Kurier nie może ograniczać swojej odpowiedzialności

11-06-2010, 07:55

Kurier nie może ograniczać swojej odpowiedzialności i powinien jasno określić, czy świadczy usługę pocztową czy przewozową - przestrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w ciągu ostatniego roku wydał 22 decyzje dotyczące firm kurierskich i nałożył ponad 300 tys. zł kar.

W maju ub. r. UOKiK informował o wynikach kontroli regulaminów stosowanych przez 30 firm kurierskich. Jej efektem było wszczęcie przez Urząd 27 postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

W ciągu roku zakończyły się 22 postępowania. W 13 przypadkach przedsiębiorcy sami zobowiązali się do zmiany swoich praktyk. Na sześciu zostały nałożone kary w łącznej wysokości 300 761 zł m.in. za stosowanie w regulaminach postanowień, które wcześniej zostały zakwestionowane przez sąd i trafiły do Rejestru klauzul niedozwolonych.

Sam wpis klauzul niedozwolonych do rejestru nie gwarantuje, że całkowicie wypadną one z obrotu. Mogą się znaleźć np. w proponowanym nam regulaminie. Dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę.

>>> Czytaj: Jak tanio wysyłać paczkę kurierem, bez podpisywania umowy z przewoźnikiem?

Po pierwsze liczy się rodzaj umowy. Usługodawca powinien jasno określić, czy przesyłka jest traktowana jako usługa pocztowa czy przewozowa. Jeśli wobec przesyłki stosuje się prawo pocztowe, to przedsiębiorca w regulaminie określa okoliczności uznania usługi za niewykonaną oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Jeżeli natomiast przesyłka nie zawiera korespondencji – świadczona jest usługa przewozu i stosuje się prawo przewozowe.

Pełna informacja w tym zakresie ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy kurier na podstawie tego samego regulaminu świadczy zarówno usługi pocztowe i przewozowe.

Znaczenie mają również postanowienia, które utrudniają dochodzenie reklamacji. Przykładem jest zobowiązywanie konsumenta do dołączenia dodatkowych dokumentów niewymienionych w regulaminie. Kontrolowani przez UOKiK przedsiębiorcy zastrzegali, że brak ich złożenia spowoduje nierozpatrzenie reklamacji. Zdaniem Urzędu przedsiębiorca ma prawo żądać od konsumenta tylko tych dokumentów, które są związane ze świadczoną usługą, czyli np. listu przewozowego, potwierdzenia zawarcia umowy.

Istotne są też postanowienia, które ograniczają odpowiedzialność kuriera za utratę, opóźnienie czy też niedostarczenie przesyłki, wyznaczając górną granicę odszkodowania. Zgodnie z prawem przewozowym w przypadku opóźnienia przewoźnik ma obowiązek do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego, czyli opłaty za transport. A w przypadku wystąpienia szkody w przesyłce ma obowiązek zapłacenia maksymalnie jej wartości.

Efektem kontroli przeprowadzonej przez UOKiK są również zmiany proponowane w prawie pocztowym. Założenia do nowej ustawy przewidują m.in. wprowadzenie definicji usługi kurierskiej jako usługi pocztowej. Ponadto określone zostaną zasady, tryb i terminy składania reklamacji z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi pocztowej.

W przypadku usług pocztowych konsumenci mogą uzyskać pomoc w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów konsumentów z przedsiębiorcami poprzez mediacje, jak również przed działającym przy Prezesie UKE sądem polubownym. W przypadku spornej sytuacji z przedsiębiorcą lub wątpliwości związanych z zawarciem umowy pomocy udzielają miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, a także organizacje konsumenckie. Ich adresy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

>>> Czytaj: Poczta Polska: Wybuch wulkanu ma wpływ na szybkość doręczeń


Źródło: UOKiK
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy