Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

UE: Spory konsumenckie rozwiążemy... przez internet

29-11-2011, 14:23

Pozasądowe rozstrzyganie sporów na linii konsument-przedsiębiorca jest w UE możliwe jedynie w przypadku niektórych branż lub niektórych dziedzin. Komisja Europejska chce to zmienić. Z myślą o konsumentach dokonujących e-zakupów z innego państwa UE za pośrednictwem internetu Komisja chce stworzyć ogólnounijną wspólną platformę internetową służącą do rozstrzygania sporów.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR) stanowią rozwiązanie szybsze, tańsze i prostsze w zastosowaniu niż postępowanie sądowe. Według szacunków Komisji Europejskiej ogólny dostęp do ADR wysokiej jakości na terenie całej UE pozwoli konsumentom zaoszczędzić rocznie ok. 22,5 miliarda euro. Skorzystają na tym także przedsiębiorstwa, którym ADR ułatwi lepsze zarządzanie stosunkami z klientami, a także poprawę wizerunku firmy.

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj pakiet wniosków ustawodawczych, które mają zagwarantować, że wszyscy konsumenci UE będą mieli możliwość rozwiązywania problemów bez potrzeby wchodzenia na drogę sądową. Celem nowego pakietu jest m.in. zwiększenie zaufania konsumentów do ogólnounijnego jednolitego rynku, który oznacza dla nich większy wybór oraz korzystniejsze ceny, co jest użyteczne także dla gospodarki.

Czytaj: Prawo telekomunikacyjne 16 państw (i Polski) wciąż niezgodne z wymogami UE

Wśród przyjętych dziś dokumentów znalazła się dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). Ma ona zapewnić istnienie wysokiej jakości podmiotów pozasądowych rozpatrujących wszelkie spory umowne między konsumentami i przedsiębiorstwami. Zgodnie z przepisami przewidzianymi we wniosku:

  • podmioty ADR będą miały obowiązek spełnienia określonych kryteriów jakości, czyli będą musiały posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz działać w sposób bezstronny, przejrzysty, skuteczny i sprawiedliwy;
  • przedsiębiorstwa będą musiały informować konsumentów o podmiocie ADR właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów umownych w stosunku do nich;
  • podmioty ADR będą rozstrzygały spory w ciągu 90 dni.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów powstanie unijna platforma internetowa (platforma ODR), która stanowić będzie jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorstw służący internetowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zakupów dokonanych przez internet w innym państwie UE. Ten wspólny punkt dostępu będzie automatycznie przesyłał skargę konsumenta do właściwego krajowego podmiotu ADR i ułatwi rozstrzygnięcie sporu w ciągu 30 dni.

W chwili obecnej w UE działa ponad 750 podmiotów ADR. Niemniej jednak w niektórych państwach UE dostępne są one tylko w niektórych regionach lub w niektórych branżach (np. w branży usług finansowych czy też w branży telekomunikacyjnej). Znajomość alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród konsumentów i przedsiębiorstw jest nadal niewielka. Internetowe systemy rozstrzygania sporów dla internetowych nabywców transgranicznych są w niewielkim stopniu rozwinięte.

Parlament Europejski i Rada UE zobowiązały się przyjąć pakiet do końca 2012 r. Pakiet stanowi również dokończenie jednego z działań w ramach europejskiej agendy cyfrowej. Po przyjęciu pakietu państwa członkowskie UE będą miały 18 miesięcy na wdrożenie dyrektywy ADR. Oznacza to, że wysokiej jakości podmioty pozasądowe ADR powinny być dostępne na całym terenie UE w drugiej połowie 2014 r. Unijna platforma dla internetowego systemu rozstrzygania sporów zostanie w pełni uruchomiona sześć miesięcy po tym terminie, tzn. na początku 2015 r.

Czytaj: UE: Nowe przepisy o ochronie konsumentów online


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Źródło: Komisja Europejska