Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Termin zwrotu towaru nie zawsze 10-dniowy

20-03-2009, 09:10
Listy Czytelników

Towar kupiony w internecie możemy zwrócić w ciągu 10 dni bez podania przyczyny ale są sytuacje, gdy termin ten wydłuża się aż do trzech miesięcy – zauważył w liście jeden z Czytelników DI, który ma problem ze zwrotem towaru. To prawda. W pewnych przypadkach mamy więcej czasu na zwrot towaru.

Pan Kamil napisał w liście do redakcji DI (pisownia zgodna z oryginałem):

Witam, mam problem ze sprzedawcą na allegro, nie chce przyjąć mojego zwrotu towaru, twierdzi że przekroczyłem czas 10 dni.

Chciałbym zwrócić uwagę bo pewnie większość ludzi nie jest świadomym iż:

http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/art552.html

Jeszcze przed dokonaniem zakupu lub zawarciem umowy konsument powinien otrzymać dane dotyczące m.in.: przedsiębiorcy (pełna nazwa oraz siedziba), całkowitej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki, a w szczególności cła i podatki, zasad zapłaty w tym kosztów, terminów i sposobu dostarczenia, uprawnieniu do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, miejsca i sposobu składania reklamacji oraz prawie wypowiedzenia umowy. Informacje te przedsiębiorca powinien potwierdzić na piśmie. Jeśli tego nie zrobi konsument ma trzy miesiące, a nie 10 dni, na odstąpienie od umowy.

Czy mogliby Państwo sprawdzić jak traktują ten przepis sklepy internetowe ? i pokazać opinii że tak naprawdę z 10 dni robi się 3 miesiące ?

Rzeczywiście warto zwrócić na to uwagę. Dobre podsumowanie wszystkich terminów związanych z zakupami internetowymi znajdziemy na stronie Federacji Konsumentów. Czytamy tam, że od zakupu danego towaru można odstąpić w ciągu 10 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

Co więcej, jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o nazwie i siedzibie sklepu, cenie obejmującej także cło i podatki, zasadach zapłaty, kosztach, terminie i sposobie dostawy oraz o prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni i miejscu, a także sposobie składania reklamacji to termin, w którym można zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące.

Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć m.in. na stronie Federacji Konsumentów. W razie dyskusji ze sprzedawcą można powołać się na ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Poniżej istotne fragmenty tej ustawy:

Art. 9. 1. Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 6. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 10. miejscu i sposobie składania reklamacji,
 11. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.

(...)

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

W razie sporu ze sprzedawcą zawsze można skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów. Dane kontaktowe znajdziemy na stronie UOKiK.

Warto pamiętać jednocześnie, że towary zakupione na aukcjach można zwracać w terminie 10 dni tylko wtedy, jeśli zostały zakupione w opcji "Kup Teraz".

Prawo do zwrotu (w sklepach i na aukcjach) nie przysługuje w przypadku zakupu m.in. nagrań audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

W przypadku niezgodności towaru z umową (nie posiada on cech, o których zapewniał sprzedawca), podobnie jak w przypadku tradycyjnych placówek, konsument ma prawo reklamować wadliwy produkt kupiony w sieci. Może to zrobić w ciągu dwóch lat od zakupu i najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od chwili wykrycia usterki.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

UWAGA: UWAGA: Wybrane listy, przesłane do redakcji Dziennika Internautów, publikujemy, by umożliwić ich autorom dotarcie do szerszego grona odbiorców. Czytelnicy mogą podzielać zawarte w nich poglądy lub mieć odmienne zdanie - zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Treści publikowanych listów mogą zawierać prywatne poglądy internautów, które nie odzwierciedlają poglądów redakcji DI. Listy prosimy kierować na adres: listy@di.com.pl