BHP w transporcie bliskim z wykorzystaniem suwnic

22-07-2021, 14:48

Wdrożenie maksymalnie bezpiecznych warunków pracy w firmie to jeden z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Zapisy obowiązujących w Polsce przepisów BHP są jasne i konkretnie sprecyzowane. Warto się do nich stosować także podczas pracy z urządzeniami transportu bliskiego (w skrócie: UTB), w tym podczas eksploatacji suwnic. Co warto wiedzieć o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy obsłudze dźwignic? Wszystkim zainteresowanym tym tematem polecamy lekturę naszego wpisu.

Istota transportu wewnątrzzakładowego

Urządzenia transportu bliskiego, w tym suwnice, zaliczane są do maszyn z grupy transportu zmechanizowanego, które należą do grupy urządzeń transportu pionowego. Tego rodzaju transport zaś odbywa się najczęściej wewnątrz konkretnego zakładu pracy. Granicę transportu wewnętrznego wyznaczać będą granice zakładu pracy, a zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650). 

Ogólne warunki bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym

Transport odbywający się w granicach konkretnego zakładu pracy wiązać się będzie z koniecznością przestrzegania ogólnych warunków bezpieczeństwa. Te zaś dotyczyć będą m.in. takich kwestii jak nieprzekroczenie dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego czy bezpieczne rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych. Do tego należy też pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu  ładunku przed upadkiem lub przemieszczaniem się. Warto też podkreślić, że w ogólnych warunkach bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym mieścić będzie też zatrudnianie osób posiadających właściwe kwalifikacje do obsługi określonego rodzaju urządzeń czy maszyn. W przypadku UTB będą to uprawnienia operatora suwnicy, pozwalające na bezpieczną obsługę dźwignic. Ich szeroki wybór zaś znaleźć można w ofercie dobrego producenta w branży. Warto odwiedzić stronę.

BHP w transporcie bliskim z wykorzystaniem suwnic

Instrukcja obsługi BHP suwnicy

Gdzie znaleźć można zestawienie najważniejszych przepisów określających bezpieczeństwo i higienę pracy podczas obsługi suwnicy? Takim miejscem będzie instrukcja BHP, która zawiera nie tylko informacje o niezbędnych kwalifikacjach do eksploatacji tego rodzaju sprzętu, ale stanowić będzie również zestawienie obowiązkowych do wykonania czynności: i to zarówno przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie, jak i po zakończeniu pracy. Ponadto w profesjonalnie przygotowanej instrukcji znajdzie się też wyszczególnienie czynności zabronionych podczas eksploatacji dźwignicy, jak i miejsce na ostrzeżenia przed różnego rodzaju zagrożeniami.

Kiedy eksploatacja suwnicy jest bezpieczna?

Wszelkiego rodzaju dźwignice, w tym m.in. popularne suwnice procesowe, suwnice uniwersalne czy suwnice z wciągarkami można bezpiecznie eksploatować tylko wówczas, gdy urządzenia te posiadają ważną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającą na eksploatację. Do czynności kontrolnych, które obowiązkowo powinien wykonać każdy operator dźwignicy, zaliczyć należy dodatkowo także przestrzeganie instrukcji obsługi suwnicy oraz instrukcji stanowiskowej BHP. Bardzo ważne pozostaje też to, by w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia cięgnika lub suwnicy, niezwłocznie unieruchomić użytkowany sprzęt oraz prędko powiadomić przełożonego.

O czym należy pamiętać podczas użytkowania suwnicy?

Eksploatacją dźwignicy zajmuje się wykwalifikowany operator suwnicy. O czym powinien pamiętać, aby praca z wykorzystaniem urządzenia transportu bliskiego była maksymalnie bezpieczna? Do najważniejszych obowiązków operatora podczas pracy zaliczyć należy bieżące monitorowanie prawidłowości działania zespołów i mechanizmów suwnicy, korzystanie z hełmu ochronnego podczas pracy, stosowanie się do sygnałów i komunikatów hakowego, w tym bezwzględne stosowanie się do komunikatu “STOP”. Niezwykle ważne jest też zachowanie bezpiecznej odległości od sąsiadujących z drogą transportową przedmiotów podczas transportu ładunków oraz pilnowanie tego, aby pod każdego rodzaju ładunkiem nie było ludzi. Do tego należy też zachować maksymalną płynność manewrów hamowania, ruszania, podnoszenia oraz opuszczania ładunków. Poruszanie się z prędkościami dostosowanymi do warunków występujących w zakładzie pracy jest także niezwykle istotne. Nie można zapominać też o dostosowaniu transportowanego ładunku do dozwolonego udźwigu nominalnego urządzenia. Obowiązkowe jest także prawidłowe mocowanie ładunku na urządzeniu chwytnym. Czy to wszystkie z zasad związanych z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa podczas użytkowania dźwignicy? Z pewnością nie, jednak te wymienione zaliczyć należy do jednych z najbardziej istotnych w pracy każdego operatora suwnicy.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać

fot. Xsolla


fot. Geraltfot. HypnoArt


Tematy pokrewne:  

tag transport bliskitag suwnicetag nowptag nolstag BHP


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2022 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.