Agora: widoczny spadek przychodów z reklam

13-08-2009, 10:51

W pierwszym półroczu 2009 r. spadły przychody i zysk netto Grupy Agora. Przychody segmentu Internet wzrosły, ale widać spadek przychodów z reklam. W opinii Agory nadal nie daje się zauważyć symptomów ożywienia na rynku reklamy w Polsce.

Przychody Grupy Agora w pierwszym półroczu wyniosły 572,2 mln zł, co oznacza spadek o 12,9% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł 12,8 mln zł, co oznacza spadek o 68,1%.

Sprzedaż reklam wyniosła 372,9 mln zł (spadek o 21,2%), sprzedaż wydawnictw 97 mln zł (spadek o 5,6%), a sprzedaż Projektów Specjalnych (w tym kolekcji) 52,1 mln zł (wzrost o 56,5%).

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w pierwszym półroczu 2009 r. spadły do poziomu 551,6 mln zł (spadek o 8,7%), a w samym drugim kwartale 2009 r. obniżyły się do 282,9 mln zł (spadek o 9,8%). Spadek kosztów jest m.in. efektem programu poprawy efektywności operacyjnej wdrażanego w Grupie od grudnia 2008 r.

Przychody segmentu Internet Grupy Agora w pierwszym półroczu 2009 r. wyniosły 38,6 mln zł (wzrost o 13,9%), w tym z ogłoszeń w wortalach 11,3 mln zł, a z reklam internetowych 21,4 mln zł. W przypadku ogłoszeń oznacza to wzrost wpływów o 24,2% w porównaniu do I półrocza 2008 roku, w przypadku reklam - spadek o 4,9%. Duży udział w przychodach z ogłoszeń w tym okresie miał Trader.com - 8,3 mln zł. Mimo to spółka poniosła stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,3 mln zł. Przychody z działalności prasowej wyniosły 2,4 mln zł, a z działalności internetowej 5,9 mln zł.

W drugim kwartale br. wpływy z ogłoszeń w wortalach Agory wzrosły o 20% do 5,4 mln zł, a wpływy ze sprzedaży reklam internetowych wyniosły 11 mln zł, co oznacza spadek o 19,1%. Istotny wpływ na obniżenie przychodów reklamowych miało znaczne ograniczenie w II kwartale kampanii rozliczanych w barterze - wyjaśniają przedstawiciele Grupy. Wpływy reklamowe rozliczane w gotówce spadły w tym czasie o 5%.

W II półroczu 2009 roku łączne koszty operacyjne w segmencie Internet Grupy Agora wyniosły 43,9 mln zł i były wyższe o 15,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku. Blisko połowę (21,8 mln zł) stanowiły koszty wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, które wzrosły o ponad 51,4% w porównaniu do I półrocza 2008 r. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń w pierwszym półroczu 2009 r. spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia (o 122 etaty) - wyjaśnia Agora, m.in. w wyniku rozbudowy działów sprzedaży oferty ogłoszeniowej oraz uwzględnienia 87 etatów w zakupionej w czerwcu 2008 r. spółce zależnej Trader.com (Polska).

Wśród kosztów warto odnotować również 43,9% spadek wydatków w segmencie Internet na reprezentację i reklamę - w I półroczu 2009 wyniosły one 8,8 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2008 roku - 15,7 mln zł. Jak wyjaśnia Zarząd Spółki, jest to wynik ograniczenia intensywności kampanii reklamowych. Koszty akcji promocyjnych rozliczanych w barterze zredukowane zostały o blisko połowę, a gotówkowe wydatki promocyjne spadły o 40% - czytamy w zestawieniu finansowym.

W maju 2009 r. zasięg serwisów grupy Gazeta.pl wzrósł do poziomu 59,5%. Liczba użytkowników wzrosła do 9,9 mln osób (wzrost o 47,8%). Trzeba mieć na uwadze, że od wyników za maj 2009 r. zmianie uległa metodologia badań Megapanel PBI/Gemius, która spowodowała kilkunastoprocentowy wzrost zasięgu i liczby użytkowników witryn i serwisów w polskim internecie. Według szacunków Agory wzrost liczby użytkowników marek internetowych Agory w okresie maj 2008 r. - maj 2009 r. był w około połowie spowodowany zmianą metodologii badania, a wzrost zasięgu marek internetowych Agory w tym okresie był w około 2/3 spowodowany zmianą metodologii badania.

W omawianym okresie Grupa Agora podpisała umowę z Microsoft Inc., która przewiduje prowadzenie przez Agorę portalu Msn.Gazeta.pl oraz sprzedaż i rozwijanie oferty reklamowej. Agora nawiązała też współpracę z At Media, której efektem jest wspólne oferowanie reklamodawcom możliwości reklamy w serwisach internetowych z portfolio Agory i stacjach telewizyjnych reprezentowanych przez At Media Sp. z o.o.

Według Agory, pomimo pozytywnych sygnałów dotyczących wartości PKB dla Polski w 2009 r., prognozy dotyczące wartości rynku reklamy pozostają nadal rozbieżne. Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacować, jak będzie rozwijała się sytuacja na rynku reklamy w 2009 r. 

Więcej na ten temat można znaleźć na stronach Agory.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy