Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Raport Check Point - mobilne bezpieczeństwo słaby punkt firmowych sieci

18-06-2013, 14:56

Według badania przeprowadzonego przez Check Point, 79% przedsiębiorstw w ciągu minionego roku doświadczyło problemów dotyczących bezpieczeństwa danych na urządzeniach mobilnych. Blisko połowa badanych firm musiała ponieść koszty związane z incydentami bezpieczeństwa mobilnego w wysokości ponad 100 000 dolarów.

Check Point Software Technologies Ltd., światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa Internetu, opublikował drugi raport na temat bezpieczeństwa urządzeń mobilnych - Mobile Security Survey.

Od smartfonów po tablety, wszystkie urządzenia przenośne w dalszym ciągu budzą obawy wśród członków zespołów IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Wrażliwe korporacyjne dane mogą być w prosty sposób przenoszone i są narażone na ryzyko wycieku lub utraty – nowy trend przynoszenia własnych urządzeń przenośnych do pracy (Bring Your Own Device - BYOD) istotnie zwiększył liczbę kosztownych incydentów bezpieczeństwa. Mimo wszystko służbowe dane, w tym wrażliwe informacje dotyczące klientów, są coraz częściej przechowywane na urządzeniach przenośnych niezabezpieczonych przez dział IT. 

Oto kilka najistotniejszych wniosków wynikających z raportu:

Drastyczny wzrost liczby prywatnych urządzeń przenośnych łączących się do firmowych sieci – Wśród firm, które zezwalają na korzystanie w pracy z prywatnych urządzeń mobilnych, 96% stwierdziło, że liczba urządzeń łączących się do firmowej sieci rośnie, a 45% z nich zarejestrowało ponad pięciokrotny wzrost w porównaniu ze stanem sprzed 2 lat.

Incydenty bezpieczeństwa mobilnego są częste i kosztowne zarówno dla dużych, jak i małych firm – Ponad połowa dużych firm oszacowała straty wywołane incydentami bezpieczeństwa mobilnego w ciągu minionego roku na ponad 500 000 dolarów. Nawet w przypadku 45% małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 1000 pracowników, koszty wynosiły ponad 100 000 dolarów w tym samym okresie.

Platforma mobilna uznawana za najbardziej zagrażającą bezpieczeństwu – 49% przedsiębiorstw stwierdziło, że system Android wprowadza największe ryzyko włamania (w zeszłym roku wynik wynosił 30%). Pozostałe systemy brane pod uwagę w badaniu to Apple, Windows Mobile i Blackberry.

Brak kontroli nad służbowymi danymi przechowywanymi na urządzeniach przenośnych – Mimo występowania kosztownych incydentów bezpieczeństwa mobilnego, 63% przedsiębiorstw nie ma kontroli nad firmowymi danymi, które są przechowywane na urządzeniach przenośnych.

Coraz większa liczba urządzeń zawiera wrażliwe dane dotyczące klientów – Ponad połowa wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w badaniu przyznało, że dane klientów są przechowywane na urządzeniach przenośnych.

“Nie ma wątpliwości, że ogromny wzrost popularności trendu BYOD, aplikacji mobilnych i usług opartych o chmurę sprawiają, że niezwykle trudno jest zadbać o bezpieczeństwo firmowych danych, zarówno w przypadku małych jak i dużych przedsiębiorstw”, mówi Tomer Teller, ewangelista bezpieczeństwa i badacz w firmie Check Point Software Technologies. Check Point od dwunastu lat jest niezmiennie liderem w dziedzinie bezpieczeństwa danych mobilnych. Podczas gdy firmy borykają się z coraz nowszymi zagrożeniami w świecie urządzeń przenośnych, Mobile Access Software Blade firmy Check Point zapewnia bezpieczne i proste rozwiązanie do łączenia się z firmowymi aplikacjami za pośrednictwem Internetu przy użyciu smartfonów, tabletów i komputerów PC.