Czy trening umiejętności społecznych może pomóc dzieciom z Zespołem Aspergera?

26-04-2021, 12:35

Istnieje wiele metod wsparcia, które mogą pomóc dzieciom z Zespołem Aspergera. Wśród nich znajduje się psychoterapia indywidualna (najczęściej w nurcie poznawczo – behawioralnym), psychoterapia rodzinna oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych i jak może pomóc? 

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe skierowane do dzieci z różnymi trudnościami. Cele TUS mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, niemniej można również wyróżnić wspólne cele TUS, do których należą: nauka skutecznej komunikacji, nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz napięciem, wzmacnianie poczucia własnej skuteczności, podniesienie samooceny, psychoedukacja oraz polepszenie koncentracji. TUS jest uznaną metodą wsparcia dla dzieci przeżywających trudności związane z Zespołem Aspergera. Treningi są metodą o długiej tradycji teoretycznej (sięgającej lat 70. XX wieku) oraz udowodnionej empirycznie skuteczności. 

Jak wyglądają zajęcia TUS? 

Czy trening umiejętności społecznych może pomóc dzieciom z Zespołem Aspergera

Trening Umiejętności Społecznych został stworzony na bazie teorii społecznego uczenia się Bandury. Mówi ona o tym, że uczymy się głównie poprzez obserwowanie oraz modelowanie, dlatego bardzo ważną rolę podczas TUS odgrywa trenerka bądź trener. Dzieci nabywają kompetencje poprzez praktykę – dlatego można spodziewać się tego, że podczas zajęć będą odgrywać scenki, pracować w grupie, wspólnie z innymi rozwiązywać różne zadania i wymieniać się pomysłami. Istotnym obszarem jest również wnoszenie przez dzieci sytuacji „z życia”, które były dla nich trudne i chciałyby dowiedzieć się jak można sobie z nimi radzić. Grupa stanowi niejako pole do ćwiczeń w zdobywaniu umiejętności społecznych, które potem mogą być testowanie „in vivo” – w szkole, w rodzinie, w grupie rówieśniczej. Bardzo ważnym aspektem jest to, aby grupa TUS była dla dzieci miejscem, gdzie czują się dobrze,  jest dla nich bezpieczne oraz komfortowe. 

Czy zajęcia TUS przeznaczone są wyłącznie dla dzieci z Zespołem Aspergera? 

Nie, zajęcia TUS mogą być skierowane zarówno do dzieci jak i do dorosłych przeżywających różne trudności. Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych mogą być skuteczne dla dzieci przeżywających trudności ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, przeżywających trudności emocjonalne lub problemy w nawiązywaniu relacji społecznych. Zajęcia w Centrum Psychoterapii NOWA, podzielone są według wieku dzieci, tak aby treningi odpowiadały ich umiejętnościom poznawczym. Psychoterapia indywidualna jest również w pełni dostosowana do potrzeb dzieci niezależnie od ich wieku.

Czy Trening Umiejętności Społecznych jest skuteczny w Zespole Aspergera? 

Specjaliści podkreślają, że do głównych celów terapii dzieci z Zespołem Aspergera należy rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Kluczową rolę odgrywa psychoedukacja zarówno dziecka jak i jego rodziny oraz osób ze środowiska szkolnego. Bardzo duże znaczenie ma uczestniczenie w grupowych treningach umiejętności społecznych, ponieważ jakość funkcjonowania zarówno dzieci jak i dorosłych z Zespołem Aspergera zależy od poziomu kompetencji społecznych. Badania pokazują, że aż 50% dorosłych wycofuje się z kontaktów społecznych, a około 20%  osób uczestniczy aktywnie w życiu i dzięki swoim zainteresowaniom może osiągnąć sukces (2009, Komender). Inne badania pokazują również, że udział rodziców w wybranych zajęciach TUS może podnosić ich skuteczność.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.