OpenAIRE: wyniki "unijnych" badań naukowych w internecie

02-12-2010, 14:07

Wszyscy naukowcy, przedsiębiorcy i obywatele UE uzyskają swobodny i bezpłatny dostęp do wyników prac naukowych finansowanych z pomocą środków unijnych. Ma do tego służyć serwis internetowy o nazwie OpenAIRE, uroczyście inaugurowany dziś na Uniwersytecie w Gandawie.

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) ma zapewnić wgląd online w całą sieć otwartych katalogów służących udostępnianiu rezultatów badań naukowych przeprowadzonych dzięki grantom unijnym udzielonym w ramach siódmego programu ramowego (7PR) oraz za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN).

Serwis będzie dawał dostęp do opracowań w dziedzinach ochrony zdrowia, energetyki, środowiska naturalnego, technologii informacji i komunikacji, infrastruktury badawczej, nauk społecznych i humanistyki. To umożliwi np. pacjentom cierpiącym na rzadkie choroby śledzenie postępów badań nad ich schorzeniami. Lekarze i inni badacze dostaną błyskawiczne informacje o istotnych osiągnięciach w ich specjalizacji.

>>> Czytaj: Pecety ocalą zabytki?

W około 25 tysiącach niezależnych, recenzowanych przez naukowców czasopismach i zbiorach będących owocem konferencji tematycznych, co roku publikuje się na świecie około 2,5 mln artykułów naukowych. Dotychczas w otwartych, darmowych katalogach lub w bezpłatnych, ogólnodostępnych periodykach udostępniano jedynie 15-20% tych publikacji. 

Zgodnie z zasadami udzielania grantów 7PR naukowcy korzystający z funduszy UE w dziedzinach ochrony zdrowia, energetyki, ochrony środowiska, technologii informacji i komunikacji, infrastruktury badawczej, nauk społecznych i humanistyki oraz badań społecznych będą odtąd zobowiązani do przedłożenia pełnej treści swoich publikacji badawczych w specjalnej, swobodnie i powszechnie dostępnej wirtualnej bibliotece. Badacze pozostałych dziedzin nauki mogą również zdecydować się na udostępnienie swoich prac na tych samych zasadach.

Projekt przewiduje również prace nad nowymi metodami odniesień bibliograficznych, technikami odesłań i przypisów naukowych, a także katalogowania i wzajemnych powiązań między wynikami badań, jak również nad nowymi usprawnieniami technicznymi w tej dziedzinie. Mogłoby się to przyczynić do rozwinięcia wielu nowych usług niezależnie od infrastruktury służącej czysto informacyjnym funkcjom, jakie przewiduje formuła OpenAIRE.

Portal będzie uzupełnieniem dla dotychczas ufundowanych przez UE narzędzi wspomagających wyszukiwanie danych, jak szybka sieć badawcza usprawniająca kontakty między naukowcami GÉANT czy partnerstwo na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie PRACE, służące udostępnianiu wielkich mocy obliczeniowych dla potrzeb szczególnie wymagających projektów naukowych. Wyniki badań oraz sprawozdania z badań finansowanych ze środków unijnych można znaleźć również za pomocą CORDIS, tj. Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.openaire.eu

>>> Czytaj także: Naukowcy są bliżej peleryny-niewidki, jak z Harry'ego Pottera


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy