Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Tańsze spory o drobne roszczenia z przesłuchaniami online - propozycja Brukseli

19-11-2013, 14:58

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń powinno być bardziej dostępne, tańsze i możliwe do przeprowadzenia dzięki e-mailom i przesłuchaniom online. Chodzi o to, aby osoby kupujące rzeczy za granicą miały większe możliwości dochodzenia swoich praw.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń to rozwiązanie, które ma uprościć i przyśpieszyć przebieg transgranicznych sporów dotyczących np. zakupu towarów przez internet i innych drobniejszych spraw. Jest to rozwiązanie alternatywne dla rozwiązań krajowych. Orzeczenie wydane w ramach takiego postępowania jest uznawane i wykonalne w innym państwie UE bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania.

Drobne roszczenia do 10 tys. euro

Dziś Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie tego środka, który według jej szacunków redukuje koszty sporów o 40%, a średni czas sporu skraca do 5 miesięcy (z 2 lat i 5 miesięcy). Komisja wierzy, że ten tryb postępowania może pomóc nie tylko konsumentom, ale także małym i średnim firmom sprowadzającym towary lub materiały zza granicy.

Propozycje KE obejmują:

  1. podniesienie progu "drobnych roszczeń". Obecnie drobne roszczenia to te, których wartość nie przekracza 2 tys. euro. Komisja chce podnieść próg do 10 tys. euro. i właśnie to ma pomóc firmom. KE szacuje, że firmy będą mogły rozwiązać 50% sporów dzięki tańszej procedurze.
  2. Rozszerzenie definicji sprawy transgranicznej.
  3. Ograniczenie opłat sądowych. Zdaniem KE nie powinny one przekraczać 10% wartości roszczenia, a opłata minimalna nie powinna przekraczać 35 euro. KE chce też zapewnić, aby możliwe było wniesienie opłaty online.
  4. Mniej papierków i podróży. KE chce, by postępowanie dało się uruchomić online, a e-mail ma się stać ważnym środkiem komunikacji między stronami. Rozwiązania do telekonferencji mają być "naturalnymi narzędziami w przesłuchaniach ustnych", kiedy takie przesłuchania będą konieczne.

Sonda
Co może powstrzymać Cię przed dochodzeniem swoich praw w sądzie?
  • wysokie koszty sądowe
  • konieczność stawiania się w sądzie
  • brak wiedzy o postępowaniach sądowych
  • brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości
  • coś innego
wyniki  komentarze

Musi być taniej i bez biegania do sądu

Komisja Europejska podkreśla, że składając takie propozycje, chce rozwiązać dwa główne problemy powstrzymujące ludzi przed pójściem do sądu. Badania Eurobarometru wykazały, że respondenci byliby bardziej skłonni do złożenia pozwu, gdyby nie musieli fizycznie pojawiać się w sądzie. Tymczasem 45% firm uważa, że przed pójściem do sądu powstrzymują je koszty sądowe, czasem nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do wartości roszczenia.

Nie są to jedyne działania KE zmierzające do tego, aby pobudzić transgraniczny handel w UE poprzez zapewnienie większej "pewności prawnej". Temu celowi ma służyć również Europejskie Prawo Umów. Rozstrzyganie sporów między konsumentami a przedsiębiorcami ma być łatwiejsze także dzięki specjalnym platformom do ich rozwiązywania online.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik