(akt.) Płacę z Allegro - sprzedawcy muszą być cierpliwi...

04-08-2010, 19:32

Choć mechanizm „Płacę z Allegro” (czyli szybkiego wysyłania pieniędzy do Allegro po zakończeniu licytacji) wprowadzono wiosną, do dziś nie rozwiązano podstawowych problemów towarzyszących temu rozwiązaniu. Co więcej, na forum Allegro co jakiś czas pojawiają się wątki o kolejnych problemach technicznych z PzA związanych. Niedawno doszło wręcz do zablokowania niektórym użytkownikom możliwości wypłaty pieniędzy. W aktualizacji - stanowisko Allegro.

Zasada działania „Płacę z Allegro” jest prosta: kupujący za pomocą ledwie kilku kliknięć wysyła pieniądze do Allegro, następnie stamtąd mogą one trafić na konto sprzedawcy. Jak jednak informuje TVN24, pod koniec lipca część użytkowników nie mogła wypłacić swoich środków.

Z treści doniesienia TVN24 wynika, że użytkownicy w momencie publikacji materiału (28 lipca) już od tygodnia nie mieli dostępu do swoich pieniędzy. Problem miał dotyczyć „ponad setki” użytkowników. Co jednak interesujące, gdy użytkownicy forum postanowili sprawdzić, ile dokładnie oznacza „ponad sto”, wpisując się w jednym z wątków forum, wątek ten, jak zauważył Jacek Z. Strzembkowski z serwisu Aukcje.org, został... usunięty przez administratorów.

Redakcja DI wysłała do Allegro prośbę o komentarz w tej sprawie, w szczególności o informację, czy osoby z zablokowaną możliwością wypłaty mogą liczyć na jakieś odszkodowania. Niestety we wtorek nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie, jeśli takowa dotrze do redakcji, artykuł zostanie uzupełniony.

Tymczasem, jeśli przeglądnie się forum zgłaszania błędów technicznych, okazuje się, że różnego rodzaju drobnych problemów dotyczących pojedynczych użytkowników jest więcej, co widać choćby w następujących watkach: 1, 2, czy 3.

Sam mechanizm ma oczywiście zarówno plusy, jak i minusy. Do zalet tego rozwiązania można zaliczyć:

  • Łatwość dokonania wpłaty. Jak wspomniano powyżej wystarczy kilka kliknięć, dzięki czemu można oszczędzić minutę lub dwie potrzebne na przekopiowanie danych przelewu i wypisanie tytułu wpłaty.
  • W przypadku towarów, przy których kupującemu może zależeć na błyskawicznej realizacji zamówienia (chodzi tu głównie o kody doładowujące pre-paid), sprzedawcy dysponujący odpowiednim oprogramowaniem mogą zautomatyzować sprzedaż.

Niestety są też minusy:

  • W przypadku wysyłki towarów, udostępnianie PzA jako formy płatności jest obowiązkowe.
  • W przypadku skorzystania z PzA pieniądze trafiają do sprzedawcy później, niż w przypadku bezpośredniej wpłaty na konto. Jest to szczególnie mocno widoczne w przypadku, gdy zarówno kupujący, jak i sprzedawca mają konta w tym samym banku.
  • Kupujący otrzymują informację, gdy pieniądze dotrą na konto PzA. Część kupujących błędnie interpretuje to jako dotarcie pieniędzy na konto bankowe sprzedawcy, co może powodować nieporozumienia co do terminu wymaganej wysyłki (zwłaszcza priorytetowej).
  • Allegro zabrania użytkownikom informowania w aukcjach, na jakiej zasadzie działa PzA (w szczególności o fakcie, że ze względu na pośrednictwo mogą tu nastąpić opóźnienia w dotarciu pieniędzy na konto sprzedawcy).
  • Zgodnie z regulaminem usługi PzA od momentu zlecenia wypłaty środków (czy to automatycznego, czy zatwierdzonego ręcznie) do momentu ich wysłania może (choć nie musi) minąć do trzech dni roboczych.

W efekcie wymienionych czynników może dojść do konfliktów pomiędzy kupującymi, niezorientowanymi w sposobie funkcjonowania usługi, a sprzedawcami, którzy czekają na otrzymanie pieniędzy. Ci ostatni mają bowiem do wyboru wysyłać przed otrzymaniem pieniędzy lub ryzykować niesłuszne zaniżenie oceny za szybkość realizowania wysyłki.

Oczywiście, niektórym sprzedawcom może nie przeszkadzać wysyłanie towaru już wtedy, gdy wpłata dotarła dopiero na konto Allegro, ale należy zauważyć, że jest to tylko i wyłącznie uprzejmość ze strony danego użytkownika. Trudno też sobie wyobrazić, żeby przed otrzymaniem pieniędzy wysłać coś droższego, np. laptopa.

>> Czytaj także: Płacę z Allegro - sprzedawca otrzyma pieniądze później

Warto też zauważyć, że jeśli kupujący oczekuje od sprzedawcy trzymania się zasad (nie odwoływania aukcji w ostatniej chwili, nie zawyżania kosztów wysyłki, wysłanie tejże przesyłki możliwie szybko po otrzymaniu pieniędzy itp.), wypadałoby, aby również wobec niego zachować pewne standardy i nie oczekiwać wysyłki towaru zanim dotrą do niego pieniądze.

Przed napisaniem tekstu wysłałem do rzecznika prasowego Allegro, Patryka Tryzubiaka, zapytanie, czy Allegro planuje wyraźne przyspieszenie przesyłania środków PzA na konta bankowe odbiorców, jednak przez cały dzień nie otrzymałem odpowiedzi. Jeśli dotrze ona do redakcji – tekst zostanie uzupełniony.

Na końcu warto zaznaczyć, iż udostępnienie mechanizmu PzA samo w sobie jest dobrym pomysłem, ale nie wtedy, gdy jest obowiązkowe, tylko opcjonalne. Ponadto użytkownicy zdecydowanie powinni mieć prawo do informowania się o ew. wadach określonych metod finalizacji transakcji.

AKTUALIZACJA - 4.08.2010

Dzisiaj redakcja otrzymała komentarz dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej Allegro Patryka Tryzubiaka.

Przede wszystkim uzyskaliśmy odpowiedź w sprawie opisywanej powyżej blokady możliwości wypłaty przez część użytkowników PzA. Jak mówi Patryk Tryzubiak, problem został już całkowicie rozwiązany. Wspomniana liczba „ponad stu” użytkowników ma wynikać z liczby zgłoszeń przesłanych do Allegro

- Oczywiście zakładamy, iż liczba Użytkowników dotkniętych problemem była większa. Nie wszyscy jednak zgłosili się do nas. Informacja o naprawieniu usterki została wysłana do kilku tysięcy Użytkowników. Były to osoby, których potencjalnie mógł dotyczyć problem. Z naciskiem na potencjalnie – mówi Patryk Tryzubiak.

W komentarzu dla redakcji został też poruszony temat odszkodowań za opóźnienie w wypłacie środków:

- W przypadku zgłaszanych reklamacji będą wypłacane odsetki w ustawowej wysokości od kwoty zgromadzonej na saldzie w dniu usunięcia awarii. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie – wysokość należnych odsetek jest bowiem zależna od tego, jak długo dany Użytkownik bezskutecznie próbował się konfigurować. Odsetki będą wypłacane Użytkownikom w postaci uznania na rachunku Allegro, na koniec miesiąca - wyjaśnia Tryzubiak.

Czy Allegro będzie interweniować w ew. negatywne komentarze wynikające z opóźnień finalizacji aukcji w powyższej sprawie? Według Patryka Tryzubiaka obecnie Allegro nie posiada oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. Każde ewentualne zgłoszenie ma być rozpatrywane indywidualnie.

Będzie przyspieszenie czy nie?

Dziennik Internautów pytał też dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej Allegro o to, czy planowane jest przyspieszenie przelewania środków PzA na konta bankowe sprzedawców. Odpowiedź w tej sprawie brzmi:

Standardowo wypłaty zlecone w danym dniu realizowane są kolejnego dnia roboczego rano. Wypłaty automatyczne – a z tych korzystają przeważnie duzi sprzedający realizowane są codziennie, zapewniona jest więc płynność wypłacania środków. Dążymy do jak najskuteczniejszego wyeliminowania wszelkich poślizgów spowodowanych trudnościami technicznymi (z wyjątkiem ostatniej awarii występują sporadycznie). Pamiętajmy, że natychmiastowy przelew następuje wyłącznie w przypadku, gdy kupujący i sprzedający posiadają rachunki w tym samym banku. W każdym innym przypadku proces przesyłania środków zabiera tyle samo czasu, jak w przypadku korzystania z PzA. Jednakże PzA daje Sprzedającemu przewagę nad konkurencją nie korzystającą z tego mechanizmu w postaci informacji.

Należy tu jednak zwrócić uwagę na kilka nieścisłości. Nie wiadomo, jak interpretować stwierdzenie, że przelew jest natychmiastowy, gdy kupujący i sprzedający korzystają z tego samego banku, skoro w przypadku niektórych banków nawet przelew bez pośrednika nie odbywa się w ciągu kilku chwil, a jedynie szybciej, niż przelewy zewnętrzne.

Również w przypadku przelewów zewnętrznych, aby nie było poślizgów czasowych w porównaniu do przelewu bezpośrednio z konta kupującego na konto sprzedawcy, trzeba by pominąć pośrednika. Tymczasem w przypadku mniejszych kwot (poniżej 20 PLN) wypłata środków (których obecność wydłuża proces o co najmniej jedną sesję bankową) nie może dokonać się automatycznie, a jedynie ręcznie. Jeśli nie ma pośredników, to można zadać retoryczne pytanie, gdzie w międzyczasie owe środki (choćby i drobne) się znajdują?

Ponadto zdaniem przedstawiciela Allegro sam fakt wpłynięcia środków na konto PzA (a więc wpłynięcie ich na konto bankowe należącego do grupy Allegro PayU) oznacza, że sprzedawca może wysyłać towar.

Dziennik Internautów pytał też Patryka Tryzubiaka, czy Allegro nadal zakazuje sprzedawcom informowania kupujących o sposobie działania PzA. W pytaniu zostało wyraźnie zaznaczone, że nie chodzi o odradzanie korzystania z PzA, a o informację, że konto PzA i konto bankowe sprzedawcy nie są ze sobą tożsame.

Patryk Tryzubiak stwierdził: Nie zakazuje i nigdy nie zakazywało. Na stronach informacyjnych PzA informujemy, że operatorem tej usługi jest PayU, a w jej regulaminie (załącznik do regulaminu Allegro) jest napisane jasno, że „Usługa Płacę z Allegro za zakupy polega na przyjmowaniu przez Agenta Rozliczeniowego przelewów pieniężnych dokonywanych przez Kupujących w celu zapłaty za Towar, które na ich polecenie przekazywane są na rachunki bankowe wskazane przez Sprzedających". Nie ukrywamy faktu, że środki nie trafiają od razu na konto sprzedającego, jednak informujemy, że sprzedający od razu otrzymuje informację o ich wpłynięciu i od tego momentu może nimi dysponować (np. zlecić wypłatę lub zwrócić Kupującemu).

Czy aby na pewno możliwe jest pełne dysponowanie, skoro nie można np. wypłacić tych pieniędzy z bankomatu, przelać na inne konto czy zakupić za nie towar na następne licytacje?

Co istotne, pomimo powyższego, Patryk Tryzubiak w dalszej korespondencji z Dziennikiem Internautów doprecyzował wcześniejsze stanowisko, pisząc, iż sprzedawca nie może w treści aukcji umieścić zapisu, iż „Płacę z Allegro” jest jedynie „przystankiem” pośredniczącym, a towar jest wysyłany dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym sprzedającego. Dozwolony jest tylko krótszy zapis.

- Nie może tak napisać. Bo nie ma ku temu podstaw. Może zamieścić informacje, iż środki po wpłacie najpierw trafiają do PzA, a dopiero do niego. To jest znacząca różnica. Nadal nie zgadzamy się na stawianie sztucznych barier przed Kupującymi chcącymi skorzystać z PzA – mówi Patryk Tryzubiak.

Nie bardzo jednak wiadomo, dlaczego za barierę uważa się tu brak wysyłania towaru przed otrzymaniem zapłaty. Co prawda, należąca do grupy Allegro firma PayU S.A., która nadzoruje przepływ pieniędzy w systemie PzA, ma status Agenta Rozliczeniowego i pracuje pod nadzorem NBP, nie zmienia to jednak faktu, iż w transakcji pomiędzy dwoma użytkownikami to nie Allegro odpowiada za towar i nie Allegro go wysyła. Natomiast w przypadku konfliktów pomiędzy kupującym a sprzedającym często serwis zaznacza, iż nie jest stroną transakcji. Gwarancja, że środki dotrą nie zmienia tego, że docierają z pewnym opóźnieniem.

Warto przypomnieć, że mimo stanowiska przedstawionego powyżej na oficjalnych stronach Centrum Bezpieczeństwa Allegro pracownicy platformy aukcyjnej wyraźnie sugerują użytkownikom: Jeśli Kupujący wybrał płatność przelewem, poczekaj, aż otrzymasz pieniądze.

Jedyną dobrą dla użytkowników wiadomością, jaka wynika z komentarza udzielonego przez Allegro, jest to, że według słów Patryka Tryzubiaka planowane jest przeanalizowanie systemu „Płacę z Allegro” pod kątem technicznym celem uniknięcia ponownych problemów z wypłacaniem środków.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« Czerwiec 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930