Powstała Akademicka Rada przy Microsoft

11-06-2008, 19:34

Pięć osób reprezentujących największe polskie ośrodki dydaktyczne znalazło się w powołanej dziś, 11 czerwca 2008 r., Akademickiej Radzie przy Microsoft. Celem instytucji ma być ocena działań Microsoft na rynku akademickim w Polsce, wskazywanie potencjalnych kierunków rozwoju współpracy w obszarach dydaktyki, badań oraz informatyzacji uczelni.

Akademicka Rada przy Microsoft, jako organ opiniodawczy i doradczy w zakresie współpracy firmy Microsoft z uczelniami, będzie w szczególności interesować się sprawami dydaktyki i badań na uczelniach technicznych, uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych, a także sprawami informatyzacji instytucji akademickich. Organ będzie również upoważniony do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności firmy Microsoft na rynku akademickim.

- Rada umożliwi nam jeszcze głębsze zrozumienie potrzeb uczelni, studentów oraz wykładowców. Wierzę głęboko, że dzięki tej inicjatywie nasze działania staną się bardziej uporządkowane i wypełnią luki w zakresie wymagań i oczekiwań wyższych uczelni - powiedział Ronald Binkofski z polskiego oddziału Microsoft.

Rada spotykać się będzie na posiedzeniach kilka razy w roku. Organ będzie podejmować uchwały większością głosów w głosowaniach jawnych.

W skład Rady wchodzi pięciu członków, którzy reprezentują największe Polskie ośrodki dydaktyczne, kształcące studentów na kierunkach technicznych:

  •   Dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, przewodniczący Rady, pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Informatyki i Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. Od września 2008 r. będzie pełnić funkcję dziekana tego wydziału. Dr Nawrocki jest również członkiem Komitetu PAN i reprezentantem Polski w International Federation for Information Processing, Technical Committee 2.
  •   Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, aktualnie dziekan Wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od września 2008 r. będzie pełnił funkcję prorektora AGH.
  •   Prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, profesor zwyczajny Informatyki w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej i Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Biologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Fundacji MOST, przewodniczącym Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technik Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej oraz Fellow of Hitachi European Science and Technology Forum.
  •   Prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, obecnie dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej.
  •   Dr. Janusz Jabłonowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W posiedzeniach Rady będą także brać udział (z głosem doradczym) przedstawiciele Microsoft: Dyrektor Generalny polskiego oddziały firmy, Dyrektor Działu Business & Marketing Organization, Dyrektor Działu Developer & Platform Evangelism, Dyrektor Działu Public, Platform Strategy Manager, Academic Manager, Academic Account Manager oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

- To bardzo cenna inicjatywa, kiedy komercyjna firma zwraca się o pomoc do autorytetów naukowych w tak newralgicznej kwestii, jak metody wsparcia ośrodków naukowych. - uważa dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, przewodniczący Rady Akademickiej przy Microsoft. - Zrobimy wszystko, aby wykorzystać potencjał Microsoft w najlepszy sposób tak, aby ośrodki edukacyjne odniosły jak największe korzyści z tej współpracy - dodaje.


Następny artykuł » zamknij

Źródło: informacja prasowa
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy