Szybki przekaz gotówki przez bankomaty Euronet

18-12-2015, 10:58

Euronet Polska wprowadził właśnie możliwość szybkich przekazów bankomatowych. Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu usługa przekazu gotówki z urządzenia na urządzenie jest możliwa w 5310  bankomatach oraz wpłato-bankomatach Euronet zlokalizowanych poza oddziałami banków, na terenie całego kraju.

Przy okazji nowej usługi firma, za pośrednictwem Milloward Brown zapytała Polaków o ich przekazy pieniężne. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania, przekazywane pieniądze najczęściej są przeznaczane na konkretny cel. Aż 23 proc. badanych przekazuje gotówkę regularnie, wspierając tym samym finansowo najbliższą rodzinę (77 proc.). Awaryjne wsparcie finansowe jest wskazywane przez 45 proc. respondentów jako powód zlecanych przekazów.

– Badanie pokazują, że zależy nam na czasie. Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, wyposażyliśmy ponad pięć tysięcy urządzeń w możliwość szybkiego przekazania gotówki na odległość, np. pomagając rodzicowi w przekazaniu dziecku 50,00 zł podczas pobytu na koloniach. Jedną z głównych zalet jest brak konieczności posiadania karty płatniczej w momencie odbioru. Wystarczy jedynie telefon komórkowy, na który odbiorca otrzymuje informacje niezbędne do wypłaty gotówki z urządzeń Euronet. Co ważne, ponad 90 proc. Polaków mieszka w odległości 10-15 minut od naszych urządzeń. To oznacza, że każdy z łatwością odbierze przekazane środki – powiedział Paweł Trocki, dyrektor sprzedaży produktów innowacyjnych w Euronet Polska.

Za nadanie i odbiór przekazu bankomatowego Euronet Polska nie pobiera żadnych opłat. Minimalna kwota przekazu bankomatowego wynosi 50,00 zł a maksymalna 2 000,00 zł. Maksymalna kwota wszystkich przekazów zleconych do danego odbiorcy nie może przekroczyć 4 000,00 zł w roku kalendarzowym.

 

Jak nadać przekaz bankomatowy?

Należy umieścić kartę płatniczą w bankomacie bądź wpłato-bankomacie należącym do sieci Euronet Polska, wprowadzić kod PIN oraz wybrać opcję „Przekaz Bankomatowy”. Następnie nadawca przekazu zostanie poproszony o podanie następujących danych:

  • swojego numeru PESEL,
  • swojego numeru telefonu komórkowego,
  • numeru telefonu komórkowego odbiorcy przekazu bankomatowego oraz
  • kwoty przekazu.

Po wprowadzeniu powyższych danych na ekranie wyświetlone zostanie podsumowanie transakcji. Na tym etapie nadawca przekazu bankomatowego ma możliwość poprawienia wprowadzonych danych lub ich akceptacji. Po zatwierdzeniu danych, przekaz zostaje nadany, a nadawca przekazu otrzymuje wydruk z potwierdzeniem nadania, na którym widnieje indywidualny numeru transakcji. Numer ten w dowolnej formie należy przekazać odbiorcy przekazu bankomatowego. Jest on niezbędny do wypłaty środków. Dodatkowo, odbiorca przekazu otrzyma SMS z kodem PIN do autoryzacji transakcji wypłaty.

Jak odebrać przekaz bankomatowy?

Aby zrealizować wypłatę odbiorca przekazu powinien w bankomacie lub wpłato-bankomacie wybrać opcję „Wypłata bez karty” na ekranie urządzenia, a następnie „Przekaz Bankomatowy” oraz „Wypłać Przekaz Bankomatowy” i podać:

  • indywidualny numeru transakcji (przekazany przez nadawcę przekazu bankomatowego),
  • swój numer PESEL, oraz
  • kod PIN transakcji (przesłany odbiorcy przez Euronet Polska wiadomością SMS na numer telefonu wskazany przez nadawcę przekazu).

 

***

Badanie opinii przeprowadzone zostało w pierwszym tygodniu grudnia br., metodą telefonicznych wywiadów CATI przez firmę Millward Brown. Badana próba wyniosła 1005 osób.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag Euronettag bankomaty
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy