Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Niemal każdy kredyt o zmiennym oprocentowaniu podlega stawce referencyjnej WIBOR wyznaczającej wysokość oprocentowania — szczególnie dotyczy to kredytów hipotecznych i konsolidacyjnych. Często wskaźnik ten przyczynia się do podniesienia wysokości rat i kosztów kredytu. Z czym wiąże się usunięcie stawki WIBOR z umowy kredytowej? Wyjaśniamy.

Czym skutkuje usunięcie WIBOR z umowy kredytu?

Czym jest wskaźnik WIBOR?

Wartość WIBOR jest ustalana na podstawie doniesień największych banków w Polsce i stanowi wyznacznik stopy procentowej, po jakiej instytucje finansowe udzielają pożyczek innym bankom. Warto zaznaczyć, że wskaźnik ten w dużej mierze zależy od polityki międzybankowej i często podlega wahaniom, co zwykle utrudnia oszacowanie kosztów kredytu dla osób i przedsiębiorców decydujących się na zaciągnięcie długoterminowych zobowiązań finansowych. Ze względu na zmienność stawki WIBOR wielu kredytobiorców zastanawia się, czy możliwe jest usunięcie jej z umowy kredytowej.

Czy można usunąć wskaźnik WIBOR z umowy kredytowej?

Chcąc pozbyć się WIBOR z umowy zawartej z bankiem, należy rozważyć skorzystanie z porady w Kancelaria-ZKZ.pl specjalizującej się w prawie bankowym w celu rzetelnego opracowania pozwu. Usunięcie tego wskaźnika najczęściej jest możliwe wtedy, gdy sąd uzna, że zapisy w umowie kredytowej dotyczące WIBOR są abuzywne, czyli niedozwolone prawnie.

Warto także zaznaczyć, że Polski Rząd podjął już działania zmierzające do zniesienia tej stawki i zastąpienia jej inną, bardziej wiarygodną rynkowo. Zwłaszcza w ostatnich latach w związku z inflacją wraz ze wzrostem stóp procentowych wzrosła także wartość indeksu WIBOR i wysokość rat kredytów. Pociągnęło to za sobą konieczność wprowadzenia reform. We wrześniu 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego przekazała informacje o planach zastąpienia stawki WIBOR wskaźnikiem referencyjnym WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) wyliczanym na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych. Przy określaniu stawki WIRON uwzględniane są wymiany finansowe odbywające się między bankami, instytucjami i dużymi przedsiębiorstwami.

Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzenie nowego indeksu referencyjnego wymaga zmian prawnych, osiągnięcia porozumienia między instytucjami finansowymi, a także czasu na przystosowanie się kredytobiorców do nowych zasad.

Jakie korzyści może przynieść usunięcie WIBOR z umowy kredytu?

Jedną z głównych korzyści wynikających z unieważnienia zapisów umowy kredytowej dotyczących WIBOR stanowi możliwość przewidzenia kosztów kredytu. Zwykle też ulegają obniżeniu raty zaciągniętego zobowiązania, które należy regularnie spłacać. Usunięcie WIBOR z umowy wiąże się też z większą przejrzystością w sektorze finansowym i eliminacją niepewności dotyczącej uregulowania zobowiązania w przyszłości.

Wykreślenie stawki WIBOR z umowy kredytowej może przynieść kredytobiorcom potencjalne korzyści w postaci obniżenia wysokości rat. Przyczynia się także do większej transparentności kosztów zaciągniętego zobowiązania finansowego, zwiększając zaufanie do systemu finansowego.

 

Foto i treść: materiał partnera


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca

              *