Czy pieczęć apostille jest wymagana na tłumaczeniu przysięgłym na język włoski?

23-11-2017, 11:47

Pieczęć apostille to formalny sposób na poświadczenie dokumentu sporządzanego w określonym państwie, dzięki któremu staje się on legalny również w innym kraju. Dokumentem tym może być na przykład akt notarialny czy odpis aktu stanu cywilnego, a także tłumaczenie, które przygotował tłumacz przysięgły.

Klauzula apostille

Obecność pieczęci apostille daje wszystkim zainteresowanym stronom pewność, że pracownik lub urząd wydający dany dokument rzeczywiście istnieje oraz posiada wynikające z treści tego aktu uprawnienia. Tym samym klauzula legalizacyjna widniejąca na przykład na nakazie zapłaty, może w stu procentach zaświadczyć istnienie oraz wiarygodność wydającego go sądu. Nie jest natomiast w stanie poświadczyć meritum dokumentu, czyli w tym przypadku samej zasadności nakazu zapłaty. Nie bez znaczenia pozostaje również obligatoryjność klauzuli apostille. Obowiązuje ona jedynie w krajach, które przystąpiły do tzw. Konwencji Haskiej. W pozostałych nie jest ani wydawana, ani uznawana. Konwencje Haskie to zbiór umów międzynarodowych, dotyczących m.in. legalizacji dokumentów, a także ochrony dobór kultury czy prawa konfliktów zbrojnych.

Obieg dokumentów między Polską a Włochami

Polska i Włochy to państwa, które prawnie przystąpiły do Konwencji Haskiej. Legalizacja dokumentów z obu tych krajów teoretycznie powinna więc odbywać się poprzez nadawanie klauzuli apostille za pośrednictwem wyznaczonych do tego organów. W Polsce zajmuje się tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a we Włoszech prokuratura lub prefektura. Jednakże przystąpienie do Konwencji Haskiej nie ogranicza sygnatariuszy w zakresie prawa do zawierania dwu- i wielostronnych umów międzynarodowych bezpośrednio pomiędzy sobą. Między Polską a Włochami zawarta jest właśnie tego rodzaju umowa bilateralna, a konkretnie "Umowa między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych", która została podpisana 28 kwietnia 1989 roku w Warszawie. Jej zawarcie przeprowadziły jeszcze władze PRL, jednak w żaden sposób nie wpływa to na ważność umowy - RP to prawna następczyni poprzedniego ustroju.

Obligatoryjność pieczęci apostille

Artykuł 3 umowy bilateralnej między Polską i Włochami jasno opisuje fakt zwolnienia obu państw od legalizacji dokumentów, odpisów akt oraz tłumaczeń przysięgłych. Jeżeli więc w posiadaniu znajdują się oryginały lub uwierzytelnione kopie zawierające tłumaczenia włoskie, odpis z urzędu stanu cywilnego czy akt notarialny nie musi być dodatkowo legalizowany poprzez otrzymanie klauzuli apostille. Oczywiście dokument może posiadać tego rodzaju pieczęć, jednak uzyskać można ją jedynie w Warszawie i zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Za sam poświadczony dokument trzeba zapłacić 60 PLN, a jeżeli tłumacz włoskiego ma dodatkowo wykonać translację, kwota ta wzrasta do 120 PLN. Dlatego wskazane jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy dwustronnej oraz powiadomienie o możliwości jej sporządzenia urzędnika wymagającego legalizacji.

Artykuł poleca tłumacz języka włoskiego http://nowatkowski.pl


Źródło: Komunikat firmy. Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami w DI: kf@di24.pl
Tematy pokrewne:  

tag komunikat firmy
To warto przeczytaćfot. Sarota PRRSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Serwisy specjalne:
Jak czytać DI?
Newsletter

Podaj teraz tylko e-mail!RSS
Copyright © 1998-2018 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.