Porozumienie patentowego niezgodne z unijnymi traktatami

11-03-2011, 10:22

Negatywna opinia Trybunału Sprawiedliwości nie będzie miała wpływu na "wzmocnioną współpracę" w sprawie patentów. Komisja Europejska przeanalizuje zastrzeżenia Trybunału i zaproponuje nowe rozwiązania.

Unia Europejska, mimo wielu podejmowanych w tym kierunku działań, wciąż nie doczekała się jednolitego wspólnotowego systemu patentowego. Sprawia to, że uzyskanie ochrony na Starym Kontynencie jest nie tylko czasochłonne, ale także kosztowne (przede wszystkim ze względu na konieczność wykonania tłumaczeń). Dlatego też 12 państw, w tym Polska, postanowiło, zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nawiązać wzmocnioną współpracę w sprawie patentów.

>> Czytaj więcej: Będzie "wzmocniona współpraca" ws. patentów

Rozwiązanie to zyskało aprobatę Komisji Europejskiej. Zgodnie ze wstępnymi propozycjami wynalazki chronione będą we wszystkich państwach objętych inicjatywą. Wniosek można złożyć w dowolnym języku urzędowym UE, konieczne będzie jednak jego przetłumaczenie na angielski, francuski bądź niemiecki (wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o zwrot tych kosztów).

Sonda
UE potrzebuje jednolitego systemu patentowego?
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
wyniki  komentarze

Niezależnie od tego procesu trwają prace nad utworzeniem Europejskiego i Unijnego Sądu Patentowego. 8 marca Trybunał Sprawiedliwości UE wydał opinię, w której stwierdził niezgodność z unijnymi traktatami planowanego porozumienia. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła fakt wydania opinii, o którą Trybunał poproszono w czerwcu 2009 roku.

Komisja teraz dokona dokładnej analizy zastrzeżeń zgłoszonych przez Trybunał. Razem z Prezydencją Rady oraz państwami członkowskimi podejmie działania zmierzające do znalezienia odpowiednich rozwiązań służących tak systemowi patentowemu, jak i jego użytkownikom. KE podkreśliła, że negatywna opinia Trybunału nie ma żadnego wpływu na "wzmocnioną współpracę" 12 państw członkowskich.

Celem planowanego porozumienia – w kształcie przekazanym Trybunałowi – jest utworzenie jednolitego systemu sądowego rozwiązywania sporów patentowych w celu ograniczenia dotychczasowych kosztów i zawiłości wynikających z konieczności prowadzenia postępowań sądowych jednocześnie w kilku państwach członkowskich oraz zapewnienia pewności prawa poprzez unikanie sprzecznych orzeczeń - podaje Komisja Europejska.

>> Czytaj także: Europa i USA ujednolicą klasyfikacje patentów

>> Czytaj także: Unijny patent tańszy, ale nie dla polskich firm


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy