Punkty karne online, elektroniczne dokumenty w postępowaniach - to wszystko o krok bliżej

13-07-2015, 09:25

Będą nowe usługi dla kierowców pozwalające na sprawdzenie punktów karnych - zdecydował Sejm. Przyjęto też zmiany w Kodeksie cywilnym, które przewidują możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


W skrócie:

  • Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadzi m.in. możliwość sprawdzania online liczby punktów karnych. Ustawą zajmie się Senat. 
  • Sejm przyjął nowelizację Kodeksu cywilnego i innych ustaw, która ma zinformatyzować i usprawnić postępowania cywilne. Ustawa umożliwi prowadzenie elektronicznej korespondencji z sądem. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.
  • Sejm przyjął też zmiany w Kodeksie postępowania karnego, które wprowadzą rozwiązanie przejściowe pomiędzy protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu podjęto wiele decyzji istotnych dla szerzej rozumianego społeczeństwa informacyjnego. Omówmy je po kolei. 

Zmiany dla kierowców - e-usługi CEPIK

Posłowie przyjęli nowelizację Prawa o ruchu drogowym, które ma wprowadzić nowe usługi online dla kierowców. Dziennik Internautów pisał już o tej nowelizacji. Nowe e-usługi dla kierowców mają być wprowadzone od 4 stycznia 2016 roku i mają obejmować:

  • Dostęp kierowców do własnych danych i informacji - chodzi o monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec kierowcy kar i ograniczeń. Kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych.
  • Udostępnij dane pracodawcy” - usługa zapewni weryfikację uprawnień kierowcy np. przed udostępnieniem służbowego auta pracownikowi.
  • Sprawdź szkołę jazdy” – usługa pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych.
  • Mój pojazd” - usługa pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.

Nowelizacja rozszerza zakres danych wprowadzanych do ewidencji pojazdów i kierowców. Znajdą się w niej dane dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów, zdarzeń ubezpieczeniowych, danych o osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień, danych homologacyjnych, a także danych o instruktorach nauki jazdy, wykładowcach, egzaminatorach ruchu drogowego i lekarzach uprawnionych do badań dopuszczających do ubiegania się o uprawnienia.

Co ciekawe, w czasie prac w sejmie odrzucono propozycje udostępniania zakładom ubezpieczeń danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Przy okazji warto przypomnieć, że w ubiegłym roku MSW udostępniło elektroniczne usługi dla kierowców - Historia Pojazdu oraz Bezpieczny Autobus. Obydwie stworzono w ramach projektu CEPiK 2.0.

Informatyzacja postępowania cywilnego

Posłowie ustalili również ostateczny kształt nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Internautów również pisał o tej nowelizacji, która przewiduje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie. Teoretycznie ustawa powinna przyczynić się do przyśpieszenia postępowań sądowych. 

Składanie pozwów i pism procesowych przez internet ma wymagać założenia konta w specjalnym systemie i złożenia oświadczenia o wyborze drogi elektronicznej do kontaktów z sądem. Od tej pory korespondencja obywatela z sądem powinna się odbywać elektronicznie.

Ustawa wprowadza nową definicję dokumentu. Teraz dokumentem będzie nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, w tym np. e-mail czy SMS.

Wszystkie sądy będą musiały umożliwić stronom wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną za pomocą tej aplikacji w terminie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów.

Nowelizacja rozszerza też możliwość przeprowadzania posiedzenia i dowodu (np. przesłuchania świadka) przy pomocy urządzeń do komunikacji na odległość. Nowelizacja zdjęła część obowiązków z sędziów i przeniosła je na referendarzy i komorników. Przyśpieszeniu postępowań ma też służyć możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez wyznaczania rozprawy.

Wprowadzony będzie obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Będą też nowe przepisy dotyczące  egzekucji komorniczych z zajętych ruchomości. Nie będą one mogły być sprzedawane wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nagrywanie postępowań karnych

Sejm przyjął też zmiany w Kodeksie postępowania karnego, które wprowadzą rozwiązanie przejściowe pomiędzy protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych.

Przebieg rozprawy ma być nagrywany (dźwięk albo obraz i dźwięk) z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niemożliwe ze względów technicznych. Zarejestrowany przebieg rozprawy nie będzie traktowany jako protokół elektroniczny, lecz będzie jedynie dołączany do akt sprawy. Kopię nagrania będą mogły otrzymać strony, a także obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi. Prezes sądu z ważnych przyczyn będzie mógł odmówić wyrażenia zgody na sporządzenie takich kopii.

Nie będą nagrywane rozprawy, których jawność wyłączono z uwagi na ochronę informacji o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”. Nowelizacja miałaby wejść w życie od stycznia 2016 r. Teraz trafi do Senatu.Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.