Kodeks rozwiąże problemy z naciąganiem na Premium SMS?

07-06-2011, 13:11

UKE zakończył uzgodnienia z Komitetem Usług Dodanych w temacie ostatecznych zapisów Kodeksu Jakości Usług Dodanych. Nakłada on dodatkowe obowiązki na podmioty wykorzystujące numerację Premium Rate, co ma służyć ochronie praw konsumentów.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Naciąganie na SMS-y o podwyższonej opłacie było tematem wielokrotnie podejmowanym w Dzienniku Internautów. Najczęściej chodziło o strony internetowe, które oferowały marne usługi, jednocześnie wprowadzając w błąd co do ceny opłaty wnoszonej SMS-em. Osobnym problemem były różnego rodzaju loterie, również wprowadzające w błąd co do warunków uczestnictwa i opłat. 

Problemem zainteresował się Urząd Komunikacji Elektronicznej. W lutym Prezes UKE ostro upomniał operatorów, zwracając uwagę na to, że pozwalają oni na różnego rodzaju nadużycia. Potem odbyły się w UKE tzw. "spotkania przy stole bez kantów", w czasie których ustalono środki służące wyeliminowaniu problemów.

1 czerwca 2011 r. Prezes UKE zakończył uzgodnienia z Komitetem Usług Dodanych w zakresie ostatecznych zapisów Kodeksu Jakości Usług Dodanych, nakładającego dodatkowe obowiązki na podmioty wykorzystujące numerację Premium Rate. Kodeks jest wynikiem współpracy UKE oraz przedstawicieli KUD. Prace w powyższym zakresie wspierał również UOKiK.

10 czerwca br. Kodeks zostanie przyjęty przez Radę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w ramach której działa Komitet Usług Dodanych. Kodeks będzie obowiązywał wszystkich dostawców treści oraz operatorów zrzeszonych w Komitecie.

Ma być przejrzyściej

Zgodnie z zapisami Kodeksu usługodawca zobowiązany będzie do określenia we wszystkich materiałach promocyjnych wysokości opłaty za korzystanie z usługi dodanej, w sposób czytelny i jednoznaczny, niewprowadzający w błąd i niebudzący wątpliwości klienta.

Kodeks precyzuje, w jaki sposób ma być podawana informacja o cenie usług, warunkach ich świadczenia oraz możliwości aktywacji i rezygnacji z usług Premium Rate.

W regulaminie usługi i na stronie WWW usługodawcy będą musieli podawać dane kontaktowe.

Łatwiejsze rezygnacje

Usługę dodaną można będzie aktywować tylko poprzez zdefiniowany katalog komend startowych, zawarty w regulaminie tej usługi, przy czym komendą startową nie może być komunikat o treści STOP, wykorzystywany w procesie dezaktywacji usługi.

Klient, aktywując serwis subskrypcyjny, musi otrzymać informację, w jaki sposób może dezaktywować daną usługę. Usługodawca zapewni możliwość rezygnacji z subskrypcji za pomocą wiadomości SMS o treści "STOP i nazwa identyfikująca usługę". Z dezaktywacją serwisu subskrypcyjnego nie może wiązać się podwyższona opłata. Niezależnie od tego operatorzy umożliwią swoim abonentom składanie dyspozycji rezygnacji z subskrypcji poprzez kontakt z Call Center danego operatora.

Zarówno aktywacja, jak również dezaktywacja serwisu subskrypcyjnego będzie każdorazowo potwierdzana przez dostawcę usługi.

Sygnatariusze Kodeksu zobowiązują się również do skutecznego egzekwowania od swoich kontrahentów wypełniania postanowień Kodeksu poprzez odpowiednie zapisy umowne, a w przypadkach rażącego naruszenia postanowień Kodeksu do nakładania kar na nieuczciwych kontrahentów, włącznie z rozwiązaniem zawartej umowy.

Limity i blokady

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu agregatorzy usług Premium będą informować abonenta o przekroczeniu dziennego i miesięcznego limitu kwotowego na usługi Premium Rate. Obecnie przyjęte kwoty limitów kwotowych wynoszą: limit dzienny – 31 zł brutto, limit miesięczny – 200 zł brutto.

Przyjęty tymczasowy model powiadamiania przez agregatorów, który w praktyce funkcjonuje już od 15 kwietnia br., nie uwzględnia jednak wszystkich poniesionych przez abonenta kosztów, a jedynie koszty poniesione w przypadku konkretnej usługi (numer Premium Rate). Prezes UKE stoi na stanowisku, że docelowo powiadomienia mają być wysyłane przez operatorów i muszą obejmować zbiorczo wszystkie koszty Premium Rate na danym koncie abonenckim. Takie rozwiązanie, w opinii Prezesa UKE, powinno zostać wdrożone przez operatorów do końca 2011 roku.

Cyfrowy Polsat oraz P4 planują wprowadzenie takiego rozwiązania już w III kwartale 2011 r., PTK Centertel w styczniu 2012 r., zaś PTC możliwość wprowadzenia systemu powiadamiania o przekroczeniu limitów kwotowych na usługach Premium Rate przewiduje na koniec 2012 r.

>>> Czytaj: Play wycofuje się z loterii SMS-owych

Ważnym z punktu widzenia klientów rozwiązaniem jest blokowanie numerów Premium Rate na życzenie klienta. W tym zakresie Prezes UKE rekomenduje wprowadzenie blokad z podziałem na konkretne serwisy (np. serwisy dla dorosłych, konkursy, gry, inne serwisy subskrypcyjne), kategorie kwotowe lub całości numeracji Premium.

Blokady wszystkich serwisów Premium, w opinii Prezesa UKE, powinny zostać wdrożone najpóźniej pod koniec III kwartału 2011 r. Docelowo operatorzy powinni wdrożyć system blokady z podziałem na konkretne serwisy (np. serwisy dla dorosłych, konkursy, gry, inne serwisy subskrypcyjne), kategorie kwotowe lub całość numeracji PR.

Aktualnie Cyfrowy Polsat i P4 umożliwiają swoim klientom bez dodatkowych opłat blokowanie dostępu do wszystkich usług Premium poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Pozostali operatorzy określili szacunkowy czas potrzebny na wdrożenie tego rozwiązania - PTK Centertel na styczeń 2012, zaś PTC na I kwartał 2012 r. Polkomtel nie określił terminu wdrożenia systemu blokowania numerów Premium Rate.

Przyjęcie Kodeksu nie oznacza końca rozmów prowadzonych przy „stole bez kantów”. Zgodnie z ustaleniami Prezes UKE będzie co kwartał organizował spotkania wszystkich sygnatariuszy Kodeksu w celu bieżącej analizy sytuacji na rynku usług o podwyższonej opłacie. Umożliwi to zweryfikowanie, czy przyjęte rozwiązania są wystarczające i eliminują nieuczciwe praktyki na runku usług dodanych.

>>> Czytaj: Startup ułatwia rezygnację z irytujących SMS-ów


Źródło: UKE


Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.