Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Klienci vs. BRE - jest porozumienie

22-12-2009, 18:04

Trzeba było kilku serwisów internetowych, miesiąca intensywnych rozmów, a także dobrej woli ze strony obu stron, by udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie.

Banki detaliczne z grupy BRE Banku - mBank oraz Multibank - poinformowały o zawarciu porozumienia z przedstawicielami klientów tzw. starego portfela. Sprawa wzbudziła szerokie zainteresowanie mediów, co niewątpliwie wpłynęło na to, że banki przystąpiły do negocjacji z klientami. Rozpoczęły się one w połowie zeszłego miesiąca. Kwestią sporną były zasady wyznaczania oprocentowania kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich.

Klienci, którzy zawarli umowy z bankami do jesieni 2006 roku, mieli oprocentowanie kredytów wyznaczane decyzjami zarządów banków. W czasach, gdy stopy procentowe w Szwajcarii rosły, szybko następowały także podwyżki w bankach krajowych. Gdy jednak bank centralny tej alpejskiej republiki zaczął ciąć oprocentowanie, ratując kraj przed kryzysem, podobne ruchy w Polsce w ogóle nie następowały bądź ze znacznym opóźnieniem i w mniejszej skali. Klienci tzw. starego portfela płacą obecnie znacznie wyższe raty niż płaciliby w sytuacji, gdyby oprocentowanie było wyznaczane na zasadach rynkowych.

W ramach osiągniętego porozumienia klienci mBanku i Multibanku, którzy zawarli umowy do jesieni 2006 roku, będą mogli na korzystnych warunkach zmienić walutę kredytu na euro. Przewalutowanie kosztować będzie 0,5 punktu procentowego (zazwyczaj jest to około 6 punktów procentowych). Marże zostaną ustalone indywidualnie z każdym klientem - minimalna różnica na korzyść euro ma wynieść 0,4 punktu procentowego, maksymalnie bank obniży swój zysk o 1,4 punktu procentowego.

Klienci mogą także pozostać przy franku szwajcarskim, jednak na nowych warunkach. Oprocentowanie kredytu miałoby być wyznaczane rynkowo na podstawie wskaźnika LIBOR 3M powiększonego o marżę banku. Ta jednak jest obecnie znacznie wyższa niż kilka lat temu, co budzi pewien niepokój.

Na dodatkowe obniżki marży mogą wpłynąć także zadeklarowanie przelewania wynagrodzenia na rachunek w mBanku bądź Multibanku, aktywne korzystanie z kart płatniczych, a także utrzymywanie depozytów w obu bankach.

Oba banki każdemu klientowi przedstawią indywidualne warunki wyjścia ze starego portfela. Stworzona zostanie specjalna infolinia, a także kalkulator obniżki oprocentowania dostępny w serwisie internetowym.

Niezależnie od tego 12 stycznia 2010 zostanie obniżone oprocentowanie kredytów hipotecznych starego portfela o 0,15 punktu procentowego. Nowe warunki obowiązywać będą od 18 stycznia. Klienci będą mieli trzy miesiące na podjęcie decyzji.