskiej podczerwieni, dzięki którym możliwa jest analiza obrazu widma światła podczerwonego odbitego od próbki – w wykorzystaniu tej metody nie trzeba przygotowywać próbki co skraca czas badania, a także zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
  • spektrometry masowe - umożliwiają wykonywanie badań substancji przy użyciu widma mas atomów i zawierających ją cząsteczek. Służą do identyfikacji związków chemicznych, ustalania struktur związków chemicznych i składu pierwiastkowego
  • Spektrometry Ramana należą do kategorii spektrometrów wibracyjnych. Oznacza to, że analizuje próbkę chemicznie, używając światła do wywołania (wzbudzenia stanu) ruchu molekularnego, a następnie interpretując tę interakcję poprzez dalszą analizę

Spektrometry są urządzeniami, które znajdą zastosowanie w każdym laboratorium chemicznym i analitycznym. O jego odpowiedni dobór do Państwa potrzeb zadba firma DANLAB i jej wykwalifikowani pracownicy, którzy pozostają do Państwa dyspozycji.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
fot. Ciscofot. Evolution

Tematy pokrewne:  

tag Spektrometr Ramanatag spektrometrtag nolstag DF12NFtag AWPtag Amin12

RSS  pit 37
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2022 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.