Punkty karne sprawdzimy online - rząd przyjął projekt

10-06-2015, 08:42

Kierowcy będą mogli sprawdzić liczbę punktów kranych i będą mogli udostępnić pracodawcy dane o swoich uprawnieniach. Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który wprowadzi te zmiany.

W ubiegłym roku MSW udostępniło elektroniczne usługi dla kierowców - Historia Pojazdu oraz Bezpieczny Autobus. Obydwie stworzono w ramach projektu CEPiK 2.0. Od razu mówiono, że ten projekt wprowadzi kolejne e-usługi dla kierowców, a osiągnięcie tego celu wymaga pewnych zmian w prawie. 

Dostęp do informacji o punktach i co jeszcze?

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który ma doprowadzić do uruchomienia kolejnych e-usług od 4 stycznia 2016 r. W planach są następujące e-usługi.

  • Dostęp kierowców do własnych danych i informacji - chodzi o monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec kierowcy kar i ograniczeń. Kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych.
  • Udostępnij dane pracodawcy” - usługa zapewni weryfikację uprawnień kierowcy np. przed udostępnieniem służbowego auta pracownikowi.
  • Sprawdź szkołę jazdy” – usługa pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych.
  • Mój pojazd” - usługa pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.

Nowe zasady gromadzenia danych

Nowelizacja rozszerza zakres danych wprowadzanych do ewidencji pojazdów i kierowców. Znajdą się w niej dane dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów, zdarzeń ubezpieczeniowych, danych o osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień, danych homologacyjnych, a także danych o instruktorach nauki jazdy, wykładowcach, egzaminatorach ruchu drogowego i lekarzach uprawnionych do badań dopuszczających do ubiegania się o uprawnienia. 

Zmieniono zasady gromadzenia danych w ewidencjach. Zakres danych osobowych kierowcy będzie określany w ustawie, a katalog danych technicznych będzie regulowany w rozporządzeniu. W ewidencji będą gromadzone dane nie tylko o właścicielach i zarejestrowanych pojazdach, ale także o niektórych posiadaczach pojazdów (np. leasingobiorcach), a także o pojazdach niezarejestrowanych, w stosunku do których przeprowadzono badania techniczne lub zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Sonda
Czy korzystałeś kiedykolwiek z usług "Historia pojazdu" albo "Bezpieczny autobus"?
  • tak
  • nie
wyniki  komentarze

Nowe podmioty zasilające ewidencje - stacje kontroli pojazdów i zakłady ubezpieczeń -  będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do danych i informacji zgromadzonych w ewidencjach. Zakłady ubezpieczeń będą przekazywały dane za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przyjęto, że obowiązek zapłaty za badanie techniczne będzie powstawał z chwilą jego rozpoczęcia, a nie zakończenia. Jednocześnie opłaty ewidencyjne za wpis do ewidencji pojazdów będą pobierane od wszystkich badań technicznych pojazdu, a nie jak dotychczas tylko od wpisu do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego.

Poniżej kopia projektu ustawy w brzmieniu, w jakim była skierowana do Rady Ministrów. 

Do Ku Ment 167112


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy