Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Rada ds. cyfryzacji krytycznie o Ustawie o Policji. Co z tą bezpłatną pomocą prawną? - przegląd (e)prawny

08-01-2016, 15:51

Nowa Ustawa medialna nie tylko jest podpisana, ale już weszła w życie. Rada ds. Cyfryzacji wyraziła zaniepokojenie w związku z kontrowersyjnym projektem Ustawy o Policji. O tym oraz o innych ciekawych rzeczach z tego tygodnia piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z tematyki internetowo-prawnej. 

Poza tym wszystkim na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.   

Rada ds Cyfryzacji o Ustawie o Policji

Duże emocje wzbudzała nowelizacja Ustawy o Policji, która według jej krytyków może wprowadzić nowe, niebezpieczne i niespecjalnie kontrolowane formy inwigilacji. Obawy wzbudza przede wszystkim kwestia pozyskiwania tzw. "danych internetowych".

Dziennik Internautów pisał o już o posiedzeniu Rady ds Cyfryzacji, która pracowała nad tym projektem. Teraz możemy poinformować, że na stronie Ministerstwa Cyfryzacji znajdziecie uchwałę rady dotyczącą tego projektu. 

- Rada do Spraw Cyfryzacji z zaniepokojeniem zauważa, że projekt ten procedowany jest niezgodnie z dobrymi praktykami stanowienia prawa w demokratycznym państwie, które wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przygotowania oceny skutków regulacji. Jednocześnie w opinii Rady przedstawiony projekt budzi wiele wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją RP - czytamy w uchwale. 

Rada zwróciła też uwagę na to, że należy doprecyzować wiele przepisów np. w taki sposób, by nie było wątpliwości, że sięganie przez uprawnione podmioty po dane internetowe zawierające treść przesłanego komunikatu będzie możliwe jedynie w ramach kontroli operacyjnej, tj. za uprzednią zgodą sądu. Rada opowiedziała się także za wprowadzeniem zasady subsydiarności, która zapewni, że uprawnione podmioty będą̨ sięgać po dane wyłącznie w sytuacjach, w których inne środki okażą̨ się̨ niewystarczające lub nieprzydatne.

Prezydent podpisał nowelizację ust. medialnej

Wczoraj Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Chodzi o tę nowelizację, która ustanawia nowe zasady wybierania zarządów i rad nadzorczych

O podpisaniu ustawy poinformowała podczas briefingu w Pałacu Prezydenckim minister Małgorzata Sadurska. Szefowa KPRP powiedziała, że prezydent z uwagą zapoznał się z apelami, które docierały do kancelarii lub pojawiały się mediach. Zaznaczyła, że Prezydent również podziela takie zdanie, że zależy mu, by media publiczne w Polsce wykonywały swoją misję publiczną, by były bezstronne, obiektywne i wiarygodne. 

Zmienione przepisy weszły w życie 8 stycznia 2016 r., a utracą swą moc 30 czerwca br.

Minister Streżyńska o aukcji LTE, KRRiT i UKE

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska przyznała w wypowiedzi dla PAP, że niekończąca się (choć już zakończona) aukcja LTE faktycznie była źle przeprowadzona. Mimo to minister zadeklarowała, że nie będzie ingerowała w decyzje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i operatorów, jeśli chodzi o dalszy rozwój wypadków. Wypowiedź minister znajdziecie w Gazecie Prawnej.  

Warto też zajrzeć do wywiadu z panią minister w Wirtualnych Mediach. Jest w nim mowa o postulacie połączenia UKE i KRRIT. Szczegóły w tekście pt. Anna Streżyńska: UKE i KRRiT osobno są utrudnieniem dla przedsiębiorców, czas to zmienić.

Zniesienie opłat za korzystanie z utworów znajdujących się w domenie publicznej

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych przewidujące zniesienie opłat związanych z korzystaniem z utworów znajdujących się w domenie publicznej i likwidację Funduszu Promocji Twórczości.

Ministerstwo kultury poinformowało, że iż zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat, o których mowa w dotychczasowym art. 40 pr. aut. należnych za okres do dnia 31 grudnia 2015 r., dokonuje się na rzecz Funduszu Promocji Kultury. Wpłaty na rzecz Funduszu Promocji Kultury należy kierować na rachunek bankowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o numerze: 18 1130 1017 0000 0389 4420 0001.

Bezpłatna pomoc prawna. Co z nią?

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przepisy dostosowujące zawarte w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej przygotowanej przez poprzedni rząd wprowadziły zbyt późny termin na podpisanie umów z adwokatami i radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej. Ten błąd uniemożliwił w wielu miejscach uruchomienie punktów pomocy prawnej od 1 stycznia 2016 roku.

Zdaniem resortu harmonogram wprowadzenia ustawy został źle sporządzony. Przepisy ustawy zakładały, że umowy z wykonawcami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej mogły być zawierane aż do 31 grudnia 2015 roku. Do tego terminu w trakcie negocjacji zmieniane mogły być szczegóły umów, w tym te określające adresy i godziny przyjęć. Termin ten w rzeczywistości nie pozwolił więc na skuteczną realizację ustawy, skoro już z dniem 1 stycznia wchodziła ona w życie.

Rząd Holandii nie chce walki z szyfrowaniem

Podczas gdy władze USA i UK chcą walczyć z szyfrowaniem, w imię walki z terroryzmem rzecz jasna, rząd Holandii zajął całkiem inne stanowisko. Jego zdaniem silne narzędzia szyfrowania są istotne dla chronienia prywatności obywateli, tajemnic rządu, tajemnic firm i w ogóle holenderskiej gospodarki. Z tego powodu rząd tego kraju nie chce podejmować żadnych prawnych działań przeciwko rozwojowi, dostępności i używaniu szyfrowania. Pisał o tym m.in. The Daily Dot


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik