Pracownicy zdalni - 1 mld do końca roku

26-02-2010, 06:48

Wielka szansa i wielkie wyzwanie - praca na odległość zyskuje coraz więcej zwolenników. Do 2013 roku z tej możliwości ma korzystać już co trzeci światowy pracownik.

Coraz więcej zawodów umożliwia bądź wymaga od pracowników mobilności, stąd też rosnąca konieczność pracy zdalnej, poza siedzibą swojej firmy. Proces ten wspomagają rozwój technologii komunikacyjnych, a także elastyczne podejście pracodawców i pracobiorców. Architekci, programiści, księgowi, niepełnosprawni, młode matki - to tylko kilka przykładów grup osób mogących wykorzystać możliwości pracy na odległość.

Dla takich krajów, jak nasz, gdzie mobilność pracowników (rozumiana jako zmiana miejsca zamieszkania, by podjąć lepszą pracę) jest dość niska, praca zdalna wydaje się być lekarstwem. Mimo prawnego uregulowania zagadnienia, zarówno firmy, jak i zatrudnione w nich osoby, mają wiele wątpliwości co do tej możliwości.

>> Czytaj więcej: Telepraca lekiem na małą mobilność Polaków

Firma IDC szacuje, że na koniec roku osób pracujących zdalnie, w mniejszym lub większym zakresie, będzie ponad miliard. Do 2013 roku liczba ta ma urosnąć do 1,2 miliarda, czyli 1/3 światowej siły roboczej. Przyczynić się do tego ma ciągle postępujący rozwój nowych technologii, zmieniający oblicza wielu zawodów.

Sonda
Czy część swoich obowiązków zawodowych wykonujesz zdalnie?
  • Tak
  • Nie
  • Nie pracuję
wyniki  komentarze

Najbardziej mobilnym krajem były i pozostaną Stany Zjednoczone. W 2008 roku zdalnie pracowało 72,2 proc. czynnych zawodowo Amerykanów. Do 2013 roku odsetek ten ma wzrosnąć do 75,5 proc. W Europie Zachodniej liczba tego typu pracowników osiągnie 129,5 milionów, przekraczając o blisko 10 milionów liczbę Amerykanów. Jednak na Starym Kontynencie odsetek pracujących zdalnie osiągnie 50,3 proc. siły roboczej.

Regionem, który najsilniej przyczyni się do wzrostu w tym zakresie, będzie Azja i Pacyfik - w 2013 roku liczba pracowników zdalnych ma osiągnąć 734,5 mln i będzie o 190 mln większa niż w 2008 roku. Wciąż jednak stanowić będzie zaledwie 37,4 proc. azjatyckiej siły roboczej, co oznacza ogromny potencjał dalszego wzrostu.

Regiony Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Kanada będą miały w 2013 roku zaledwie 13,5 proc. pracowników zdalnych. Razem z Azją i Pacyfikiem przedstawia to największe szanse rozwoju w tym zakresie.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag raportytag praca zdalnatag badania
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy