Opinie: Przed i po 25 grudnia – co się zmieniło z punktu widzenia przedsiębiorcy?

20-10-2015, 12:39

Z dniem 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. Zgodnie z jej wytycznymi właściciele sklepów internetowych zobowiązali się do wprowadzenia nowych 21 obowiązków informacyjnych. Jak powyższe zmiany wpłynęły na funkcjonowanie e-sklepów i co się zmieniło z ich punktu widzenia? Na te pytania odpowiadają eksperci Izby Gospodarki Elektronicznej w poradniku “e-Commerce Polska: Przed i po 25 grudnia 2014 r. Co się zmieniło z punktu widzenia przedsiębiorcy?”, który jest już dostępny dla branży e-handlu.

Publikacja zawiera porady profesjonalistów e-commerce na temat nowych regulacji prawnych, dotyczących reklamacji po 25 grudnia 2014 r. oraz pokrywania kosztów dostarczenia rzeczy do sprzedawcy przy korzystaniu z rękojmi. Eksperci opisali również kwestie pokrywania kosztów demontażu rzeczy, zmiany okresu, przez który domniemywa się, że wada rzeczy istniała w chwili przekazania jej konsumentowi, a także wyjątków w prawie związanych z odstąpieniem od umowy na odległość. Co zatem radzą profesjonaliści?

- Sprzedawca rozpatrując zgłoszenie z tytułu rękojmi, musi ustalić datę wydania rzeczy konsumentowi. Data wydania rzeczy, choć nie musi być tożsama z datą zawarcia umowy sprzedaży, rozpoczyna bieg okresu domniemania istnienia wady fizycznej rzeczy, o którym mowa w art. 5562 k.c. – wyjaśnia Marta Kwiatkowska-Cylke, adwokat z Lubasz i Wspólnicy, Kancelarii Radców Prawnych.

- Ujednolicenie wyjątków dla obu rodzaju umów – zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, a także wprowadzenie kilku nowych, oczekiwanych przez e-sprzedawców wyjątków i doprecyzowanie pozostałych należy niewątpliwie ocenić pozytywnie. Sprzedawcy internetowi powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na obowiązki informacyjne warunkujące wyłączenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku umów o świadczenie usług, czy o dostarczanie treści cyfrowych - mówi Marcin Jędrzejak, Ekspert ds. Prawa w Trusted Shops.

- Przedsiębiorca powinien od 25.12.2014 r. zwracać uwagę, do jakiej kwoty konsument może żądać od niego pokrycia kosztów demontażu i montażu wadliwego towaru. Trzeba także pamiętać, kto pokrywa koszty dostarczenia zepsutej rzeczy do sprzedawcy – tłumaczy Witold Chomiczewski, radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy, Kancelarii Radców Prawnych.

- Nadchodzący czas świąteczny to gorący okres dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe – w tym dobrym znaczeniu. Większa w tym okresie aktywność klientów, może również zwiększać prawdopodobieństwo konfrontacji przedsiębiorcy internetowego z praktycznymi aspektami prawa konsumenckiego. Jesteśmy przekonani, że przygotowany przez nas poradnik pomoże Państwu łatwiej poruszać się w obowiązujących już niemal od roku znowelizowanych przepisach, wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta. Tych zmian jest wiele. Nasze opracowanie nie pretenduje jednak do miana kompleksowego ich omówienia – i koncentruje się na wybranych zagadnieniach, które zgodnie z naszym doświadczeniem, mają podstawowe znacznie dla Państwa codziennych relacji z konsumentami - przekonują Agata Kowalska, radca prawny i Tomasz Koellner, aplikant adwokacki z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy.

Więcej w bezpłatnym poradniku „e-Commerce Polska: Przed i po 25 grudnia 2014 r. Co się zmieniło z punktu widzenia przedsiębiorcy?


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy