Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Znaczące zmiany na rynku pracy dla studentów

06-11-2018, 14:59

Z ostatniego raportu przeprowadzonego na zlecenie międzynarodowej agencji pośrednictwa pracy wynika, że 83% studentów podejmuje pracę już podczas edukacji. Co trzeci badany rozważa po zakończeniu studiów wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Jak zmienia się rynek pracy dla studentów? Co jest dla nich ważne przy wyborze pracodawcy?

Pracujący studenci nikogo już nie dziwią. Czasy, kiedy na pracę decydowali się jedynie uczniowie zaoczni i wieczorowi już dawno minęły. Wiedzą o tym pracodawcy, którzy coraz częściej pomagają pogodzić godziny pracy z grafikiem na uczelni. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie OTTO, aż 83% studentów deklaruje podjęcie w trakcie studiów pracy. Wśród ankietowanych 24% pracowało jako sprzedawcy, 15%  jako pracownicy biurowi, a 13% jako pracownicy produkcji.

Jedna trzecia badanych studentów rozważa wyjazd do pracy za granicą. Głównym powodem są wyższe zarobki, możliwości nauki języka, lepsza opieka socjalna. Podczas badania studenci wskazali również argumenty, które zachęciłyby ich do pracy w Polsce. Były to przede wszystkim wyższe zarobki, możliwość rozwoju zawodowego, gwarancja długotrwałego zatrudnienia, pozyskanie pracy pozwalającej wykorzystać posiadane przez nich kompetencje/wykształcenie oraz dodatkowe benefity np. opieka medyczna.

Rys. 2. Argumenty, które zachęciłyby badanych studentów do pozostania i pracy w Polsce (skala 1– 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zachęcające”, a 5 – „zdecydowanie zachęcające”)

/pic/photo/oryginal/praca_1541512620.jpg

Ankietowani studenci określili również jakie dodatkowe świadczenia są dla nich najważniejsze. Jak wynika z badania przede wszystkim jest to dodatkowa opieka medyczna, karta sportowa (wstęp do fitness klubów, siłowni, itp.), bilety do kin/teatrów i dofinansowanie do posiłków w pracy.

Praca w Polsce atrakcyjna dla studentów zza granicy?

Od 2005 roku na polskich uczelniach konsekwentnie wzrasta liczba studentów zagranicznych, którzy stanowią obecnie 4,88%  ogółu studentów w naszym kraju. Już od kilku lat dominującą grupą cudzoziemców na uczelniach polskich stanowią studenci z Ukrainy i Białorusi. W roku akademickim 2016/17 roku w Polsce naukę pobierało 35 584 Ukraińców oraz 5119 Białorusinów. Ponadto analizowany rok przyniósł duży wzrost liczby studentów z Indii, którzy zajmują obecnie trzecie miejsce wśród obcokrajowców studiujących w Polsce (2138).

Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny w Otto Work Force zaznacza, że zdecydowana większość z nich studiuje na płatnych uczelniach i pracuje w Polsce. Dzięki ich wsparciu nasz rynek pracy się rozwija. W ostatnim czasie jednak pojawia się coraz więcej sygnałów, świadczących o tym, że tendencja ta może się zmienić. Dlatego niezwykle ważne jest poszukiwania nowych rozwiązań, które przyciągną do Polski coraz więcej nowych pracowników. Szczególnie, że wielu polskich studentów już teraz rozważa wyjazd za granicę w celach zarobkowych.

Polscy studenci planują wyjechać?

Od lat wśród studentów popularne są wakacyjne wyjazdy w celach zarobkowych. Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie OTTO studenci myślą o pracy poza granicami kraju bardziej przyszłościowo. Z ostatniego raportu wynika, że co trzeci badany student rozważa po zakończeniu edukacji wyjazd za granicę do pracy. Wśród osób, które rozważają wyjazd, największa grupa chciałaby pojechać do Niemiec – 41% wskazań, w drugiej kolejności do Wielkiej Brytanii – 26% ankietowanych, natomiast Norwegię wybrałoby 11% badanych. Do najważniejszych powodów, które skłoniły studentów do decyzji o wyjeździe należą kolejno: wyższe zarobki, łatwiejsze zdobycie zatrudnienia, możliwość bezpłatnej nauki języka w danym kraju, lepsza opieka socjalna, rodzina/znajomi, którzy mieszkają w tym kraju i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Co ciekawe studenci rozważają wyjazd za granicę mimo, że mają przeciętną znajomość języków obcych. Przede wszystkim posługują się językiem angielskim. Średnia znajomość tego języka w badanej grupie wyniosła 3,16 (w skali od 1 do 5 gdzie, 1 oznacza „w ogóle nie znam tego języka”, a 5 „bardzo dobrze znam ten język”). Część badanych zna j. niemiecki (średnia 1,92), a część j. rosyjski (średnia 1,8).

Prezentowany raport został zrealizowany przez dr hab. inż. Teresę Kupczyk, prof. Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w projekcie pt. „Badania naukowe na rzecz rozwoju usług OTTO Work Force” zrealizowanym w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart 2017/2018.

Źródło: OTTO Work ForceOstatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima