MIT S.A.: Zysk o 956 proc. w górę

06-03-2011, 12:04

Najważniejszymi segmentami działalności spółki są usługi dodane, marketing mobilny oraz loterie na rzecz sieci radiowych i handlowych. Przyszłość jednak należeć ma do usług lokalizacyjnych.

Mobile Internet Technology S.A. (MIT S.A.) to spółka należąca do grupy MNI S.A. Obie notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. MIT S.A. zajmuje się mobilnymi usługami dodanymi, marketingiem mobilnym, usługami lokalizacyjnymi oraz nawigacyjnymi. Stanowi jeden z dwóch głównych filarów Grupy MNI.

>> Czytaj więcej: Telekomunikacja siłą Grupy MNI S.A.

Przychody firmy w czwartym kwartale 2010 roku wyniosły 22,8 mln złotych i były o 14,0 proc. niższe niż osiągnięte rok wcześniej. Cały zeszły rok zamknął się przychodami w wysokości 101,4 mln złotych, czyli o 25,0 proc. niższymi niż w roku 2009. Było to jednak oczekiwane, a spowodowane było wydarzeniami jednorazowymi - EL2 Sp. z o.o. nie brała udziału w loteriach operatorów komórkowych. Spółka spodziewa się, że w roku 2011 nastąpi odwrócenie tendencji.

Skupiła się ona na bardziej rentownych segmentach swojej działalności, co spowodowało poprawę kluczowych wskaźników. Zysk brutto w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniósł 7,2 mln złotych (0,9 mln złotych straty rok wcześniej) oraz 31,8 mln złotych w całym roku 2010 (wzrost o 39,6 mln złotych).

EBITDA wyniósł w ubiegłym roku 40,3 mln złotych wobec 0,7 mln złotych straty w roku poprzednim. Zysk netto ukształtował się na poziomie 4,7 mln złotych w czwartym kwartale 2010 roku (11,8 mln złotych straty w analogicznym okresie roku ubiegłego) oraz 20,7 mln złotych w całym roku (+955,8 proc.).

W skład MIT S.A. wchodzą obecnie cztery firmy:

  • MNI Premium S.A. odpowiada za medialne usługi dodane i marketing mobilny,
  • EL2 Sp. z o.o. obsługuje loterie na rzecz rozgłośni radiowych i sieci handlowych,
  • Navigo Sp. z .o.o. jest producentem map cyfrowych,
  • Scientific Services Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu outsourcingu (call center, contact center, digitalizacja i przechowywanie dokumentów).

Pierwsze dwie firmy są podstawowymi segmentami grupy. Leszek Kułak, prezes zarządu MIT S.A., prognozuje stały wzrost liczby klientów, a co za tym idzie także i przychodów. W przypadku EL2 doszło do rezygnacji z mało rentownych loterii organizowanych dla operatorów telefonii komórkowych na rzecz rozgłośni radiowych, koncernów mediowych czy firm z branży FMCG (szybko zbywalne dobra konsumpcyjne).

W bieżącym roku MIT S.A. zamierza skupić się na rozwoju Navigo. Wynika to z potencjału, jaki tkwi w rynku cyfrowych map i lokalizatorów - mowa o 400-500 mln złotych rocznie. Drugie tyle mają generować reklamy w internetowych lokalizatorach. Trwają obecnie prace nad nowymi produktami i usługami, które w najbliższych latach mają zapewnić większość przychodów MIT.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag wyniki finansowetag Navigotag MNItag MITtag EL2
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy