Czy posiadanie samoistne działki jest dziedziczne? Dziedziczenie posiadania przy zasiadywaniu nieruchomości

30-11-2019, 01:58

Nieraz zdarza się, że posiadacz samoistny nieruchomości umiera przed okresem posiadania samoistnego wymaganego dla zasiedzenia (według kodeksu cywilnego 30 lat w złej wierze, 20 lat w dobrej wierze). Czy w takim przypadku posiadanie samoistne działki lub innego gruntu się dziedziczy i co jeśli posiadacz samoistny miał kilku spadkobierców?

W orzecznictwie sądowym wypracowano zasady , według których należy rozstrzygać o takich stanach prawnych. Podsumowanie tych reguł Sąd Najwyższy zawarł w postanowieniu z dnia 16 listopada 2017 r., V CSK 15/17. Są one następujące:

prawo

  1. posiadanie gruntu nie musi polegać na faktycznym jego wykonywaniu.Władzę faktyczną nad rzeczą ma bowiem nie tylko ten, kto z niej rzeczywiście,efektywnie korzysta, ale także ten, kto ma tylko możliwość takiego korzystania, choćby nie czynił z niej użytku.

  2. posiadanie samoistne nieruchomości jest dziedziczne.Dziedziczenie posiadania rzeczy polega na przejściu na spadkobierców - z mocy prawa, z chwilą otwarcia spadku - wszystkich skutków prawnych, jakie wynikały z jej posiadania przez spadkodawcę.

  3. „dziedziczenie zasiedzenia” gruntu przez wszystkich spadkobierców jako zasada Dziedziczenie posiadania po spadkodawcy, nie zależy od tego, czy jego spadkobiercy objęli w faktyczne władztwo rzecz znajdującą się dotychczas w posiadaniu spadkodawcy, a więc, czy kontynuują jego posiadanie. W związku z tym nie powinno budzić wątpliwości, że posiadanie spadkobiercy - gdy jest kilku spadkobierców - przekształca się we współposiadanie spadkobierców.

Dziedziczenie posiadania samoistnego (dziedziczenie zasiedzenia) przez jednego ze spadkobierców

Na tle tych zasad powstaje kwestia, czy i kiedy tylko jeden ze spadkobierców, kontynuujący posiadanie spadkodawcy, może przejąć cały okres jego posiadania i zaliczyć go wyłącznie na swoją rzecz, sumując w ten sposób oba te okresy do czasu potrzebnego do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Otóż może dojść do tego w następujących przypadkach:

  1. Kiedy spadkodawca przekaże dotychczasowe swoje posiadanie tylko jednemu ze spadkobierców.

  2. Kiedy pozostali spadkobiercy zgodnie przekażą posiadanie na rzecz jednego z nich,rezygnując z posiadania po spadkobiercy. Może to nastąpić w sposób wyraźny, albo dorozumiany.

  3. Kiedy pozostały na spadkowej nieruchomości spadkobierca zamanifestuje w sposób wyraźny wyłączność swojego posiadania (np. wymieniając zamki w domu i nie wpuszczając pozostałych spadkobierców na posesję), albo, bez uzgodnień z pozostałymi spadkobiercami i bez ich sprzeciwu, dokona istotnych zmian w nieruchomości (np. rozbudowa domu, postawienie nowych zabudowań).

Uwaga!, Rzecz jasna, udowodnienie, że zachodzi któryś z tych wyjątków należy do spadkobiercy, który domaga się przejęcia całego okresu posiadania przez spadkodawcę wyłącznie na swoją rzecz. Dużo informacji na ten temat poznasz na: https://zasiedzenie.net/prawo-zasiedzenia/

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


Tematy pokrewne:  

tag zasiedzenietag prawotag nieruchomościtag dziedziczenie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.