Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Deklaracja celna - co to jest?

15-12-2021, 12:06

W trosce o szybki i prawidłowy przebieg odprawy celnej, osoby rozważające wysyłkę lub sprowadzenie towaru zza granicy powinny przyswoić sobie sposób prawidłowego dopełniania formalności celnych. Jakie są wymagane dokumenty, co zawierają i jak je wypełnić? Co trzeba wiedzieć o deklaracji celnej?

Znaczenie i przebieg odprawy celnej

Wraz z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię stało się jasne, że wymiana handlowa z tym krajem będzie wiązać się z koniecznością spełniania nieobowiązujących wcześniej wymogów. Zjednoczone Królestwo stało się tzw. państwem trzecim, czyli niebędącym państwem członkowskim, a zatem i niepodlegającym uproszczonym regułom wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. Transakcje przeprowadzane między polskimi konsumentami i przedsiębiorstwami a ich kontrahentami brytyjskimi (lub pochodzącymi z innego kraju niebędącego członkiem UE) wymagają zastosowania dodatkowych procedur kontroli.

Podstawową kwestią, o jaką należy zadbać, jest odprawa celna. W wyniku przeprowadzenia tego procesu potwierdza się prawidłowość dokumentów oraz zgodność zawartych w nich informacji ze stanem faktycznym i umożliwia przejęcie załadunków na granicy celnej. Procedura ta pozwala określić także stawkę, wedle której obliczana jest następnie wysokość cła. Należy pamiętać, że w razie wystąpienia niezgodności danych w dokumentacji lub innych nieprawidłowości funkcjonariusz ma prawo dokonać rewizji celnej, czyli zbadania zawartości towaru, na przykład poprzez pobranie próbek.

Deklaracja celna – co to jest?

Jeśli przewożony ładunek nie wraca do kraju, z którego został przywieziony, mamy do czynienia z przypadkiem odprawy celnej ostatecznej. Pozostałymi wariantami procedury są odprawa celna warunkowa (kiedy towar wraca przez daną granicę celną) oraz odroczona (następuje w sytuacji niemożności dokonania kontroli celnej przez urząd – zadanie skontrolowania ładunku zostaje wówczas powierzone innemu urzędowi). Przedmioty przeznaczone do poddania odprawie celnej muszą zostać zgłoszone na deklaracji celnej, a informacje o nich powinny być możliwie jak najbardziej precyzyjne.

Deklaracja celna i wymogi zgłoszenia celnego

Dopełnione formalności celne to w dużej mierze dokładnie i starannie wypełnione dokumenty. Tyczy się to przede wszystkim deklaracji celnych, czyli formularzy zawierających szczegółowe dane na temat przewożonego ładunku. Obecnie formularz ten występuje w dwóch wersjach, czyli C22 i C23. To, który z dokumentów należy zastosować, zależy m.in. od wartości transportowanego towaru, należy więc śledzić aktualne przepisy w tym zakresie. Deklarację celną można wypełnić w języku polskim, warto jednak spróbować dopasować język we wniosku do tego obowiązującego w kraju przeznaczenia, na przykład angielskiego – to pomoże przyspieszyć odprawę celną.

Podanie jakich danych jest obowiązkowe? Deklaracje celne zawierają dane zarówno na temat towaru, jak i obu stron transakcji. Konieczne jest potwierdzenie nie przewożenia przedmiotów niebezpiecznych lub zabronionych, a w przypadku transportu nietypowego ładunku (na przykład leków, produktów pochodzenia zwierzęcego czy roślin) na podmiocie ciąży odpowiedzialność udowodnienia, że dysponuje on odpowiednimi zezwoleniami, licencjami czy świadectwami sanitarnymi. Należy pamiętać, że w razie wątpliwości towar może zostać poddany rewizji przez organy celne.

Ponadto deklaracja musi zawierać informacje o wartości przedmiotów, ich ilości oraz masie netto i brutto ładunku. Przywożone na dany obszar celny towary muszą zostać adekwatnie i szczegółowo opisane – niedozwolone jest stosowanie nazbyt upraszczających nazw lub ogólników (np. „części zamienne”). Dokument powinien zawierać również informację o rodzaju przesyłki i jej przeznaczeniu (w odpowiednich polach zaznaczyć należy np. „próbka handlowa” lub „zwrot towaru”). W przypadku przesyłek handlowych deklaracja celna musi być opatrzona numerem taryfowym Zharmonizowanego Systemu oraz nazwą kraju pochodzenia towarów. W odpowiednim polu należy również umieścić informację o wysokościach opłat, jakie zostały poniesione podczas nadawania przesyłki.

Zgłoszenie celne w przypadku przesyłki kurierskiej

W przypadku chęci transportu przesyłki z państwa trzeciego na teren Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera również należy zadbać o skrupulatne wypełnienie deklaracji celnej. Konieczne jest też zapoznanie się z regulaminem wybranego przewoźnika, w szczególności z zawartymi tam informacjami o towarach, które nie mogą zostać przewiezione w ramach oferowanych przez firmę usług. Nowoczesne firmy kurierskie, takie jak DHL Parcel, udostępniają swoim klientom dokładne instrukcje w tym zakresie oraz narzędzia dające wygodny dostęp do wszelkich dokumentów wymaganych w procesie odprawy celnej. Więcej informacji temat obowiązków celnych wynikłych z brexitu oraz innych wymogów przewozu międzynarodowego za pośrednictwem DHL Parcel można znaleźć na stronie https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-biznesu/przesylki-miedzynarodowe/brexit.html.


Następny artykuł » zamknij

Najlepsze nawozy do roślin
Ostatnie artykuły:

fot. Lee Jundafot. RitaE


Tematy pokrewne:  

tag nolstag deklaracja celnatag AWPtag Amin12