Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

50 proc. specjalistów IT zmienia pracę przynajmniej raz na 2 lata

28-08-2020, 10:11

Dlaczego i jak często specjaliści IT zmieniają pracę? Najnowszy raport No Fluff Jobs, oparty na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 1444 informatyków na różnych poziomach zaawansowania, pokazuje, że głównym motorem dla wszystkich rozstających się z firmą jest wynagrodzenie. Zobacz najciekawsze wnioski z badania „OFFBOARDING W IT”:

  • 78 proc. specjalistów z branży IT zmienia pracę z powodu niesatysfakcjonujących zarobków;
  • 52 proc. szuka nowej pracy, bo nie czuje się w obecnej stabilnie i bezpiecznie;
  • 48 proc. ankietowanych jako przyczynę wskazało złe zarządzanie i winą za wypowiedzenie obarcza menagera;
  • 50 proc. specjalistów zmienia pracę przynajmniej raz na 2 lata;
  • ponad 30 proc. znajduje nową posadę w miesiąc, tylko 10 proc. szuka jej poł roku;
  • 33 proc. specjalistów wskazało, że pandemia koronawirusa spowodowała obniżkę ich wynagrodzeń;
  • 42 proc. ankietowanych spotkało się z próbą zatrzymania ich przez pracodawców w firmie (co ciekawe grupie seniorów i ekspertów odsetek ten wyniósł aż 85 proc.);
  • 66 proc. pracowników IT mówi, że pracodawcy wskazują fałszywe powody złożenia wypowiedzenia i winą za to obarczają odchodzących.
mapa rozstania pracownika z firmą

Co motywuje do zmiany pracy?

Wynagrodzenie jest podstawowym powodem podjęcia decyzji o rozstaniu z firmą, niezależnie od poziomu doświadczenia i zajmowanego stanowiska - lider, senior, mid czy junior. Motorem do podjęcia decyzji o zmianie pracy dla 52 proc. specjalistów IT jest brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Dużą rolę również odgrywa również bezpośredni menedżer. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że złe zarządzanie zespołem czy brak dopasowania na linii przełożony-pracownik jest przyczyną decyzji o zmianie pracodawcy aż dla 48 proc. ankietowanych. Ciągłe modyfikacje w projekcie są powodem odejścia dla 38 proc. specjalistów, a brak określonych kompetencji w zespole wymieniło 29 proc. pytanych o powody rozstania.

Wyniki naszej ankiety wyraźnie pokazują, że wynagrodzenie, warunki pracy i kultura organizacyjna to najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o pozostaniu u obecnego pracodawcy lub o zmianie firmy. O ile na wynagrodzenie nie zawsze jako lider zespołu czy HR mamy bezpośredni wpływ, o tyle na pozostałe obszary już tak. Warto rozmawiać z ludźmi o ich potrzebach, pytać jak się czują w organizacji i identyfikować obszary, które możemy, w większości przypadków, łatwo poprawić. Czasem małe zmiany mają duże znaczenie.

Sytuacja związana z Covid 19 wpłynęła na rynek pracy w IT. Aż 33 proc. specjalistów dotknęły redukcje poziomu wynagrodzeń. Jedna trzecia odczuła zwolnienia w ich firmach, tyle samo z tego powodu zaczęło szukać nowej pracy.

Dlaczego specjaliści odchodzą

Ankieta pozwala poddać w wątpliwość panujące obecnie przekonanie, że specjaliści IT są pasywni i bierni w poszukiwaniu pracy. Aż 24 proc. pytanych regularnie sprawdza oferty i aplikuje na nie, gdy uzna, że oferta jest konkurencyjna do obecnej posady. Ponad połowa respondentów (54 proc.) deklaruje, że zaczyna szukać nowej pracy dopiero, gdy osiągnie pewność, że chce ją zmienić. U 15 proc. ankietowanych decyzją o zmianie rządzi impuls. Często powodem jest nagła, nieakceptowana sytuacja w firmie. Rekomendacje od znajomych to powód szukania nowej pracy u zaledwie 4 proc. ankietowanych.

dlaczego specjaliści it odchodzą

Co ciekawe, możemy również zauważyć, że wraz ze wzrostem seniority, wynagrodzenie schodzi na dalszy plan, choć nadal jest ono bardzo ważne. Może być to spowodowane zmieniającymi się potrzebami związanymi z rosnącym doświadczeniem i sytuacją życiową. Im bardziej jesteśmy doświadczeni, tym ważniejsza staje się dla nas kultura i warunki pracy, które zapewnia firma.

Jak często specjaliści IT zmieniają pracę?

Jak często specjaliści IT zmieniają pracę? Aż połowa pytanych przez portal No Fluff Jobs specjalistów zmienia pracę co dwa lata. Częściej robią to osoby na niższych stanowiskach i z mniejszym doświadczeniem. Grupą, która najrzadziej decyduje się na zmianę zatrudnienia są liderzy. Tylko 26 proc. z nich zmienia pracę w przeciągu 2 lat. Co kilka miesięcy pracę zmienia zaledwie 3 proc. ankietowanych.

jak często specjaliści it zmieniają pracę

Poszukiwanie nowej pracy zajmuje co trzeciemu specjaliście miesiąc, trzech na czterech zmienia ją w 3 miesiące. Tylko 10 proc. deklaruje, że trwa to ponad pół roku. Co ważne, doświadczenie nie ma wpływu na długość poszukiwania pracy w tej grupie. Aż 7 proc. ankietowanych otrzymuje nową posadę w dwa tygodnie.

Chęć zmiany i reakcja pracodawców

Jak wynika z badania No Fluff Jobs, aż 2 na 3 pracowników rozmawia ze swoimi współpracownikami o planowanym odejściu, liderowi mówi o tym co drugi specjalista, niezależnie od doświadczenia.

Jak reagują pracodawcy? Różnie. Większość pracodawców próbuje wpłynąć na decyzję o zmianie pracy odchodzącej osoby. 73 proc. ankietowanych spotkało się z próbą zatrzymania ich w firmie. W grupie seniorów i ekspertów odsetek ten wyniósł aż 85 proc.

Co ciekawe, 23 proc. specjalistów po złożeniu wypowiedzenia dałoby się przekonać do zmiany decyzji. Aż 73 proc. przekonałaby do tego zmiana wysokości pensji, 58 proc. zatrzymałaby zmiana warunków pracy, a 33 proc. nowy projekt. Nic nie przekonałoby 10 proc. ankietowanych.

A czy wracają na stare śmieci? Prawie 40 proc. odchodzących pracowników rozważa powrót do swoich byłych pracodawców. Chęć powrotu rośnie wraz ze stażem pracy.

czego oczekują na zakończenie współpracy

Pracodawcy nie podają prawdziwych powodów rozstania?

Odchodzący z firmy pracownicy oczekują nieformalnej rozmowy z przełożonym na temat powodów rozstania - odpowiedziało tak 58 proc. ankietowanych. Dla 55 proc. odchodzących ważny jest czas na przekazanie obowiązków.

Dodatkowo, jak wynika z raportu No Fluff Job, firmy popełniają sporo błędów podczas procesów związanych z rozstaniem z pracownikiem. 66 proc. ankietowanych uważa, że pracodawcy wskazują fałszywe powody rozstania, a 81 proc. deklaruje, że nie dostało wcześniej feedbacku na temat zachowań czy działań, które powinien poprawić.

Według Mai Gojtowskiej, autorki bloga Gojtowska.com oraz książki "Candidate experience. Jeszcze kandydat czy już klient?" Fundamentem dla dobrego rozstania z pracownikiem powinna być z jednej strony przestrzeń na rozmowę, podsumowanie dotychczasowych doświadczeń pracownika i poznanie powodów, dla których zdecydował się firmę opuścić. Kluczem do sukcesu jest uważne wsłuchanie się w argumenty przedstawione przez odchodzącego pracownika i wyciągnięcie z nich wniosków.

Autor:

Aleksandra Kubicka, HR Business Partner w No Fluff Jobs

Zobacz pełny raport OFFBOARDING w IT

* W badaniu ankietowym pod hasłem: “Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?” udział wzięło 1444 specjalistów IT na poziomach zaawansowania: mid, senior, lider zespołu oraz od osób początkujących w branży. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili ci na stanowiskach mid (34%),seniorskich (30%) oraz na poziomie liderskim (15%).Na podstawie otrzymanych wyników No Fluff Jobs przygotowało poniższe opracowanie.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *