Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

5 błędów w zarządzaniu pracownikami w logistyce

25-04-2022, 08:28

Branża logistyczna jest jedną z najbardziej złożonych i różnorodnych dziedzin. Ogromne zapotrzebowanie i różne potrzeby firm powodują, że ilość sposobów zażądania takimi przedsiębiorstwami jest duża. Podstawą każdej firmy są pracownicy, a w logistyce jest ich na tyle dużo i mają na tyle przeróżne kompetencje, że zarządzanie całością jest bardzo utrudnione.

5 błędów w zarządzaniu pracownikami w logistyce

Jak komunikować się z pracownikiem?

Każdy pracownik przedsiębiorstwa potrzebuje regularnej komunikacji ze swoim pracodawcą. Nie tylko właściciel firmy z branży logistycznej jest w stanie pomóc w jej rozwoju. Ogromny wkład w zakład pracy mają przecież pracujące w nim osoby. Pracownik konkretnego działu ma większy pogląd na to, co się w nim dzieje oraz wie, jak można poprawić pewne elementy produkcji. To pracownicy są kluczem do optymalizacji i skalowania biznesu.

Jak zatem komunikować się z pracownikiem w branży logistycznej? Przede wszystkim szczerze. Efektywna rozmowa z pracownikiem powinna polegać na obustronnej szczerości, ale przy zachowaniu przyjaznych stosunków. Bardzo ważne jest także słuchanie pracownika. Upewnij się, że pracownik rozumie, co do niego mówisz. Zadbaj o to byś ty także dobrze zrozumiał rozmówcę.

Komunikacja z pracownikiem pomoże w budowaniu relacji wewnątrz firmy. Podniesie to jednocześnie poziom zaufania u obu stron i równocześnie zwiększy efektywność podwładnych.

 

Pracownik potrzebuje rozwoju

Każdy kandydat na pracownika chce mieć możliwość podnoszenia swoich kompetencji. Nie będzie błędem stwierdzenie, że on tego wręcz potrzebuje. Każdy z nas chce się przecież rozwijać, dlatego bardzo ważne jest, aby dawać pracownikom taką szansę.  Szczególnie w branży logistycznej, która jest kojarzona z innowacyjnością jest to szczególnie pożądane. Ten temat dotyczy wszystkich pracowników, nie ważne jakie stanowiska zajmują.

Firma, która udostępnia pracownikom szkolenia i kursy, jest w stanie bardziej zwrócić na siebie uwagę kandydata na stanowisko. Również sam pracodawca powinien zachęcać pracowników do podnoszenia swoich kompetencji.

 

Dostosuj ofertę pracy do pracownika

Każde przedsiębiorstwo oferuje swoim pracownikom przeróżne bonusy. Zmieniający się rynek pracy nie poprawia i nie ułatwia firmom utrzymania pracownika. Ciągle trwa rywalizacja o pracownika w skutek to nowszych ofert kierowanych do kandydatów na stanowiska w branży logistycznej. Jednym z przykładów jest oferta niewłaściwa do panujących obecnie standardów.

Przedsiębiorstwo powinno ciągle analizować oczekiwania swoich pracowników i potencjalnych kandydatów. Wiąże się to z ciągle zmieniającymi ofertami na rynku pracy. Samo zatrudnienie pracownika nie jest gwarantem, że będzie pracował on w firmie już na stałe. Zawsze istnieje ryzyko tego, że zwolni się zgłosi do innego przedsiębiorstwa. Zostawi wówczas po sobie lukę w kadrze, która ciężko może być zastąpić.

 

Dopasowany sposób rekrutacji to klucz do pozyskania dobrego pracownika

Branża logistyczna prężnie się rozwija. Niestety idą za tym problemy z rekrutacją, a przede wszystkim jej jakością. Ignorowanie nadzoru nad selekcją kandydatów przynosi wiele problemów w postaci, między innymi, utrudnionego zażądania ludźmi. Często pracownik posiadający przydatne dla przedsiębiorstwa talenty, zostaje przydzielony do działu, w którym nie zostaną one wykorzystane. Może to również powodować problemy w postaci zatrudniania pracowników kompletnie nie nadających się do pracy w firmie logistycznej. Jak dowiedział się serwis logistyczny Log24.pl - z badań wynika, że ponad połowa przedsiębiorców z obszaru logistyki (54%) w tym roku chce inwestować w pozyskiwanie nowych talentów. Może to okazać się kluczem do sukcesu firm na rynku. Wynik ten absolutnie nie dziwi, ponieważ potrzeby w zakresie zatrudniania pracowników znacznie przewyższają obecnie możliwości rynkowe.

Firma powinna zatem indywidualnie stać na straży swojej rekrutacji i na bieżąco ją dopasowywać, w zależności od aktualnych potrzeb wewnątrz firmy, jak i na samym rynku. Dobry pracownik to skarb, który błyskawicznie potrafi podnieść poziom pracy przedsiębiorstwa.

 

Nie ignoruj dostępu do zasobów ludzkich na rynku pracy

Ignorowanie trwającego procesu robotyzacji miejsc pracy i możliwości nowej technologii w obecnym czasie sprawi, że firma na rynku pracy zostaje prześcignięta przez konkurencję. W dobie dzisiejszej dostępności do pracownika, proces automatyzacji produkcji jest nieodłącznym elementem rozwoju firmy, jeśli ma ona być nadal konkurencyjna. Jednak nadal wiele przedsiębiorców ignoruje ten fakt, nie śledząc wskaźnika HR.

Analiza wskaźników i zestawień liczb może być pomocna w analizie sytuacji przedsiębiorstwa i dostosowywaniu strategii. Po analizie może okazać się, że pomimo dużych kosztów procesu automatyzacji, korzyści z niego wynikające są zachęcające do dalszego jego wprowadzania.

Ostatnie artykuły:

fot. WWFTematy pokrewne:  

tag zasoby ludzkietag nolstag logistykatag AWPtag Amin12