Sprawozdanie finansowe - co warto wiedzieć?

03-09-2020, 07:20

Sprawozdanie finansowe to dokument, którego sporządzenie oraz złożenie do odpowiednich organów należy do obowiązków jednostek gospodarczych. Jego celem jest między innymi dostarczenie odpowiednich danych dotyczących sytuacji majątkowej. Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności i określonych odgórnie obowiązków. Sprawy związane z księgowością są zazwyczaj w tym przypadku szczególnie ważne. Nie ma tu bowiem miejsca na najmniejsze nawet pomyłki. Wszelkie dokumentacje związane z dochodami firmy muszą charakteryzować się bardzo dużą dokładnością. To samo szczególnie dotyczy dokumentów składanych do różnych organów. Jednym z takich jest na przykład sprawozdanie finansowe, będące najistotniejszym raportem finansowym przedsiębiorstwa. Obrazuje ono dokładnie sytuację finansową firmy wyrażoną w walucie polskiej. W sprawozdaniu takim zawarte są wszelkie dane dotyczące informacji na temat majątku, czy też dochodu, jaki został wygenerowany w określonym terminie. Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego jest regulowany prawnie, dlatego też każdy przedsiębiorca musi go wypełnić. Jak to zrobić? Jak wysłać e-sprawozdanie?

Sprawozdanie finansowe — kto musi złożyć? 

Zanim dowiemy się, jak sporządzić odpowiednio sprawozdanie finansowe, sprawdźmy, kto tak naprawdę jest do tego zobowiązany. W tym przypadku zasada jest jednak dość prosta. Sporządzić oraz złożyć takie sprawozdanie powinna bowiem każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe. Dotyczy to zarówno spółek kapitałowych, jak i osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Warto wspomnieć też, że zasada ta obowiązuje nie tylko w przypadku, gdy prowadzenie ksiąg narzuca ustawa, ale także w chwili, kiedy to sposób ten został wybrany dobrowolnie. Osobą zobowiązaną do sporządzenia takiego sprawozdania finansowego, jest kierownik przedsiębiorstwa. 

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe — co powinno zawierać? 

Sprawozdanie finansowe to dokument, który ma bardzo dokładnie określoną formę. Podczas sporządzania go nie ma więc miejsca na improwizację, gdyż wszelkie elementy muszą zostać właściwie uporządkowane. Dokładną formę dokumentu oraz wszelkie zasady związane z jego wypełnieniem określa między innymi Ustawa o rachunkowości. Warto pamiętać, że niespełnienie takich wymagań może skutkować nieważnością sprawozdania. Dowiedzmy się więc, co powinien zawierać taki dokument, by został uznany za ważny. Przede wszystkim, informacje te podzielić możemy na dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się wszelkie dane jednostki gospodarczej oraz samego dokumentu, takie jak dokładna nazwa, podpisy, czy data sporządzenia. Samo sprawozdanie finansowe natomiast, koniecznie składać powinno się z bilansu, rachunku zysków oraz strat, a także informacji dodatkowych, czyli na przykład objaśnień. 

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe? 

Wiele osób sądzi, że sporządzanie sprawozdań finansowych to zadanie niebywale trudne i skomplikowane. Rzeczywiście, dawniej tak było. Dziś jednak możemy zdecydować się na e-sprawozdanie, które wypełnimy bez najmniejszego problemu. Dzięki programowi do sporządzania sprawozdań zyskujemy gotowy dokument. Naszym zadaniem jest jedynie wypełnić e-sprawozdanie odpowiednimi danymi. Dzięki temu nie musimy martwić się formą dokumentu, gdyż ta kwestia jest już w pełni przygotowana. Co więcej, takie sprawozdanie finansowe możemy od razu przesłać online, dzięki czemu niezwłocznie trafi do odpowiedniego adresata. Terminem właściwym na wystawienie takiego sprawozdania, jest zamknięcie ksiąg rachunkowych. 


Następny artykuł » zamknij

Szkolenia BHP i PPOŻ w firmie

Źródło: Publikacja partnera. Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami w DI: kf@di24.pl

***


Komunikaty Firm to gwarantowane publikacje informacji prasowych i artykułów Twojej firmy lub Klientów Twojej agencji w Dzienniku Internautów, zawierające aktywny link, grafikę oraz możliwość wstawienia treści multimedialnych (YouTube, Vimeo).

Artykuły pozostają w serwisie co najmniej przez 12 miesięcy. Redakcja nie ingeruje w treść komunikatów firm.

Artykuły oferowane są pojedyńczo, w pakietach lub abonamencie (najtańsza opcja). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: reklamawdi@webtango.pl.


Tematy pokrewne:  

tag Sprawozdanie finansowetag nols
To warto przeczytaćfot. peshkov
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: