Smartfony pomagają zacieśniać więzy rodzinne, wynika z badania Ericsson

03-09-2015, 18:45

Każdą technologię i narzędzie można wykorzystać na diametralnie różne sposoby. Dowodzą tego wyświechtany już przykład noży, czy bliższy naszemu serwisowi temat sieci p2p. Ludzie niestety szybciej ekscytują się negatywnymi efektami niż pozytywami płynącymi z różnych rozwiązań. Dlatego tym bardziej warto zwrócić uwagę na wyniki badania "Bringing Families Closer Together".

Przeprowadzone przez firmę Ericsson badanie dotyczyło sposobów kontaktu pomiędzy członkami rodziny, zarówno bezpośredniego, jak i tego przy użyciu urządzeń mobilnych oraz daje obraz zmian w życiu rodziny spowodowanych rozwojem technologii. Jak się okazuje, większość ankietowanych przyznaje, że dzięki smartfonom łatwiej jest zaplanować każdy dzień tygodnia dla całej rodziny i usprawnić codzienny kontakt, szczególnie między rodzicami a dziećmi.

Rodzice i dzieci różnią się preferowanym sposobem kontaktu. Coraz częściej do komunikacji między rodzicami i dziećmi wykorzystywane są wiadomości tekstowe. Ich udział w codziennej komunikacji zwiększa się od roku 2014. Wiadomości tekstowe dają pewność, że przekaz łatwo i w niezmienionej formie dotrze do wszystkich członków rodziny. Natomiast połączenia głosowe używane są coraz rzadziej, większość rodziców porozumiewa się z dziećmi od 2 do 5 razy w ciągu dnia. Połączenia głosowe częściej wykorzystują ojcowie niż matki.

Kontrola wykorzystania nowych technologii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, która nie posiada jeszcze zbyt dużego doświadczenia życiowego, by prawidłowo ocenić skutki niektórych zachowań, jest bardzo pożądana. Dlatego też cieszy informacja, że większość rodziców ustanawia własne zasady dotyczące używania telefonów przez ich dzieci. W prawie połowie ankietowanych rodzin (46%) dzieci mogą korzystać ze smartfonów w określonych porach dnia, najczęściej wieczorami i podczas weekendu.

Z badania wynika, że umiejętne wykorzystanie technologii, w tym przypadku smartfonów może pomóc rodzinom w lepszej organizacji życia. 82% przepytanych rodzin z USA uważa, że dzięki smartfonom jest w stanie lepiej zarządzać swoimi aktywnościami, tak aby poświęcać więcej czasu rodzinie. Niestety czas wolny spędzany jest przede wszystkim na wspólnym oglądaniu filmów (65% rodzin), w mniejszym stopniu natomiast na rozmowach (56% rodzin).

Wyniki badania wydają się być obiecujące i pokazują, że przynajmniej badana grupa nie zapomina, że z każdej technologii trzeba korzystać z głową. Zdrowy rozsądek i niezbędna do tego wyobraźnia to jednak zazwyczaj efekt szerokich horyzontów myślowych. Te z kolei nabywamy pogłębiając naszą wiedzę (m.in. ucząc się na błędach), doświadczając otaczającego nas świata, w tym m.in. technologii z których korzystamy i nie zamykając w myślowych, często wygodnych dogmatach.

TL;DR? Wyniki badania w skrócie:

  • Dzięki technologiom komunikacyjnym rodziny kontaktują się ze sobą częściej, są zdolne do lepszej organizacji codziennego życia
  • Wiadomości tekstowe są coraz częściej używane w codziennej komunikacji pomiędzy członkami rodziny, zwłaszcza w sprawach praktycznych i organizacyjnych
  • Rozmowa bezpośrednia nadal podstawą w komunikacji rodzinnej

 

Raport można pobrać ze strony Ericsson

***

Dane zostały zgromadzone w drodze wywiadów grupowych z rodzicami mieszkającymi w rejonie San Francisco. Raport uzupełniony został o badanie internetowe zrealizowane na tysiącu rodzin z terenu Stanów Zjednoczonych.


Źródło: Ericsson
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag smartfonytag rodzinatag raportytag Ericssontag badania
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy