Jaką przyszłość ma przed sobą szkolnictwo wyższe?

29-02-2012, 15:05

Światło odbite, System bipolarny, Czerwona królowa - to trzy scenariusze rozwoju edukacji wyższej na Mazowszu, które przedstawi podczas debaty "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce" prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna Projektu "Akademickie Mazowsze 2030".

Przesłaniem regionalnego projektu dla szkół wyższych "Akademickie Mazowsze 2030" jest wskazanie działań niezbędnych do przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego i budowy w naszym kraju społeczeństwa opartego na wiedzy.

Podczas debaty po raz pierwszy przedstawione zostaną publicznie trzy scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego: utraconych szans, dwubiegunowego systemu edukacji oraz systemu konkurencyjno-otwartego, które przewidują i wyznaczają najbliższą przyszłość szkolnictwa wyższego, w zależności od uwarunkowań ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych, demograficznych i innych. Celem debaty jest przedyskutowanie rozwiązań, które umożliwią realizację optymistycznego wariantu rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

W debacie wezmą udział eksperci zaangażowani w projekt "Akademickie Mazowsze 2030", m.in. prof. Janina Jóźwiak, liderka merytoryczna projektu i prof. Włodzimierz Kurnik, przewodniczący jego Rady Programowej, przedstawiciele parlamentu, reprezentanci środowiska akademickiego, władze Warszawy i Mazowsza.

Czytaj też: Biznes powinien przygotowywać programy nauczania?

Głównym problemem, jaki postawili przed sobą liderzy projektu, jest przedyskutowanie w tak szerokim gronie podstawowego problemu - kształcenia dla gospodarki opartej na wiedzy w regionie. Między innymi chodzi o odpowiedzi na pytania: Czy i w jakim stopniu misją uczelni Warszawy i Mazowsza powinno być wspieranie konkurencyjności regionu? Czy i jakie przekształcenia strukturalne uczelni (konsolidacja, sieci uczelni itp.) w regionie są niezbędne w perspektywie 20 lat dla wsparcia kształcenia na rzecz gospodarki opartej na wiedzy (GOW) i zwiększenia efektywności tego kształcenia? Jaką rolę w kształceniu dla GOW i społeczeństwa wiedzy powinno odgrywać szkolnictwo na niższym poziomie (średnie) oraz jak tworzyć i koordynować powiązania pomiędzy nim a szkolnictwem wyższym? Jak dostosowywać szkolnictwo średnie i wyższe w regionie do strategicznych wyzwań rozwojowych w perspektywie 2030 roku?

Debata odbędzie się 1 marca 2012 (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Mickiewicza w Pałacu Kultury i Nauki. Bezpośrednio po jej zakończeniu nastąpi uroczyste otwarcie XVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2012.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy