Podatkowe ułatwienia dla startupów i co jeszcze? Rząd przyjął małą ustawę o innowacyjności

17-08-2016, 08:19

Poza ułatwieniami podatkowymi nowa ustawa ma wprowadzić zmiany dla uczelni wyższych i naukowców zainteresowanych komercjalizacją nowych technologii.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Wczoraj Rada Ministrów przyjęła tzw. małą ustawę o innowacyjności, czyli projekt nowelizacji niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. 

O tym projekcie Dziennik Internautów pisał już w marcu tego roku. Potem odbyły się konsultacje, a w czerwcu przedstawiono nowy tekst projektowanej ustawy. Rada Ministrów ostatecznie otrzymała wersję projektu z 9 sierpnia i tę wersję znajdziecie w całości pod tym tekstem. 

Ułatwienia podatkowe

Ustawa ma wprowadzić m.in. ułatwienia podatkowe. Od 1 stycznia 2017 r. na stałe zostanie zniesione opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Oznacza to, że akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną do niej własność intelektualną, nie będą podlegały opodatkowaniu. Będzie to korzystne dla tych wszystkich wynalazców, którzy tylko w teorii bogacili się dostając udziały w zamian za wynalazek.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzono listę kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu. Podwyższono też kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na badania i rozwój. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te będą wynosiły do 50 proc., a w przypadku dużych firm do 50 proc. na poniesione wydatki osobowe oraz 30 proc. pozostałych wydatków związanych z działalnością B+R.

Z 3 do 6 lat wydłużono okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. 

Przewidziano zwrot gotówkowy dla startupów prowadzących działalność B+R. Podatnik będzie mógł stosować to rozwiązanie jako alternatywę wobec wydłużenia okresu odliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i równocześnie zanotował stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

Zmiany dla uczelni i naukowców

Jednostki naukowe będą mogły swobodniej dysponować swoim majątkiem. Dzięki ustawie uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe będą mogły bez zgody ministra skarbu państwa zawierać krótkie, odpłatne umowy najmu i dzierżawy mienia, np. sali konferencyjnej, sprzętu audio-wizualnego. 

Zmienią się procedury regulująca zasady nabywania przez naukowców praw do wyników swoich badań naukowych lub prac rozwojowych. Obecnie przypadki uwłaszczenia wyników badań są bardzo rzadkie, także z powodu braku zainteresowania tym procesem samych naukowców. Nowa procedura uwłaszczeniowa (jako opcja) będzie stosowana przez uczelnie wyłącznie wtedy, kiedy naukowiec zgłaszający wyniki badań poinformuje o zainteresowaniu uwłaszczeniem. W przeciwnym przypadku procedura ta nie będzie uruchomiana i uczelnia automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Uczelnie będą mogły tworzyć więcej niż jedną spółkę celową w celu współpracy z innymi uczelniami na rzecz wspólnej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Zwiększono możliwości rozwoju oraz wdrożenia wyników projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Jednostki naukowe będą musiały przeznaczać 0,5 proc. środków z dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego tj. na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Usunięto pięcioletnie ograniczenie czasowe, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Projekt

Poniżej projekt ustawy, jaki został przekazany do Rady Ministrów.

Dokument238345 Mala Ust o InnowacSprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.