Będą podatkowe ułatwienia dla startupów? Rząd chce nowych przepisów o działalności innowacyjnej

07-03-2016, 15:46

System podatkowy bardziej przyjazny dla innowacyjnych firm został zaproponowany w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Nauki. Są też propozycje zmian dotyczące np. prawa naukowców do udziału w korzyściach z komercjalizacji.

Dziś Ministerstwo Nauki przekazało do konsultacji projekt nowelizacji niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Czytelnicy Dziennika Internautów mogą pamiętać, że we wrześniu ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę o innowacyjności. Był to ważny pierwszy krok we spieraniu polskich innowacyjnych przedsięwzięć, ale teraz potrzebne są kolejne kroki. 

Projekt nowej ustawy znajdziecie w RCL oraz pod tym tekstem. 

Zmiany w podatkach

Projekt zakłada m.in. zmianę klasyfikacji opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Chodzi o to, by nie zaliczać do przychodów nominalnej wartości udziałów w spółce kapitałowej, które są obejmowane w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

Obecnie regulacje zakładają, że przychód w postaci udziałów objętych za wkład niepieniężny powstaje po upływie 5 lat. Projekt zawiera propozycję uchylenia tego przepisu. Ponadto ustawa z września ub.r. przewidywała wprowadzenie zniesienia opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej na lata 2016 i 2017. Nowy projekt zakłada uchylenie tego przepisu.

Projekt nowej ustawy ma rozszerzać listę tzw. "kosztów kwalifikowanych", które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku. Teraz będą to takżę koszty uzyskania patentu na wynalazek tj.: koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej, koszty prowadzenia postępowania o udzielenie patentu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ oraz koszty odparcia zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu.

Proponowane jest także zwiększenie (do 50%) kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku dla mikroprzedsiębiorców i MŚP. Duże firmy będą mogły odliczyć 50% wydatków osobowych i 30 % pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Ustawa ma również wydłużyć z 3 do 6 lat okres, w jakim można odliczyć koszty poniesione na działalność B+R. Ma to być korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, której efekty są często widoczne w dłuższym okresie czasu.

W przypadku startupów, które nie wykazują dochodów albo wykazują dochody za małe do pełnego skorzystania z ulgi wydatkowej, proponuje się rozwiązanie polegające na przyznawaniu zwrotu gotówkowego dla wydatków kwalifikowanych, które nie zostały objęte ulgą ze względu na brak dochodu do opodatkowania lub zbyt niski dochód, niewystarczający do wykorzystania przysługującej ulgi. Decyzja o wyborze tego rozwiązania (alternatywnego do rozliczania ulgi w okresie 6-letnim) pozostawałaby w gestii podatnika.

Ułatwienia dla naukowców

W planach są także

  • zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym, które ułatwiłyby rozporządzanie mieniem przez jednostki badawcze;
  • modyfikacje w procedurze "uwłaszczenia naukowców" (w celu uproszczenia kwestii biurokratycznych);
  • bezterminowe prawo naukowców do udziału w korzyściach z komercjalizacji;
  • umożliwienie uczelniom tworzenie więcej niż jednej spółki celowej.

Konsultacje ruszyły więc będzie jeszcze czas na zebranie opinii. Tymczasem polecamy wam zapoznanie się z projektem, którego treść przedstawiamy poniżej. 

Do Ku Ment 210934


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy