Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Co oznacza skrót UDT i w jaki sposób można uzyskać uprawnienia?

18-05-2022, 09:09

UDT to akronim oznaczający Urząd Dozoru Technicznego. UDT jest instytucją państwową, która zajmuje się urządzeniami, objętymi nadzorem technicznym. Do podstawowych zadań tej instytucji należą: eksploatacja, rejestracja i konserwacja urządzeń. Działania UDT reguluje ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, z ustawy tej wynika, że nadrzędnym celem instytucji dozoru technicznego jest dbanie o bezpieczeństwo urządzeń użytku technicznego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz resztę artykułu!

Co oznacza skrót UDT i w jaki sposób można uzyskać uprawnienia?

Czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego? 

Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się licznymi zadaniami, których nadrzędnym celem jest sprawowanie kontroli technicznej nad maszynami i urządzeniami głównie z obszaru transportu bliskiego. Szczegółowe wytyczne dotyczące działalności UDT znajdują się w ustawie o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r. Ustawa ta definiuje zakres działalności UDT, które według wyżej wspomnianej ustawy, odpowiedzialne jest za: 

 • kontrolę przestrzegania przepisów, 
 • konserwacja UDT,
 • sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami określonymi w ustawie,
 • weryfikację wiedzy i uprawnień techników, 
 • współtworzenie programów szkoleń, 
 • przeprowadzanie egzaminów dających odpowiednie uprawnienia,
 • analizowanie przyczyn uszkodzeń i skutków awarii,
 • ocenę stopnia stwarzanego zagrożenia przez urządzenia, 
 • prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych sprawnych, 
 • prowadzenie ewidencji oddanych urządzeń technicznych, nadawanie certyfikatów.

Jakie urządzenia techniczne podlegają dozorowi technicznemu? 

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 o urządzeniach technicznych dozorem technicznym objęte są m.in.:

 Maszyny, które w ograniczonym zasięgu służą do przemieszczania ładunków i osób:

 • Suwnice, 
 • żurawie, 
 • wciągarki i wciągniki, 
 • dźwigniki podesty ruchome, 
 • wyciągi statków, 
 • wózki widłowe, 
 • wózki jezdniowe podnośnikowe, 
 • przenośniki kabinowe,
 • schody i chodniki ruchome, 
 • wszelkie urządzenia transportu bliskiego.

Urządzenia ciśnieniowe takie jak: 

 • zbiorniki na gaz skroplony, 
 • rurociągi,
 • cysterny, 
 • a także kotły parowe i szybkowary.

Czym jest UTB? 

UTB jest to zespół urządzeń transportu bliskiego. Są to takie urządzenia, które pozwalają na przenoszenie ładunków na niewielkim obszarze. Ich rodzaj oraz przeznaczenie zależą od przestrzeni użytkowej. UTB znajdą szerokie zastosowanie m.in.: w budownictwie, w przemyśle technicznym i w transporcie. 

Urządzenia transportu bliskiego podlegają dozorowi technicznemu, są to m.in. 

 • Dźwigi budowlane, 
 • podesty ruchome przejezdne, 
 • suwnice, 
 • wózki widłowe, 
 • żurawie podnośne HDS, 
 • żurawie szybko montujące, 
 • oraz żurawie wieżowe, 
 • a także wiele innych.

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia UDT?

Uzyskanie uprawnień UDT nie jest skomplikowanym działaniem. Wystarczy podejść do odpowiedniego egzaminu i go zdać. By mieć pewność, że jesteśmy dobrze do niego przygotowani, najlepiej jest skorzystać z kursu przygotowawczego. Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT wydawane są na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Egzaminy przeprowadza komisja egzaminacyjna Urzędu Dozoru Technicznego, podczas których sprawdzana jest, zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Do przystąpienia do egzaminu konieczne jest złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji oraz dodatkowych dokumentów. Lista wymaganej dokumentacji oraz podstawy prawne dostępne są na oficjalnej stronie UDT. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu wydanemu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o dozorze technicznym, wynika, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń należy wykonywać cykliczne przeglądy, konserwacje maszyn w terminie zgodnym z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Ostatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima