Większa ochrona dla abonentów

23-03-2018, 18:11

Sejm przyjął nowelizację prawa telekomunikacyjnego. Nowe regulacje dotyczą dwóch obszarów: tzw. SMS-ów premium rate oraz ujednolicenia przepisów związanych z ochroną abonentów.

Wzmocnione zostaną regulacje dotyczące progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate, czyli drogich dodatkowo płatnych SMS-ów. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł dodaje się próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług). Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu - progiem domyślnym będzie 35 zł.

Przekroczenie progu będzie skutkowało koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta. Projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu.

Ministerstwo Cyfryzacji chce też zwiększyć świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają - abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia dla przykładu cyklicznej powtarzalnej usługi SMS Premium (np. dowcip dnia). Zobowiązuje się dostawcę tego rodzaju usług do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy, gdzie kierować reklamację. Jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą. Ponadto na dostawcach dodatkowego świadczenia ciążyć będzie obowiązek stałej aktualizacji danych zawartych w rejestrze, aby rejestr zawierał tylko aktualne informacje o faktycznie oferowanych na rynku usługach.

 Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy