Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

UOKiK stawia na rozstrzyganie sporów przez internet

07-12-2007, 07:14

Ochrona konsumentów na rynku nowych technologii, a także promocja tańszych i efektywniejszych narzędzi rozstrzygania sporów to główne założenia Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2007-2009.

5 grudnia dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów. Określa on zadania i cele, jakie zostały postawione przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na najbliższe lata. Priorytetem wydają się być usługi rynków nowych technologii, które rozwijają się najbardziej dynamicznie.

UOKiK, mający na celu przede wszystkim ochronę konsumentów, uważanych za słabsze ogniwo w relacjach z firmami, dążyć będzie do dalszego eliminowania niedozwolonych klauzul umownych. Rozwiązanie to sprawdzało się do tej pory, więc Urząd dalej kontrolować będzie wzorce umowne, szczególny nacisk położy jednak na te zawierane w branżach telekomunikacyjnej, medialnej (poczta elektroniczna, telewizja kablowa, aukcje i sklepy internetowe) i bankowej (wirtualne pieniądze).

Aby usprawnić proces rozstrzygania sporów konsumentów z dostawcami usług, Urząd zamierza promować pozasądowe narzędzia ich rozwiązywania, jako tańsze i efektywniejsze. Dalszego rozwoju można oczekiwać w zakresie internetowego systemu rozstrzygania sporów oraz, obsługiwanej przez ekspertów, infolinii konsumenckiej. Novum w polskim systemie ma być wprowadzenie możliwości zbiorowego wystąpienia we wspólnym interesie konsumentów. Rozwiązanie to z powodzeniem funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych.

Urząd podejmie też działania mające na celu ujednolicenie standardów ochrony konsumentów oraz uproszczenie regulacji prawnych na różnych rynkach usług. Aby to osiągnąć przeprowadzony zostanie przegląd dyrektyw unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rynki nowych technologii.

Dalej kontynuowana będzie także działalność edukacyjna i informacyjna UOKiK.

Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Źródło: UOKiKOstatnie artykuły:
Tematy pokrewne:  

tag UOKiKtag ODRtag konsumenci