Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Czym są i jak dzielą się fundusze inwestycyjne?

28-03-2022, 11:47

Jednym z wielu określeń związanych z tematyką inwestowania są fundusze inwestycyjne. Warto wiedzieć, co dokładnie kryje się za tym określeniem i jakie kryteria stosuje się przy podziale tych funduszy. Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Czym są i jak dzielą się fundusze inwestycyjne?

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Jak wyjaśniają eksperci z domu maklerskiego Prosper Capital, pod pojęciem funduszu inwestycyjnego należy rozumieć formę wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, jakie zostały wpłacone przez uczestników funduszu. Oferta w tym zakresie skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także do podmiotów i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Początki funduszy inwestycyjnych przypadają na drugą połowę XVIII w., niemniej na dobre rynek zaczął się rozwijać w XX w.

Jakie są podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Podstawowymi rodzajami funduszy inwestycyjnych są fundusze zamknięte oraz otwarte. W Polsce największą popularnością cieszą się fundusze otwarte. Pomiędzy funduszami otwartymi a zamkniętymi istnieje sporo różnic, niemniej te podstawowe odnoszą się do ich konstrukcji. W funduszach otwartych aktywa są podzielone na jednostki. Z kolei w drugim przypadku występują certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Oprócz tego wskazuje się jeszcze na: wycenę, sposób kupna i sprzedaży, wysokość wpłat oraz kształt portfela. Dodatkowo na rodzimym rynku wyróżnia się polskie fundusze otwarte UCITS oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, czyli fundusze inwestycyjne zamknięte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

Jakie są inne rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Oprócz wymienionych powyżej odmian funduszy inwestycyjnych występują także inne ich rodzaje. Przyjmowanymi kryteriami podziału są: obszar inwestycji, cel inwestycyjny, metoda ustalania zysku z funduszu oraz opłata wstępna. Przykładowo na podstawie celu inwestycyjnego fundusze dzielą się m.in. na: agresywnego wzrostu, akcji małych spółek, wzrostu kapitałowego, wzrostu i dochodu z kapitału, mieszane, łącznej stopy zwrotu itp.

 https://www.pcdm.pl/

Ostatnie artykuły:

fot. WWFTematy pokrewne:  

tag nolstag fundusze inwestycyjnetag AWPtag Amin12