Ministerstwo Cyfryzacji i telekomy, nowy wyciek o TISA. Przegląd (e)prawny 25.11.2016

25-11-2016, 15:33

Co chce zrobić ministerstwo wspólnie z telekomami? Jak Opera może walczyć z piractwem? Czy szykuje się kolejny cios dla art. 79 prawa autorskiego? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Ministerstwo Cyfryzacji i telekomy

Operatorzy telekomunikacyjni, podobnie jak banki, chcieliby uczestniczyć w popularyzacji cyfrowych usług, jakie oferuje administracja publiczna. 21 listopada br. Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, podpisała z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz firm telekomunikacyjnych porozumienie dotyczące współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej, a w szczególności na rzecz e-usług w administracji publicznej.

Zarówno telekomy, PIIT jak i resort cyfryzacji zobowiązały się do współdziałania na rzecz eliminacji barier w obszarze telekomunikacji niezbędnych dla rozwoju e-państwa, w szczególności cyfryzacji procesów administracyjnych, gospodarczych i konsumenckich (zgodnie z rządowym programem „Od papierowej do cyfrowej Polski”).

TISA - kolejny wyciek

Umowa TISA nie jest tak popularna jak TTIP czy CETA, ale jednak jest to kolejna umowa handlowa dająca pewne przywileje korporacjom. Negocjacje są tajne, a społeczeństwo dowiaduje się o szczegółach z wycieków. 

Serwis Netzpolitik.org opublikował kolejny wyciek dotyczący TISA. Niestety potwierdza on wszystkie dawne obawy. Korporacje mogą zyskać pewne wyłączenia odpowiedzialności przy działaniach szkodliwych dla wolności słowa. TISA może też zagrozić neutralności internetu i może zagrozić bezpieczeństwu danych osobowych. Szczególnie niepokojąca wydaje się wizja cenzurowania całkiem legalnych informacji jeśli nie będzie to na rękę korporacjom. 

 

Zobacz także:

Dyskursy prawa autorskiego - krótka historia

Hi­sto­rię pra­wa au­tor­skie­go wy­pa­da za­cząć od stwier­dze­nia, że: ,,Pra­wo au­tor­skie nie jest pra­wem twór­cy. Jest to pra­wo każ­de­go pod­mio­tu pra­wa au­tor­skie­go. Kto jest tym pod­mio­tem, wy­ni­ka z osob­nych po­sta­no­wień usta­wy, re­gu­lu­ją­cej sto­sun­ki wy­ni­ka­ją­ce wo­bec po­wsta­nia dzie­ła".*

Kolejny cios dla artykułu 79 prawa autorskiego?

W ubiegłym roku polski Trybunał Konstytucyjny uznał, że artykuł 79 prawa autorskiego był częściowo niezgodny z konstytucją. Chodziło o przepis, który przewidywał płacenie trzykrotnego wynagrodzenia w razie naruszenia praw autorskich. 

Tymczasem w Trybunale Sprawiedliwości UE jest sprawa C‑367/15 (Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w Warszawie). W ramach tej sprawy ciekawą opinię wydała rzecznik generalna Eleanor Sharpston. Jej zdaniem dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się ona przepisowi prawa krajowego przewidującemu automatyczną zapłatę określonej z góry kwoty na rzecz uprawnionego, którego prawa zostały naruszone, na wniosek uprawnionego, bez jakiejkolwiek interwencji ze strony właściwych krajowych organów sądowych w zakresie ustalania kwoty przedmiotowego odszkodowania. Zajrzyjcie do opinii rzecznik generalnej

NRA kontra prawnicy od Plusa

Naczelna Rada Adwokacka domaga się, by sieć Plus zrezygnowała z oferowania i reklamowania „Usługi Prawnik”. W ramach „Usługi Prawnik” abonenci mogą otrzymać „szybkie i rzetelne porady prawne na telefon”, których udzielą „doświadczeni radcy prawni i adwokaci”. Zdaniem NRA z reklam nie wynika jasno kto tak naprawdę świadczy pomoc prawną oraz ponosi za nią odpowiedzialność. Szczegóły w Gazecie Prawnej.

Minister Cyfryzacji rozmawia z Facebookiem

W czwartek 24 listopada minister cyfryzacji Anna Streżyńska spotkała się z reprezentantami europejskiego przedstawicielstwa Facebooka, odpowiedzialnymi za politykę publiczną serwisu. Tematem rozmowy były szczegóły polityki blokowania kont i profili użytkowników, stosowanej przez ten portal społecznościowy na terenie Polski oraz problematyka dostosowania działalności platformy internetowej do prawa UE i prawa krajowego.

Po spotkaniu minister Anna Streżyńska poinformowała, że nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione i szereg spraw wymaga jeszcze doprecyzowania i dalszego omówienia. Zarówno Ministerstwo Cyfryzacji, jak i przedstawiciele Facebooka, zadeklarowali wolę dalszych spotkań w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań.

Prowokacja dziennikarska w ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował rządowi polskiemu sprawę Endy’ego Gęsiny-Torresa. Oznacza to, że wniesiona skarga przeszła wstępną kontrolę, a rząd polski powinien ustosunkować się do postawionego w skardze do ETPC zarzutu naruszenia art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantującego wolność słowa.

Dziennikarz TVP został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę grzywny w wysokości 2 tysięcy złotych za fałszowanie dokumentów, (które podpisał w celu dostania się do ośrodka nieswoim nazwiskiem) i składanie fałszywych zeznań przed sądem, które zadecydowały o umieszczeniu go w ośrodku. Więcej o sprawie pisze Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce

Ochrona whistleblowerów w mundurze?

W Ministerstwie Sprawiedliwości rozważa się podjęcie prac legislacyjnych, które mają na celu wzmocnienie w polskim porządku prawnym tzw. sygnalistów, dotyczą one jednak pracowników cywilnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do pani Premier w sprawie ochrony dla żołnierzy i funkcjonariuszy zgłaszających podejrzenia popełnienia przestępstw. Mając na względzie specyfikę służb mundurowych oraz to, że są instytucjami hierarchicznymi, hermetycznymi, o silnych strukturach pionowego podporządkowania, wydaje się konieczne objęcie ich szczególną ochroną. Szczegóły na stronie RPO

Wyrok ws. Energa-Obrót – sygn. XVII AmA 35/16

W grudniu 2015 r. Prezes UOKiK wydał decyzję w której stwierdził, że Energa-Obrót narusza zbiorowe interesy konsumentów. Spółka podawała w cennikach i materiałach informacyjnych ceny energii elektrycznej bez uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług. We wrześniu 2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił w całości stanowisko Prezesa UOKiK. W uzasadnieniu sąd wskazał, że spółka nie dostarczała konsumentom pełnych informacji o cenie usługi, a to godzi w podstawowe prawo do informacji na temat transakcji.

Co z dyrektywą antyterrorystyczną?

Organizacja EDRi donosi, że zakończyły się negocjacje w trialogu dotyczące tzw. dyrektywy antyterorystycznej. Niestety nadal można się obawiać, że nowe unijne prawo będzie szkodziło wolnościom obywatelskim. Na stronie EDRi znajdziecie zestaw dokumentów powiązanych z projektem. Warto zajrzeć. 

KE wspiera startupy

Komisja Europejska przedstawiła nową inicjatywę na rzecz nowych przedsiębiorstw (tzw. start-upów) oraz firm rozszerzających swoją działalność (tzw. scale-upów). Komisja opracowuje m.in. szereg uproszczeń podatkowych, w tym niedawno przyjęty wniosek ustawodawczy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), w którym zaproponowano wspieranie małych i innowacyjnych przedsiębiorstw, które pragną rozpocząć działalność transgraniczną. Inne inicjatywy obejmują plany uproszczenia unijnego systemu VAT i poszerzenie mających się ukazać wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w państwach członkowskich w zakresie systemów podatkowych dla funduszy venture capital.

Komisja przedstawiła też wniosek ustawodawczy w sprawie prawa upadłościowego. Ma on umożliwić restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na wczesnym etapie, tak aby można było zapobiec upadłości oraz uniknąć zwalniania pracowników.

 

Zobacz także:

Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie

Oto pierwsza w Polsce kompleksowa publikacja książkowa, prezentująca najnowsze aspekty prawne prowadzenia sprzedaży w internecie.*

UK zwalczy niekonwencjonalne porno?

Rząd Wielkiej Brytanii chciałby cenzurować "niekonwencjonalną pornografię". Może to zaowocować dość zabawnymi próbami ustalania i egzekwowania tego, co można uznać za legalne porno. Zdaniem krytyków ustawa może uderzyć w nieszkodliwych fetyszystów jednocześnie odwracając uwagę od treści naprawdę szkodliwych jak np. pornografia dziecięca. Więcej o sprawie pisze Business Insider

Opera kontra piractwo?

Jak wiadomo, Opera może przyśpieszyć przeglądanie poprzez kompresowanie stron internetowych. Rosjanie wpadli jednak na pomysł, aby wykorzystać funkcję Opery do blokowania stron pirackich. Ostatecznie strona rosyjska może mieć problem z zawarciem odpowiedniego porozumienia, niemniej sama idea daje do myślenia. O sprawie pisze TorrentFreak

--

* - Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« Wrzesień 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930