XXII Kongresu Brokerów za nami. Jakie wnioski wyciągnięto podczas spotkania?

10-06-2019, 23:07

Ponad połowa (51%) klientów wskazuje stronę internetową jako najwygodniejszą formę obsługi przez ubezpieczyciela, 33% wybrało e-mail, a 18% aplikację mobilną. Nowe trendy, zarówno wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, jak i odpowiedź na wyzwania związane ze środowiskiem muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie także w działalności towarzystw ubezpieczeniowych. W jaki sposób ubezpieczyciele na nie odpowiadają?

Gwałtowne zjawiska pogodowe, rosnący poziom mórz – świat już odczuwa skutki globalnego ocieplenia. Polska nie jest w tym kontekście wyjątkiem – eksperci przekonują, że jeśli w wyniku globalnego ocieplenia, Morze Bałtyckie podniesie się o metr lub więcej, zostaną zalane nie tylko obecne plaże, ale także Trójmiasto. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń jedynie systemowe podejście do zarządzania ryzykiem, obejmujące zarówno samorządy, ubezpieczycieli, jak i rząd pozwolą na ograniczenie szkód spowodowanych zmianami środowiskowymi. 

Jeśli chodzi o sektor ubezpieczeniowy, kwestie środowiskowe to temat coraz bardziej istotny dla brokerów. Na pewno miało na to wpływ większe w ostatnim czasie włączenie do debaty publicznej kwestii zmian klimatycznych i dbałości o środowisko. Jednak podstawowe znaczenie miała ostatnia nowelizacja ustawy o odpadach, która nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa, działające w oparciu o pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów – jednym z nich jest obowiązek zabezpieczenia roszczeń, m.in. poprzez umowę ubezpieczenia.

Nowe technologie w ubezpieczeniach

Zmiany środowiskowe to jedno z wyzwań, z jakimi będą musieli się zmierzyć ubezpieczyciele. Innym, równie ważnym jest fakt, że chcąc pozostać konkurencyjnym, towarzystwa muszą iść z duchem czasu i zacząć na szerszą skalę wykorzystywać nowe technologie. Warto przy tym zauważyć, że innowacyjne rozwiązania to nie tylko te oparte na sztucznej inteligencji czy Internecie Rzeczy. Sektor ubezpieczeniowy pokazuje jak praktycznie stosować nowe technologie, które mają przede wszystkim usprawniać procesy i odpowiadać na potrzeby klientów.

Dane potwierdzają, że na przykład wykorzystywanie termowizji w trakcie audytów pozwala na znaczne podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej, a także obniżenie o 75% liczby awarii maszyn. Takie rozwiązania umożliwiają lepszą kontrolę, a także planowanie odpowiednich działań związanych z konserwacją urządzeń. Jednym z ciekawszych kierunków w działalności prewencyjnej jest także wibroakustyka i pomiary drgań. To metody zdecydowanie skuteczniejsze niż „słuch absolutny” pracowników.

Wspólne wyzwania 

Biorąc pod uwagę wyzwania – tak klimatyczne, jak i związane z nowymi technologiami, można stwierdzić, że jedyne, czego ubezpieczyciele mogą być pewni to fakt, że cały sektor będzie doświadczał różnych zmian. Aby nie stracić wpływu na otoczenie, w którym funkcjonują, towarzystwa ubezpieczeniowe muszę te zmiany współtworzyć, a nie tylko się im poddawać. Eksperci podkreślają, że skala tak skuteczności działań przeciwko globalnemu ociepleniu, jak i korzyści, płynących z rozwiązań cyfrowych zależą od tego, czy są realizowane pojedynczo, czy też wdrożone do całego ekosystemu. Z tego względu współpraca pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a brokerami jest niezbędna.

Marek Gurbała, Head of Sales and Marketing w Colonnade Insurance S.A, podkreśla, że postępujący rozwój technologii wymusza na poszczególnych podmiotach, zarówno brokerach, jak i ubezpieczycielach, wprowadzanie zmian w sposobie zarządzania i organizacji. Dzięki współpracy i wymianie doświadczeń między tymi dwoma grupami możliwe będzie wypracowanie nowych mechanizmów, które pozwolą na jak najlepsze dopasowanie się do klienta i jego oczekiwań.

To, jak ważna jest dyskusja i wymiana doświadczeń mogli przekonać się uczestnicy XXII Kongresu Brokerów. W tym roku głównym tematem spotkań dla przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego była właśnie kwestia roli człowieka w przystosowaniu się całego sektora do nowych trendów i tendencji.

Źródło: Colonnade Insurance S.A.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy