Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Kompaktowe połączenie transformatora z dławikiem indukcyjnym

26-06-2013, 07:38

Pochodną rozwoju urządzeń energoelektronicznych oraz technologii produkcji maszyn elektrycznych są innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Przykładem ergonomicznej modyfikacji transformatora jest zintegrowany transformator dławikowy przeznaczony do aplikacji w układach energoelektronicznych, znajdujący liczne zastosowania przemysłowe. Urządzenie to jest kompaktowym połączeniem konstrukcji transformatora i dławika indukcyjnego. W efekcie otrzymujemy urządzenie o dużej funkcjonalności, posiadające parametry użytkowe łączonych maszyn. Artykuł opisuje główne cechy i możliwości zastosowań nowoczesnych maszyn elektrycznych produkowanych w ELHAND Transformatory Sp. z o.o.

Zastosowania urządzeń zintegrowanych 

Główną zaletą zintegrowanego transformatora dławikowego jest łatwość uzyskania bardzo dużych wartości napięcia zwarcia. Jest to technicznie bardzo przydatna cecha powodująca, iż urządzenia zintegrowane znajdują zastosowania przemysłowe współpracując z przekształtnikami dużych mocy. W aplikacji takiej zintegrowany transformator dławikowy zastępuje dwa elementy, tradycyjny zasilający transformator przekształtnikowy oraz dławik lub filtr sieciowy. Z pośród licznych zastosowań urządzeń zintegrowanych należy wymienić możliwość pracy w nowoczesnych systemach energetyki wiatrowej oraz współpracę z przekształtnikami energetyki fotowoltaicznej.

Ergonomiczne i kompaktowe połączenie największych elementów magnetycznych w jednej funkcjonalnej konstrukcji jest rozwiązaniem ekologicznym. Uzyskujemy oszczędności na zużyciu materiałów magnetycznych i przewodowych oraz zmniejszamy całkowitą masę i objętość urządzenia w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem technologicznym.

transformator z dławikiem

Budowa i rozwiązania konstrukcyjne

Technologia produkcji i budowa transformatorów zintegrowanych jest zbliżona do budowy tradycyjnych maszyn elektrycznych. Różnice i wyjątkowa funkcjonalność wynikają z nowatorskiego połączenia dwóch różnych urządzeń. Rdzeń maszyny zintegrowanej składa się z głównej części transformatorowej i dodatkowej części dławikowej (Rys. 1 - maszyna zintegrowana). Uzwojenie pierwotne urządzenia zintegrowanego podzielone jest na dwie sekcje (Rys. 2 - schemat uzwojeń urządzenia zintegrowanego). Część dławikowa rdzenia uzwojona jest wydzieloną sekcją uzwojenia pierwotnego. Dopasowanie odpowiedniej ilości zwojów oraz zastosowanie technologii ElhandCutCoreTM w dławikowej części rdzenia pozwala na uzyskanie bardzo dużych napięć zwarcia w zintegrowanych transformatorach dławikowych. Tradycyjną funkcję dopasowującą napięcie sieciowe do potrzeb zasilania przekształtnika realizują wszystkie części uzwojenia umieszczone na transformatorowym i dławikowym fragmencie rdzenia.

Innowacyjne podejście do opracowania konstrukcji transformatorów zintegrowanych pozwoliło uzyskać szereg dodatkowych korzyści wpływających na obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji. Obniżamy ilość materiałów używanych do budowy maszyn zintegrowanych, zmniejszamy masę i objętość urządzenia, co wpływa bezpośrednio na obniżenie kosztów transportu. Transformatory zintegrowane z dławikami to urządzenia o trzech zaciskach wejściowych i trzech zaciskach wyjściowych, co daje wymierne oszczędności na okablowaniu zwłaszcza, gdy urządzenia są dużej mocy. Połączenie dwóch elementów w jednej kompaktowej konstrukcji usprawnia i skraca czas montażu urządzenia oraz zmniejsza ilość elementów objętych przeglądami serwisowymi.

schemat